Monthly Archives: July 2020

Avviżi 26 – 7 – 20

 1. Is-Sibt biss:     Illejla se jkun organizzat BBQ fi Ġnien il-Familja miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Min jitħajjar jista’ jiġi fil-Ġnien stess.
 2. Fetħu l-applikazzjonijiet għall-adulti li jixtiequ jagħmlu xi kors biex jitgħallmu xi ħaġa u jtejbu l-ħajja tagħhom. Inħajjarkom ħafna biex jekk għandkom ċans tippruvaw wieħed mill-korsijiet. Min jitħajjar jista’ jsib aktar dettalji min-notice-board tas-sagristija jew mill-Kunsill Lokali.
 3. Il-Fakulta’ tat-Tejoloġija wkoll fetħet l-applikazzjonijiet ghal diversi korsijiet fit-Tejoloġija li għandhom jinbdew f’Ottubru li ġej. Dettalji minn fuq in-notice-board.
 4. Dawk li jixtiequ joffru xi quddies għal xi qraba tagħhom, huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.
 5. Il-Ħamis 6 ta’ Awwissu, se tkun organizzata ġurnata għal Għawdex. Ikun hemm ukoll il-ħin għat-tombla.
 6. Jekk jista’ jkun meta tiġu l-Knisja ilbsu l-maskli jew il-visor.

R.I.P.:  Tanya Cutajar.

Avviżi 19–7–2020

 1. Mill-Ħadd li ġej, jekk Alla jrid, se nżidu quddiesa oħra filgħodu bil-ħsieb li nersqu aktar lejn in-normal. Għalhekk il-quddies nhar il-Ħadd se jkun fis-7.00, fid-9.00 u fil-11.30 filgħodu u fil-5.00 filgħaxija. Il-quddiesa tat-8.00 am issa se terga tibda ssir fis-7.00 am. Fost il-ġimgħa se nibqgħu kif aħna għalissa.
 2. Nhar is-Sibt li ġej se jkun organizzat BBQ fi Ġnien il-Familja miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Id-dettalji u l-biljetti miċ-Ċentru stess.
 3. Fetħu l-applikazzjonijiet għall-adulti li jixtiequ jagħmlu xi kors biex jitgħallmu xi ħaġa u jtejbu l-ħajja tagħhom. Inħajjarkom ħafna biex jekk għandkom ċans tippruvaw wieħed mill-korsijiet. Min jitħajjar jista’ jsib aktar dettalji min-notice-board tas-sagristija jew mill-Kunsill Lokali.
 4. Il-Ħamis 6 ta’ Awwissu se tkun organizzata ġurnata għal Għawdex. Ikun hemm ukoll il-ħin għat-tombla.
 5. Jekk jista’ jkun meta tiġu l-Knisja ilbsu l-maskli jew il-visor.

R.I.P.:  Rita Pace, Victoria Vella u Antonio Spiteri.