Kopletta tas-Sagrament

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Lulju beda x-xogħol ta’ restawr fuq il-Kopletta tas-Sagrament u l-ħitan li hemm madwarha.

Bħal ma tistgħu taraw mir-ritratti, l-ewwel biċċa xogħol hija li jinkixef kollox minn żieda ta’ materjal fuq l-oriġinal u anke jinfetħu u jitnaddfu l-fili kollha.


Nittama li ma ddumx ma tkun lesta ħalli bil-mod il-mod u waħda waħda inkunu dorna l-għaxar kopletti li hemm.

Grazzi tas-sapport tagħkom u nitlobkom tibqgħu tgħinuna b’xi donazzjoni.

Dun Anton

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *