Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Bil-għajnuna t’Alla għada / illum inkomplu l-Kwaranturi. Għall-quddiesa tal-5.00 pm huma mistiedna t-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Wara l-quddiesa flimkien mat-tfal u l-ġenituri ssir il-purċissjoni bis-Sagrament li toħroġ mill-Knisja għal Santa Tereża u lura. Inħeġġiġkom ħafna li tattendu.

  Mons. Arċisqof talab lil Dun Ruben Vella biex imur ikompli x-xogħol tiegħu ta’ saċerdot bħala viċi fil-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Se jibqa’ magħna sa ftit qabel Santa Marija. Nirringrazzjaw ħafna lil Dun Ruben li matul dawn it-tliet snin li kien f’Bormla ħadem bil-qalb speċjalment ta’ kemm kien tant viċin il-fqir u l-batut. Grazzi ħafna Dun Ruben.

  Nhar il-Ħamis hija l-Festa tal-Martirju ta’ San Pietru u San Pawl – l-Imnarja. Minkejja li mhix festa kkmandata, inħeġġiġkom biex tattendu għall-quddies.

  Nhar is-Sibt il-quddiesa tas-6.00 pm noffruha għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Ġunju.

  Il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju fil-għaxija se tkun organizzata private għat-Tarde Fair. Il-biljetti mingħand il-persuni tas-soltu.

  Matul l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu il-parroċċa se torganizza pellegrinaġġ għal Patri Piju, Assisi u Ruma. Min jitħajjar jista’ jieħu kopja u formola tal-applikazzjoni mis-sagristija.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Gunju 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Adyer Debono
 • Arthur Abela
 • Ella Kay Harvey
 • Ellie Pace
 • Mael Galea Brevers
 • Pinar Abela
 • Shazlene Grima
 • Udi Loveth Onyebuchi Enyi
 • Zaine Saviour Mifsud
 • Zaylon Gatt

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • Gratian Sammut ma’ Paula Farrugia (S. Tereża) 28-4-17.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Agatha Sultana (76 sena)
 • Anthony Raggio (63 sena)
 • Anthony Xerri (70 sena)
 • Concetta Pace (77 sena)
 • Godwin Young (70 sena)
 • Joseph Bugeja (76 sena)
 • Matthias Ghiller (tarbija)
 • Remigio Hales (82 sena)
 Nifirħu lil...
 

Thursday, June 29, 2017
Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 27 June 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com