Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Iċ-Ċentru 19 ta’ Novembru qed jorganizza il-pageant tal-passjoni bl-isem Adonai. Bejgh tal-biljetti huwa ta €6. Id-dati 28 u 29 ta' Marzu, fil-Kulleġġ ta’ De La Salle.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Elize Asciak Sultana
 • Geoff Gilford
 • Martina Coppi
 • Matthias Farag Mahud
 • Nikolas Desira Borg

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Omar Scicluna u Janice Fenech
 • Keith Zammit u Nadine Grima
 • Ranier Xuereb u Cheryl Zerafa
 • Andrew Zarb u Charlene Calleja,
 • Joseph Grech u Lorraine Aquilina
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Vella (73)
 • Angelus Bugeja (77)
 • Emanuela Coleiro (76)
 • Francis Cauchi (54)
 • Francis Degiorgio (77)
 • Grace Potter (70)
 • Joseph Mamo (86)
 • Josephine Degiorgio (91)
 • Mary Loffreda (62)
 • Ronald Buckland (76)
 • Rosina Refalo (71)
 Nifirħu lil...
 

Thursday, March 26, 2015
Ftuħ tal-Wirja tad-Domus Piju IX fis-7.00pm.

Saturday, March 28, 2015
Is-Sibt, 28 u l-Ħadd 29: Pageant tal-Ġimgħa l-Kbira organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru

Sunday, March 29, 2015
Il-Ħadd, 29: Ħadd il-Palm, Missalin B/172. Il-Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-Verdala. Wara t-tberik taż-żebbuġ tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq Ricardo Taylor, Hannover u għall-Knisja. Jieħdu sehem ukoll il-First Cospicua Scout Group, il-membri li qed jieħdu sehem fil-pageant imtellgħa miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru u t-tfal tal-katekiżmu. It-tfal jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Monday, March 30, 2015
Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni għal kulħadd, b’mod speċjali għal dawk li jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Wednesday, April 01, 2015
Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ, fis-7.30pm. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

Thursday, April 02, 2015
Ħamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-riġlejn fil-Parroċċa u fil-knisja ta’ Sta Tereża. Missalin B/204. Fid-9.00pm adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, Sta Tereża u l-Parroċċa. Fl-10.00pm issir adorazzjoni oħra fil-parroċċa.

Friday, April 03, 2015
Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċċa, San Pawl u Sta Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem ta’ l-iScouts u l-Banda San Ġorġ u b’kummentarju b’diversi lingwi għat-turisti fi Pjazza Gavin Gulia.

Saturday, April 04, 2015
Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232.Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

Sunday, April 05, 2015
Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.30am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-turisti u jsir it-tberik tal-figolli.

Thursday, April 09, 2015
Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Jibda it-tberik tal-familji. Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Saturday, April 11, 2015
Quddiesa animata mill-Fundazzjoni Persuni b’Diżabilà għall-membri u l-familjari u wara jiltaqgħu fl-Oratorju.

Sunday, April 12, 2015
Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am il-parroċċa. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina fil-Parroċċa. Miss.B/279

Sunday, April 12, 2015
Tiltaqa' l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

Thursday, April 16, 2015
Tiltaqà il-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tiltaqa' l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, April 17, 2015
Quddiesa tal-Iskola tas-St. Francis fid-9.15am fil-Parroċċa. Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

Sunday, April 19, 2015
It-Tielet Ħadd tal-Għid. Miss. B/284

Tuesday, April 21, 2015
Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-uffiċċju Parrokkjali. Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, April 24, 2015
Tiġi organizzata l-quddiesa tat-tfal tal-iskola Primarja f’Bormla. Jiltaqa' l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

Sunday, April 26, 2015
Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Miss. B/289. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am. ġewwa l-Oratorju.


 

Duluri Closeup

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 27 March 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com