Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Is-Sibt, 10: Is-Sebà Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm is-Saċerdoti. Mistiedna u organizzata mill-membri tal-Kummissjoni żgħażagħ, iqaddes Fr. Reuben Vella. Nistiednu Seminarista biex jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu. Mistiedna wkoll ir-Reliġjużi nisa tal-parroċċa. Fil-għaxija nattendu l-adorazzjoni tal-kleru li ssir is-Seminarju. Seminar organizzat mill-parroċċa għall-familji tal-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

  Il-Ħadd, 11: Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

  It-Tnejn, 12: Tiltaqà il-Kummissjoni Familja fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

  It-Tlieta, 13: Tiltaqà il-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

  L-Erbgħa, 14: Laqgħa dwar is-Sena tal-Ħniena, immexxija minn Fr. Hector Scerri fil-Knisja ta’ San Pawl fis-6.45pm.

  Il-Ħamis, 15: Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesu fil-knisja tal-patrijiet Tereżjani. Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons. Charles Scicluna, bil-paniġierku minn P.Alexander Vella O.Carm, bħala għeluq tas-sena ċentinarja.

  Is-Sibt, 17: Fis-5.45pm tibda translazzjoni solenni bir-relikwa ta’ Santa Tereżata’ Ġesù mill-Knisja Parrokkjali sal-Knisja ta’ Santa Tereża. It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm il-Knisja. Mistiedna il-familji u l-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof il-ġimgħa d-dieħla.Ikla organizzata mill-Kor ‘Tota Pulchra’.

  Il-Ħadd, 18: Jum il-Missjoni. Fil-Knisja ta’ Santa Tereża, fid-9.00am quddiesa immexxija minn Mons Adeodat Micallef OCD, bil-paniġierku mill-Kan. Dun Karm Refalo. Fis-6.00pm purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Tereża ta’ Avila. Sabiex il-knisja ta’ San Pawl inkunu nistgħu inħalluha miftuħa kuljum sat-8.00pm għandna bżonn aktar persuni li jkunu lesti jqattgħu siegħa quddiem Ġesù Sagramentat. Dawk li jistgħu iwettqu dan il-ġest ta’ fidi ikelmu lil Arċipriet. Matul dan il-weekend se jsir ġbir minn fuq iz-zuntier minn membri tal-Hospice Movement.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Alaiza Stivala Pace
 • Francesca-Maria Cremona
 • Kezeah Magro

 Familji Ġodda

 • Kevin Pace u Melanie Muscat
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Charles Bonello (88)
 • Emanuel Fava (86)
 • Emmanuela Roberts (94)
 • Emmanuela Roberts (94)
 • John Bonavia (58)
 • Michael Vella (67)
 • Polly Galea (84)
 • Rosario Spiteri (79)
 • Theresa Troisi (66)
 • Theresa Vella (61)
 • Victor Cassar (84)
 Nifirħu lil...
 

Monday, October 12, 2015
Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tuesday, October 13, 2015
Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Wednesday, October 14, 2015
Quddiesa tal-iskola tas-St.Francis fil-parroċċa, fid-9.15am.

Saturday, October 17, 2015
It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm il-Knisja. Mistiedna il-familji u l-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof dan ix-xahar.

Sunday, October 18, 2015
Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/492. Mit-Tnejn, 19 ta’ Ottubru sal-Ġimgħa, 23 ta’ Ottubru laqgħat u attivitajiet organizzati għall-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Monday, October 19, 2015
Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

Tuesday, October 20, 2015
Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, October 22, 2015
Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

Friday, October 23, 2015
Jiltaqà l-grupp tas-separati u r-romol, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Saturday, October 24, 2015
Id-Disà Sibt tal-Kunċizzjoni. Kenn tal-midinbin. Mistiedna l-membri tal-banda San Ġorġ u membri taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, flimkien mad-delettanti tal-festa. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Ottubru fis-6.00pm fil-Parroċċa. Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja.

Sunday, October 25, 2015
It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/498. Jum il-Bibbja.Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.Illum tiġi ċelebrata il-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa fil-quddiesa tal-5.00pm.

Monday, October 26, 2015
Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, October 30, 2015
Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

Saturday, October 31, 2015
L-Għaxar Sibt tal-Kunċizzjoni. Konsolattriċi fis-siegħa tal-mewt. Mistiedna l-familjari ta’ dawk li mietu matul din is-sena.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 13 October 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com