Kuntatt

Uffiċċju Parrokjali
Triq il-Gendus
Bormla
Malta


Imejl parrocca.bormla@maltadiocese.org
Tel +356 21828413