Kuntatt

Uffiċċju Parrokjali
Triq il-Gendus
Bormla
Malta


Imejl [email protected]
Tel +356 21828413
Mobile: 79828413

Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

It-Tlieta: Mill-10.30 am sal-11.30 am
Il-Ħamis: Mill-5.30 pm sas-7.00 pm