Velja ta’ talb bi preparażżjoni għall-ordinażżjonijiet

Bi preparazzjoni ghall-ordinazzjonijiet tad-djakonat u l-presbiterat li se jsiru nhar is-Sibt 27 u t-Tnejn 29 ta’ Gunju, se ssir velja ta’ talb fil-Bazilika tal-Mosta, il-Hamis 25 ta’ Gunju fit-8.00pm li ser tixxandar live fuq il-facebook page tal-Parrocca tal-Mosta u tas-Seminary Vocations Centre. Matul din il-velja ser nitolbu ghad-djakni u sacerdoti godda u ghal izjed vokazzjonijiet sacerdotali u religjuzi.

Napprezzaw hafna jekk tinghaqdu maghna u theggu wkoll lil komunitajiet u parrocci taghkom filwaqt li dakinhar taghmlu share fuq il-facebook pages taghkom u tal-parrocci taghkom.

Grazzi tal-koperazzjoni taghkom,

Fr Stephen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *