Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Ottubru 2019
    01-10-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Friday, October 18, 2019
Festa ta’ San Luqa Evanġelista.

Saturday, October 19, 2019
It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni – Il-flus periklu jew għajnuna?

Sunday, October 20, 2019
Id-29 Ħadd Matul is-Sena Ċ u l-Ġurnata Missjunarja.Nitolbu għall-Missjoni u l-missjunarji u nagħtu d-donazzjonijiet tagħna għat-tixrid tal-Kelma t’Alla lill-popli fil-bżonn.

Tuesday, October 22, 2019
Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-Awtorita’ qiegħda biex taqdi.

Tuesday, October 22, 2019
Tifkira ta’ San Ġwanni Pawlu II. San Ġwann Pawlu II, twieled f’Wadovice, fil-Polonja, fit-18 ta’ Mejju 1920. Ġie elett Papa fis-16 ta’ Ottubru 1978. Fid-diskors tal-ftuħ tal-pontifikat wera x-xewqa li jmexxi ’l quddiem l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Xandar bla waqfien l-Evanġelju. Bosta kienu l-enċikliki li kiteb. Fil-ministeru appostoliku ħadem biex isaħħaħ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-ekumeniżmu, iddefenda l-paċi u d-dinjità tal-bniedem. Miet fit-2 ta’ April 2005.

Sunday, October 27, 2019
It-30 Ħadd Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Fil-5.00 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof.

Monday, October 28, 2019
Festa ta’ San Xmun u San Guda - Appostli.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 19 October 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com