Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  L-Erbgħa, 16:Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fis-7.30pm lejla Funebri fil-Każin tal-banda. Fit-7.30pm Via Sagra Nazzjonali f’ San Vincenz de Paule. Trasport mis-sagristija jew tkelmu lill-persuni tas-soltu.

  Il-Ħamis, 17: Ħamis ix-Xirka. Fid-9.30am quddiesa il-kon-Katidral ta’ San Ġwann. Fil-5.00pm quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.30pm il-parroċċa u Santa Tereża. Fid-9.00pm Adorazzjoni il-parroċċa, fil-Knisja ta’ San Pawl u St Tereża. Fl-10.00pm Adorazzjoni il-parroċċa.

  Il-Ġimgħa, 18: Il-Ġimgħa l-Kbira. Fit-8.00am talb tal-Lawdi il-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-parroċċa, San Pawl u Santa Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Triq Santa Tereża, Triq San Ġorġ u Triq l-Oratorju.

  Is-Sibt, 19: Il-Vġili tal-Għid. Fit-8.00pm il-parroċċa u fit-8.30pm Santa Tereża.

  Il-Ħadd, 20:L-Għid il-Kbir.Fit-8.00am quddiesa solenni u fid-9.15am tibda il-purċissjoni li tgħaddi mit-toroq tas-soltu. It-tfal huma mistiedna fil-pjazza santa Margerita fejn isir it-tberik tal-figolli.

  Għall-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għad għandna bżonn irġiel biex iżommu il-forċini u tfal bniet jew subien sa 12 il sena biex iżommu il-kartelli. Matul din il-ġimgħa kuljum ikunu fis-sala biex jiehdu l-ismijiet tagħkom.

  Matul din il-ġimgħa jinġabru flus għall-fond tal-Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika, fil-kaxex li tqiegħdu apposta.


 

 

Programm Tat-Tberik 2014

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Francesca Hili
 • Jadon Degabriele
 • Stoyan Schembri

 Familji Ġodda

 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Agostino Aquilina (80)
 • Margherita Silvio (58)
 • Peter Paul Meilak (77)
 • Tarcisio Bonnici (59)
 Nifirħu lil...
 

Wednesday, April 16, 2014
Gurnata Ghawdex organizzata mic-Centru 19 ta’ Novembru. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Gorg, fis-7.30pm. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

Thursday, April 17, 2014
Hamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Gwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fil-5.00pm quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.30pm . Missalin B/204. celebrazzjoni tal-hasil tar-riglejn fil-Parrocca u fil-knisja ta’ Sta Tereża. Fid-9.00pm adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, Sta Tereża u l-Parrocca. Fl-10.00pm issir adorazzjoni ohra fil-parrocca.

Friday, April 18, 2014
Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum il-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċċa, San Pawl u Sta Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem ta’ l-iScouts u l-Banda San Ġorġ u b’kummentarju b’diversi lingwi għat-turisti fi Pjazza Gavin Gulia.

Saturday, April 19, 2014
Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232.Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

Sunday, April 20, 2014
Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-turisti u jsir it-tberik tal-figolli.

Tuesday, April 22, 2014
Jibda l-kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.15pm.

Wednesday, April 23, 2014
Jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

Thursday, April 24, 2014
Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, April 25, 2014
Fis-7.30pm jiltaqa’ l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Sunday, April 27, 2014
It-Tieni Ħadd tal-Għid. Missalin A/186. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina il-parroċċa.

Monday, April 28, 2014
Tiltaqa’ l-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

Wednesday, April 30, 2014
Ikla organizzata mill-KPAZ fis-Soreda Hotel bħala attività ta’ jum l-Omm.


 

Good Friday Week: Monday

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

Granet u Hinijiet tal-Muzew

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 17 April 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com