Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Brown Woods Layshia
 • Debono Kazia
 • Mallia Jake
 • Mangion Katrina
 • Orsini Jade
 • Vassallo Zeyah

 Familji Ġodda

 • Farrugia Ryan u Abdilla Victoria.
 • Gatt Christopher u Cassar Maria Christina.
 • Mamo Joseph u Grech Marietta.
 • Mallia Sinclaire u Borg Lisa.
 • Micallef Darren u Viacava Mandy.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alessio Mamo (67)
 • Carmelo Cachia (80)
 • Giulia Busuttil Dougall (92)
 • Lawrence Vella (62)
 • Salvatore Mercieca (79)
 • Yvonne Bugeja (69)
 Nifirħu lil...
 

Monday, June 29, 2015
Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Festa Pubblika.

Friday, July 03, 2015
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl.Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa. Fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fis-6.30pm se tiġi ċċelebrata l-Ordinazzjoni tas-saċerdotti l-ġodda

Sunday, July 05, 2015
Festa ta’ San Tumas. Fit-8.30 am quddiesa fil-Kappella ta’ San Tumas bis-sehem tal-Kor Parrokkjali, immexxija mill-Arċipriet. L-14 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/410.

Monday, July 06, 2015
Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm.Mid-9 sas-16 ta’ Lulju Pellegrinaġġ għal Fatima organizzat mill-Parroċċa.

Saturday, July 11, 2015
Il-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru se torganizza ħarġa għal Għawdex, dettalji jingħataw ‘il quddiem.

Sunday, July 12, 2015
Il-15 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/415.

Wednesday, July 15, 2015
Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

Sunday, July 19, 2015
Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/421. Matul dawn il-ġranet se jitqassmu l-inviloppi b’risq il-festa.

Tuesday, July 21, 2015
Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal-Magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30 pm.

Thursday, July 23, 2015
Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

Sunday, July 26, 2015
Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15 am fil-parroċċa. Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/426.

Tuesday, August 04, 2015
Laqgħa tal-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru 1944 fis-7.30 pm.

Friday, August 07, 2015
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00 pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

Sunday, August 09, 2015
Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

Friday, August 14, 2015
Attività organizzata mill-Kummissjoni Familja.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet Ġodda tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 30 June 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com