Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Tajjeb li nsibu ċ-ċans matul is-Sajf nitolbu il-quddiesa ta’ spiss, ukoll matul il-ġimgħa fejn hu possibli. Inħeġġiġkom ukoll sabiex issibu ċ-ċans biex tmorru tagħmlu mument ta’ talb fil-knisja ta’ San Pawl. Tkun miftuħa mis-6.30am sat-8.00pm kulljum.


 

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Arsene Abela
 • Jack Micallef Bristow
 • Kelsey Borg
 • Lindsey Buhagiar

 Familji Ġodda

 • Maria Gauci u Christopher Boot
 • Rosanne Cassar u Alan Mifsud
 • Claudienne Fava u Clayton Fenech
 • Dachianne Tabone u Robert Micallef
 • Jeanette Buhagiar u Nathaniel Galea,
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Carmen Farrugia (60)
 • Joseph Zammit (97)
 • Maria Carmela Mercieca (58)
 • Pio Tabone (30)
 • Samuel Schembri (87)
 • Simon Theuma (86)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, August 24, 2014
Il-21 Hadd ta’ matul is- Sena. Miss. A 358.

Wednesday, August 27, 2014
Preparazzjoni tal- Magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru

Saturday, August 30, 2014
L-Ewwel Sibt tal- Kunċizzjoni. Quddiesa Solenni fis- 6.00pm. Kulħadd ħuwa mistieden.

Sunday, August 31, 2014
It-22 Hadd ta’ matul is-Sena. Miss. A 363. Fl-10.15 am quddiesa bil-magħmudija.

Tuesday, September 02, 2014
Laqgħa tal-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15 pm

Thursday, September 04, 2014
Tiltaqa’ 1-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, September 05, 2014
L-Ewwel Ġimgħa tax- xahar. Fl-lO.OOam Adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis -6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil -parroċċa.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

Granet u Hinijiet tal-Muzew

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 21 August 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com