Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Ġimgħa, 27: Jiltaqà il-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

  Is-Sibt, 28: Laqgħa tal-grupp tal-koppji fis-7.30pm. Aktar dettalji għal din il-laqgħa mingħand l-Arċipriet.

  Il-Ħadd, 29: Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’Kristu. Miss Ċ/ 250. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudija.

  Se terġa’ tibda tiltaqà il-Legion of Mary fil-Kappella ta’ San Ġwann t’Għuxa fis-6.30pm.Kulħadd huwa mistieden.

  Dawk li għal xi raġuni jew oħra ma bierkux id-dar tagħhom u jixtiequ jagħmlu dan, jekk jogħġobkom idħlu fis-sagristija jew inkella ċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali jew kelmu lil Arċipriet.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Carla Civelli
 • Deion Frendo
 • Deson Grech
 • Kelson Diaz
 • Kezaya Bonnici
 • Lauren Scicluna
 • Leah Azzopardi
 • Maryziann Mangion
 • Thais Vella
 • Waylon Buckland
 • Zanishielle Helal
 • Zayon Mallia
 • Zylon Schembri

 Familji Ġodda

 • N/A
 • Alan Scicluna u Christian Meilaq
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Anthony Grech (67)
 • Antonia Camilleri (88)
 • Antonia Farrugia (66)
 • Concetta Mallia (88)
 • Connie Lewis (85)
 • Giorgia Baldacchino (83)
 • Joseph Baldacchino (62)
 • Maria Bell (93)
 • Maria Cassar (86)
 • Michellina Farrugia(87)
 • Taddeo Scerri (86)
 • Telesphoro Scerri (79)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, May 29, 2016
Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’Kristu. Miss Ċ/ 250. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudija.

Monday, May 30, 2016
Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm. Infakkru li matul ix-xahar ta’ Mejju fil-kappela tas-sorijiet tal-Ursolini tingħad it-talba tar-Rużarju.

Friday, June 03, 2016
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fl-10.30 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa. Miss. Ċ/256. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Sta Margerita u San Pawl matul il-ġurnata kollha. Tiġi organizzata il-Eucharistic Day fl-iskola tas-St. Francis. Issir ukoll it-talb u t-tberik (b’mod privat) il-kunvent tas-sorijiet ta’ Mt.Tereża.

Saturday, June 04, 2016
Tifkira tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija.Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Mejju.

Sunday, June 05, 2016
Il-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss Ċ/ 310.

Monday, June 06, 2016
Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tuesday, June 07, 2016
Organizzat Pellegrinaġġ mill-Parroċċa fis-sena Ġubilari tal-Ħniena. Aktar dettalji jingħataw ‘il quddiem.

Thursday, June 09, 2016
Quddiesa organizzata mill-iskola tal-Ursolini fil-parroċċa fid-9.15am.

Sunday, June 12, 2016
Il-11-il Ħadd Matul is-Sena. Miss Ċ/ 316. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

Monday, June 13, 2016
Tiltaqà l-Kummissjoni Familja, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Thursday, June 16, 2016
Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jinsabu fil-ħames sena tal-katekiżmu, fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, June 17, 2016
L-aħħar quddiesa tal-iskola Primarja ta’ Bormla, fid-9.15 am.Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.Quddiesa ta’ tmiem is-sena skolastika tal-Year 6 fl-iskola tas-St. Francis.

Sunday, June 19, 2016
It-12-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 322.

Monday, June 20, 2016
Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tuesday, June 21, 2016
Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30 fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokjali.

Thursday, June 23, 2016
It-tfal tal-Katekiżmu tal-ħames sena li jattendu ċ-Ċentru Sagra Familja, jibdew il-katekiżmu tas-Sajf fil-mużew tal-bniet jew tas-subien.

Friday, June 24, 2016
Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am fil-Parroċċa.Laqgħa tal-koppji (aktar dettalji jingħataw ’il quddiem).

Saturday, June 25, 2016
Jum l-Inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata. Fid-9.00am Ġesu’espost fil-Kor u kull siegħa jkun hemm it-talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm quddiesa fil-parroċċa tal-okkażżjoni. Ikla organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Il-Ħadd, 26:It-13-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is

Sunday, June 26, 2016
It-13-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 327. Issir l-Offerta tal-Papa. Fl-10.15 am issir il-quddiesa tal-magħmudijiet fil-parroċċa.

Monday, June 27, 2016
Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Wednesday, June 29, 2016
Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Festa Pubblika. Festa ta’ San Alwiġi Gonzaga.

Friday, July 01, 2016
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

Saturday, July 02, 2016
Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Ġunju.

Sunday, July 03, 2016
L-14-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 332.

Friday, July 08, 2016
Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fis-6.00pm fil-Parroċċa, bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina.


 

Pentekoste

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 28 May 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com