Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  It-Tnejn, 24: Quddiesa fis-7.00pm għall-gwidi tat-turisti. It-Tlieta, 25: Laqgħa fiċ-Ċentru Sagra Familja tal-proġett O.K.A.Y. imniedi mill-parroċċa fis-7.00pm. L-Erbgħa, 26: Issiru il-laqgħat b’talb bil-Bibbja fis-6.45pm f’ San Pawl u l-Konservatorju. Il-Ħamis, 27: Laqgħa għas-separati u r-romol fis-6.30pm, se tiġi persuna mid-Dipartiment tas-Sigurtá Soċjali. Il-Ġimgħa, 28: Fil-5.30pm ikun hawn il-qrar u fis-6.00pm niċċelebraw il-quddiesa. Wara il-Ħruġ tal-istatwa minn niċċa. Inħeġġeġ lil kulħadd sabiex nersqu lejn is-Sagrament tal-qrar u lejn l-Ewkaristija. Nawgura lil kulħadd il-Festa t-Tajba. Is-Sibt, 29: Matul in-Novena, nofs siegħa qabel il-quddiesa tingħad it-talba tar-Rużarju. Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Arċ. Dun Reuben Micallef. Wara l-Evanġelju jippriedka Patri Joe Buttiġieġ Ofm. Fid-9.30am Quddiesa għall-morda u għall-anzjani organizzata mill-Kummissjoni Djakonija u ċċelebrata mill-Kan. Onor. Dun Louis Suban, Arċipriet tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. Fil-4.45pm quddiesa għall-koppji li kellhom tarbija din is-sena u wara ssir il-preżentazzjoni tat-trabi. Jiċċelebra il-Kan. Penit. Dun Lawrenz Bonniċi. Fis-6.00pm quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2014 u dawk li qed ifakkru il-5, 10, 25 u 50 sena tal-ħajja miżżewġa animata mill-Kummissjoni Parrokkjali Familja u ċċelebrata minn Dun Frans Abdilla, delegat tal-kleru għall-Arċisqof. Wara ssir il-funzjoni tas-Salve u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Il-Hadd, 30 ta’ Novembru – Jum it-Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan Też. Dun Ġużepp Żammit. Fit-8.00pm il-quddiesa ssir fl-Oratorju. Fid-9.00am il-“First Cospicua Scout Group” u l-“Girl Guides” imexxu Church Parade għall-Parroċċa fejn fid-9.15am issir quddiesa ċċelebrata mill-Kan. Arċ. Dun Reuben Micallef. Fis-6.00pm Quddiesa kantata kkonċelebrata l-E.T. Mons Aldo Cavalli Nunzju Apostoliku ta’ Malta flimkien mar.Rev.mu Kapitlu tal-Kolleġġjata, Saċerdoti u Reliġjużi li fiha jagħmel id-diskors ta’ l-okkażjoni Patri Michael Camilleri O.P., Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija tal-Portosalvo u San Duminku, Valletta. Wara jitkanta t-Te Deum, Salve Regina, Antifona u Barka Sagramentali.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Novembru 2014
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Amira Ellul Pace
 • Faith Galea Ciantar
 • Oksana Shields.

 Familji Ġodda

 • Camilleri Kenneth u Tracey Degiorgio.
 • Fenech Stephen u Zammit M’Grace
 • Cremona Brian u Pulis Lorna
 • Azzopardi Joe Sam u Spiteri Mariana
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Annunziata Saliba (90)
 • Carmel Azzopardi (73)
 • Carmela Abela (81)
 • Emanuel Mifsud (73)
 • Michelina Camilleri (75)
 • Saviour Sciberras (56).
 Nifirħu lil...
 

Friday, November 28, 2014
Ħruġ tal-istatwa min- niċċa

Saturday, November 29, 2014
L-14-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat għall-Familja. Fil-6.30am rużarju u fis-7.00am bidu tan-novena. Fil-jiem tan-Novena l-Adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl tagħlaq fl-4.00pm.

Sunday, November 30, 2014
Issir ġurnata ta’ talb għal dawk ta’ ħajja konsagrata fil-klawsura fit-Tifkira tal-Verġni Marija fit-Tempju.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 26 November 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com