Monthly Archives: December 2020

Il-Bormliżi ta’ Kull Żmien

Websajt ġiet kreata bl-iskop ewlieni li sservi bħala reġistru uniku tal-Bormliżi ta’ kull żmien.

​Li tiftakar ifisser li tħobb u li tgħożż il-memorja.

​F’din il-websajt hemm id-dettalji u r-ritratti tal-għeżież tagħna, kemm dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem kif ukoll dawk li għadhom fostna.

​Wieħed irid japprezza l-fatt li dan il-proġett, huwa vast u, se jkun maqsum f’diversi stadji bil-websajt tiġi aġġornata ta’ spiss.

https://bormlizitakullzmien.wixsite.com/bormlizitakullzmien