Il-Vara tal-Kunċizzjoni

Kitba ta’ John Galea

Skont it-tradizzjoni, l-ewwel vara tal-Kunċizzjoni ġewwa Bormla ġiet skolpita miz-zokk li, skont il-leġġenda tal-Marżabba, kienet dehret fuqha il-Madonna teħles lit-tarbija mill-qilla tax-xitan.  Din l-istatwa illum tinsab fil-knisja Parrokkjali tal-Qrendi.

Kienet Suor Maria de Domenicis, li studjat taħt Mattia Preti, li skolpiet il-vara tal-Kuncizzjoni fl-injam għall-ħabta tal-1680. Iżda fl-1905 l-istatwa ġiet mibdula minn kif kienet tidher qabel.  Intbagħtet Milan għand id-ditta Antonio Ghezzi & Figlo fejn ġiet imlibbsa bil-fidda fuq disinn tal-Bormliż Abraham Gatt (1863 – 1944).  Mill-vara ta’ De Domenicis ittieħdu biss ir-ras, l-idejn, is-saqajn u s-serp.  L-istatwa ġiet inawgurata nhar it-18 ta’ Ġunju 1905 taħt il-portiku tal-knisja ta’ Santa Margerita, fl-okkazzjoni tal-Inkurunazzjoni tal-kwardru titulari.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *