Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Fuq in-notice- board tas-sagristija hemm l-Editt li ħareġ din il-ġimgħa Mons.Arċisqof li fih nieda l-bidu tal-kawża tal-Bejatifikazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech li għex ħajja qaddisa.

  Nhar l-Erbgħa fil-Knisja mad-dinja kollha, tibda ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-insara. Nitolbu sabiex aħna l-insara li nemmnu li Ġesu’ huwa Alla,Kattoliċi, Ortodossi u Protestanti, ningħaqdu flimkien u nkunu ħaġa waħda.

  Nhar il-Ħamis hemm il-coffee- morning. Ikkuntattjaw lill-persuni tas-soltu.

  Nhar is-Sibt se ssir laqgħa speċjali fis-Seminarju, r-Rabat, għat-tfal subien li jattendu l-Form 1 jew Year 7. Tibda mill-4.00 pm sat-8.00 pm. Inħajjar ħafna lill-ġenituri biex jieħdu lil uliedhom.

  Nhar is-Sibt ukoll waqt il-quddiesa ta’ fil-għaxija fil-Knisja ta’ San Pawl se niċċelebraw il-Festa tal-Konverżjoni tiegħu.

  Se jitwaqqaf Grupp għar-reffiegħa. Kull min jixtieq li jerfa’ xi vara irid ikun miktub u jkun parti minn dan il-Grupp. Hadd ma jkun jista’ jieħu sehem fl-irfiegħ tal-istatwi jekk ma jkunx membru ta’ dan il-grupp. Min jixtieq jista’ jinkiteb fis-sagristija.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Jannar 2017
  01-01-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Catalaya Agius
 • Elijah Delia
 • Hailey Farrugia
 • Jahel Busuttil
 • Josaia Garzia
 • Kane Abdilla
 • Lea Vassallo
 • Liam Vassallo
 • Nadine Zammit
 • Shezloanne Cassar

 Familji Ġodda

 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Degiorgio (68 sena)
 • Anthony Scerri (79 sena)
 • Carmen Brignone (72 sena)
 • Clementa Brignone (84 sena)
 • Concetta Bonnici (86 sena)
 • Connie Sofia (67 sena)
 • Eston Grech
 • Francelle Briffa Wright (50 sena)
 • Francis Lia (83 sena)
 • John Brincat (93 sena)
 • Joseph Callus (71 sena)
 • Joseph Carbonaro (86 sena)
 • Joseph Degiorgio (77 sena)
 • Raphael Ellul (80 sena)
 • Rita Desira (57 sena)
 • Sunny Aquilina (70 sena)
 • Tereza Borg (85 sena)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, January 22, 2017
It-3 Ħadd Matul is-Sena A. Illum hija wkoll it-Tifkira ta’ San Publiju, Prinċep ta’ Malta. It-2 laqgħa ta’ preparazzjoni għall-għarajjes.

Monday, January 23, 2017
6.45 pm laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

Tuesday, January 24, 2017
6.30 pm Laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija.

Wednesday, January 25, 2017
Festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl. Illum ukoll jintemm l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda bejn l-insara.

Friday, January 27, 2017
7.30 pm laqgħa tal-grupp tal-koppji żgħar.

Sunday, January 29, 2017
Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Monday, January 30, 2017
Fis-7.30 pm laqgħa tal-Kummissjoni Familja.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 22 January 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com