Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  It-Tnejn, 2:Jibdew l-eżerċizzi għall-miżżewġin u l-koppji il-parroċċa. Quddiesa tkun fis-6.30pm u l-eżerċizzi jibdew fis-7.00pm.

  Il-Ħamis, 5: Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

  Il-Ġimgħa, 6: Jitkomplew il-home Visits fi Blk 8, 9 u 10 f’ San Ġwann t’Għuxa.

  Is-Sibt, 7:Wine and Pizza, organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Prezz €10.

  Il-Ħadd, 8:Il-quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Ainzley Brincat
 • Alessandro Cascioni
 • Ally Mikula Degiorgio
 • Andr Agius.
 • Deilon Vella
 • Elize Asciak Sultana
 • Eshielle Farrugia Borg
 • Eve Brincat Sammut
 • Geoff Gilford
 • Liam Demanuele
 • Martina Coppi
 • Matthias Farag Mahud
 • Nikolas Desira Borg
 • Thais Cesar
 • Zeah Mercieca Previ

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Omar Scicluna u Janice Fenech
 • Keith Zammit u Nadine Grima
 • Ranier Xuereb u Cheryl Zerafa
 • Andrew Zarb u Charlene Calleja,
 • Joseph Grech u Lorraine Aquilina
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Vella (73)
 • Angelus Bugeja (77)
 • Antoinette Pavia (80)
 • Assuero Micallef (68)
 • Emanuela Coleiro (76)
 • Esther Ethel Schembri (85)
 • Francis Cauchi (54)
 • Francis Cauchi (54)
 • Francis Degiorgio (77)
 • Grace Potter (70)
 • Grace Potter (70)
 • Joseph Magro (58)
 • Joseph Mamo (86)
 • Josephine Degiorgio (91)
 • Lawrence Cini (77)
 • Lilian Serpina (54)
 • Maria Ciantar (87)
 • Maria Galea Scannura (96)
 • Mary Loffreda (62)
 • Ronald Buckland (76)
 • Rosina Refalo (71)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, March 01, 2015
It-2 Ħadd tar-Randan. Miss. B/148.

Monday, March 02, 2015
Mit-Tnejn, 2 sal-Ġimgħa, 6: Eżerċizzi għall-miżżewġin u l-koppji il-parroċċa. Fis-6.30pm il-quddiesa u wara tibda t-taħdita minn Fr.Brendan Gatt.

Monday, March 02, 2015
Tiltaqa’ il-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

Tuesday, March 03, 2015
It-Tlieta, 3 sal-Ġimgħa, 6: Eżerċizzi tal-iskola tas-St. Francis fid-9.15am u fl-10.00am.

Wednesday, March 04, 2015
Il-Kummissjoni Djakonija torganizza viżta fid-Dar ta’ San Vincenz de Paule. Tluq wara l-quddiesa tat-8.30am.

Thursday, March 05, 2015
Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, March 06, 2015
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Quddiesa tal-iskola tas-St.Francis fid-9.15am il-Parroċċa. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

Saturday, March 07, 2015
Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Frar.

Sunday, March 08, 2015
It-3 Ħadd tar-Randan. Miss. B/154. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

Monday, March 09, 2015
Mit-Tnejn, 9 sal-Ġimgħa, 13: Eżerċizzi għal Kulħadd wara l-quddiesa tat-8.30am il-parroċċa, immexxija minn Patri Tonio Milanes Dumnikan.

Thursday, March 12, 2015
Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, March 13, 2015
Il-Ġimgħa, 13 sal-Ħadd, 15: Live-Inn organizzat għaż-Żgħażagħ bħala esperjenza tar-Randan, imexxi Fr. Reuben Vella.

Sunday, March 15, 2015
Ir-4 Ħadd tar-Randan. Miss. B/160.

Monday, March 16, 2015
Mit-Tnejn,16 sal-Ġimgħa, 20: Eżerċizzi għat-tfal li jattendu fl-iskola primarja ta’ Bormla, immexxija mill-Arċipriet.

Tuesday, March 17, 2015
Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-ċentru Sagra Familja.

Thursday, March 19, 2015
Festa ta’ San Ġużepp.

Friday, March 20, 2015
Membri tal-Kummissjoni Djakonija jżuru l-Bormla Home. Jiltaqa' l-grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

Sunday, March 22, 2015
Il-5 Ħadd tar-Randan. Miss. B/166. Fl-10.15am issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

Monday, March 23, 2015
Servizz ta’ qrar fil-Bormla Home.

Tuesday, March 24, 2015
Quddiesa għall-morda u l-anzjani fid-9.30am, fejn fiha tiġi amministrata l-Griżma tal-Morda, bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija.

Tuesday, March 24, 2015
Via Sagra organizzata fi Triq San Ġorġ, fis-6.45pm.

Thursday, March 26, 2015
Ftuħ tal-Wirja tad-Domus Piju IX fis-7.00pm.

Saturday, March 28, 2015
Is-Sibt, 28 u l-Ħadd 29: Pageant tal-Ġimgħa l-Kbira organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru

Sunday, March 29, 2015
Il-Ħadd, 29: Ħadd il-Palm, Missalin B/172. Il-Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-Verdala. Wara t-tberik taż-żebbuġ tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq Ricardo Taylor, Hannover u għall-Knisja. Jieħdu sehem ukoll il-First Cospicua Scout Group, il-membri li qed jieħdu sehem fil-pageant imtellgħa miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru u t-tfal tal-katekiżmu. It-tfal jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Monday, March 30, 2015
Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni għal kulħadd, b’mod speċjali għal dawk li jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Wednesday, April 01, 2015
Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ, fis-7.30pm. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

Thursday, April 02, 2015
Ħamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-riġlejn fil-Parroċċa u fil-knisja ta’ Sta Tereża. Missalin B/204. Fid-9.00pm adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, Sta Tereża u l-Parroċċa. Fl-10.00pm issir adorazzjoni oħra fil-parroċċa.

Friday, April 03, 2015
Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċċa, San Pawl u Sta Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem ta’ l-iScouts u l-Banda San Ġorġ u b’kummentarju b’diversi lingwi għat-turisti fi Pjazza Gavin Gulia.

Saturday, April 04, 2015
Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232.Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

Sunday, April 05, 2015
Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.30am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-turisti u jsir it-tberik tal-figolli.


 

Redentur

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 2 March 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com