Avviżi 12.07.2020

  1. Għada  fl-10.00 am se tiġi ċċelebrata l-Griżma tal-Isqof. Nitolbu għal dawn it 23 tifel u tifla u l-ġenituri tagħhom biex l-Ispirtu s-Santu jgħinhom permezz tad-Doni tiegħu. Il-quddiesa tal-11.00 am toħroġ ftit tard.
  2. Nhar il-Ħamis se ssir ġurnata l-Armier għall-bżonnijiet tal-Knisja.
  3. Nhar il-Ġimgħa il-Grupp taż-Żgħażagħ se jorganizzaw laqgħa speċjali biex jistiednu lill-preadoloxxenti li għadhom kemm għamlu l-Griżma. Il-laqgħa tibda fis-6.30 pm fiċ-Ċentru Sagra Familja. Ħajjru liż-żgħażagħ biex jattendu.
  4. Infakkarkom ukoll li min jixtieq li jgħammed lit-tfal għandu jinkiteb fl-uffiċċju parrokkjali. Issa li bdejna niftħu ftit wara l-COVID 19, jistgħu isiru l-Magħmudijiet.
  5. Illum it-2 Ħadd tax-xahar qed issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja. Bħalissa għaddejjin b’żewġ xogħolijiet prinċipali. Qed tiġi restawrata il-pittura ta’ Cali li hemm fil-koppla tal-Kurċifiss u din il-ġimgħa bdejna wkoll ix-xogħol ta’ restawr fuq il-kopletta tas-Sagrament. Il-ħsieb tagħna huwa li nippruvaw ftit ftit inlestu r-restawr tal-bejt kollu tal-Knisja ħalli mbagħad bil-mod il-mod ngħaddu ħalli nirrestawraw il-Knisja minn ġewwa. Dan ix-xogħol nidħlu għalih għax fiduċjużi fl-għajnuna tagħkom permezz tad-donazzjonijiet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *