Category Archives: Avvizi Kommunitarji

L-avviżi li jiġu ippublikati kull ġimgħa.

Avviżi 09-08-2020

  1. Nhar is-Sibt li ġej niċċelebraw il-Festa għażiża tat-Tlugħ ta’ Marija Ssma. fis-Sema – Santa Marija. Peress li hija festa kmandata, il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal nhar ta’ Ħadd. Anke l-Ġimgħa lejliet, il-quddies ikun bħas-Sibt. Jiġifieri nhar il-Ġimgħa fil-għaxija jkollna żewġ quddisiet fil-4.45 u fis-6.00. Is-Sibt il-quddies ikun fis-7.00, fid-9.00 u fil-11.30 filgħodu u fil-5.00 pm bħal nhar ta’ Ħadd. Jiġifieri nhar is-Sibt fil-għaxija jkollna quddiesa waħda fil-5.00 bħall-Ħdud. Imbagħad il-Ħadd il-quddies ikun fil-ħinijiet normali.
  2. Nhar is-Sibt ukoll se jkollna il-Magħmudija fl-10.00 am.
  3. Kif nafu l-każijiet tal-COVID-19 qed jerġgħu jiżdiedu. Nitlobkom biex meta niġu l-Knisja nilbsu l-maskli jew il-visor, nieħdu t-temperatura, nużaw is-sanitizer kif nidħlu u nżommu d-distanzi. Jekk jogħġobkom tressqux siġġijiet ħalli jibqgħu b’dawn id-distanzi għas-saħħa ta’ kulħadd. It-tqarbin jibqa’ jsir kif qed isir jiġifieri billi jinżel is-saċerdot ħdejkom u jqarbinkom.
  4. R.I.P.: Pawlu Pace.

Avviżi 2 – 8 – 20

  1. Minn nhar it-Tnejn / Minn għada t-Tnejn il-Mużew tas-subien se jerġa’ jibda jiftaħ għal dawk it-tfal u ż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma tal-Isqof ‘l fuq. Se jibdew jiltaqgħu kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.00 u s-7.00 pm. Inħeġġiġkom tħajjru lit-tfal tagħkom biex jattendu. Ikollhom ħafna laqgħat interessanti u jieħdu gost.
  2. Minn nhar it-Tnejn / Minn għada t-Tnejn ukoll iż-żgħażagħ se jorganizzaw Live in f’Għawdex. Għandu jkun live-in b’tema ferriħija u ta’ vaganza flimkien.
  3. Nhar il-Ħamis li ġej, se tkun organizzata ġurnata għal Għawdex. Ikun hemm ukoll il-ħin għat-tombla.
  4. Jekk jista’ jkun meta tiġu l-Knisja ilbsu l-maskli jew il-visor.