Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Lulju 2019
    01-07-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Sunday, July 21, 2019
Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Tuesday, July 23, 2019
Festa ta’ Santa Briġida – reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Santa Brigida twieldet fl-Isvezja fl-1303; iżżewġet żagħżugħa u kellha żwieġ hieni li fih twieldu u trabbew tmint itfal, fosthom Santa Katerina tal-Isvezja. Daħlet terzjarja franġiskana u meta romlot ingħatat għal ħajja aktar axxetika. Imbagħad waqqfet Ordni reliġjuż. Kienet eżempju ta’ virtujiet kbar għal kulħadd u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Ħadmet biex il-Papa jerġa’ jmur lura f’Ruma minn Avignon. Wara pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa reġgħet lura Ruma, fejn mietet fl- 1373. Il-Papa San Ġwann Pawlu II ħatarha patruna tal-Ewropa fl-1999.

Thursday, July 25, 2019
Festa ta’ San Ġakbu Appostlu.

Friday, July 26, 2019
Tifkira ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna il-ġenituri ta’ Ommna Marija Ssma.

Sunday, July 28, 2019
Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Wednesday, July 31, 2019
Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 20 July 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com