Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  It-Tlieta, 15: Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

  Il-Ħamis, 18: Ħarġa organizzata mill-parroċċa tluq fid-9.00am, biljetti mingħand il-helpers tas-soltu. Party tat-tfal tal-Katekimu tal-Milied fl-4.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

  Il-Ġimgħa, 19: Laqgħa grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

  Il-Ħadd, 21:Quddiesa animata għat-tfal fid-9.15 am il-parroċċa.Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15 am il-parroċċa. Ikla organizzata għall-membri tal-grupp tar-romol u separati. Tluq minn quddiem il-knisja f’12.00pm.  Il-Kelma tal-Arcipriet - Dicembru 2014
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Dea Brincat

 Familji Ġodda

 • Abela Matthew u Curmi Sarah.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Bormla Boċċi Club li ħadu s-Second Division championship u s-Second Division Reserves.
 • Charles Flask (79)
 • Emmanuel Scerri (61)
 • Giulia Castaldi (90)
 • Irene Joyce Delia (82)
 • Joseph Gatt (82)
 • Mary Antoinette Borg (59),
 • Mary Grace Eldessouki (44)
 • Theresa Darmanin (76)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, December 21, 2014
Ir-Rabà Ħadd tal-Avvent. Miss B/91.Quddiesa tan-Novena għat-tfal fid-9.15am.Quddiesa bil-magħmudija fl-10.15am. Tiġi organizzata l-premjazzjoni fil-mużew tas-subien.

Monday, December 22, 2014
Quddiesa għat-tfal li jattendu l-iskola primarja. Issir id-dimostrazzjoni bil-Bambin tal-Milied mill-Museum. Fis-6.00pm tluq miċ-Ċentru Sagra Familja li tgħaddi minn Triq Wiġi Rosato, Wesgħa l-Knisja tan-Natività, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq San Ġorġ fejn intemmu din id-dimostrazzjoni ħdejn il-Mużew tas-subien. Tingħata wkoll tifkira tal-okkażjoni. Inħeġġu ħafna lill-ġenituri sabiex jattendu flimkien ma’ wliedhom.

Wednesday, December 24, 2014
Lejliet il-Milied. Fil-11.00pm fil-Knisja Parrokkjali jsir il-Kant tal-Għanjiet tal-Milied mill-Kor Tota Pulchra u wara pageant miktuba minn Sam Delceppo bis-sehem tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti. Wara ssir il-prietka tat-tifel. Issir il-purċissjoni bix-xbieha ta’ Ġesù Bambin u tibda l-quddiesa. L-istess servizz isir fil-Knisja ta’ Santa Tereża fil-11.15pm. Missalin B/100.

Thursday, December 25, 2014
Solennità tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Ħinijiet tal-Quddies bħal tal-Ħadd. Miss. B/110.

Sunday, December 28, 2014
Festa tal-Familja Mqaddsa. Miss B/118.

Wednesday, December 31, 2014
L-Aħħar tas-sena. Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet fis-6.00pm. Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru tal-aħħar tas-sena. Aktar dettalji jingħataw fl-avviżi il-Knisja.

Thursday, January 01, 2015
L-Ewwel tas-Sena. Quddies bħal tal-Ħadd. Missalin A/111.


 

Half length portrait of Immacualte with Stellarju

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 21 December 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com