Monthly Archives: November 2021

Festa 2021

Omelija li Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna għamel nhar il-Ħadd 28 ta’ Novembru 2021.
L-1 Jum tan-Novena 2021
It-2 Jum tan-Novena 2021
It-3 Jum tan-Novena 2021
Ir-4 Jum tan-Novena 2021
Il-5 Jum tan-Novena 2021

Is-6 Jum tan-Novena 2021

Is-7 Jum tan-Novena 2021
It-8 Jum tan-Novena 2021

Id-9 Jum tan-Novena 2021

Festa 2021: Il-Qawwa tat Talb – Play imtella mill-Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ.
Diskors minsuġ minn P. Aaron Zahra OP, Pirjol San Duminku, Birgu fl-Okkazzjoni tat-Tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari – Festa Marija Immakulata Bormla – 5 ta’ Diċembru 2021