Avviżi 16 – 8 – 20 1.

Kif nafu l-każijiet tal-COVID-19 qed jerġgħu jiżdiedu. Ma jidhirx li hemm ghalfejn nibżgħu niġu l-Knisja. Basta meta niġu l-Knisja noqgħodu attenti u nieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Nitlobkom biex nilbsu l-maskli jew il-visor, nieħdu t-temperatura, nużaw is-sanitizer kif nidħlu, u nżommu d-distanzi. Tressqux siġġijiet ħalli jibqgħu b’dawn id-distanzi għas-saħħa ta’ kulħadd. It-tqarbin jibqa’ jsir kif qed isir jiġifieri billi jinżel is-saċerdot ħdejkom u jqarbinkom.

R.I.P.: Arthur Briffa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *