Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Jannar 2019
    01-12-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Friday, January 18, 2019
Fis-7.30 pm fiċ-Ċentru Sagra Familja issir laqgħa għall-koppji kollha. Illum jibda l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda tal-Insara. Matul dawn it-tmint ijiem li ġejjin, sal-25 ta’ Jannar, isir talb speċjali biex aħna l-insara kollha, Kattoliċi, Ortodossi u Protestanti, li nemmnu fit-Trinita’ Qaddisa u li Ġesu’ huwa Alla veru, ningħaqda f’reliġjon waħda. Tajjeb li matul dawn il-ġranet noffru wkoll xi sagrifiċċji sabiex din l-għaqda sseħħ.

Sunday, January 20, 2019
It-2 Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ. Fid-9.30 am fid-Domus Sagra Familja, it-2 laqgħa ta’ preparazzjoni għall-għarajjes li se jiżżewġu matul din is-sena.

Tuesday, January 22, 2019
Illum hija it-Tifkira ta’ San Publiju, Prinċep ta’ Malta. 6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija fil-Knisja ta’ Santa Margerita.

Friday, January 25, 2019
Festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl. Illum ukoll jintemm l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda bejn l-insara. 7.30 pm laqgħa tal-grupp tal-koppji żgħar.

Saturday, January 26, 2019
5.30 pm fil-Knisja ta’ San Pawl niċċelebraw il-Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl.

Sunday, January 27, 2019
It-3 Ħadd Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Thursday, January 31, 2019
Tifkira ta’ San Ġwann Bosco.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 18 January 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com