Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Kelma tal-Arcipriet - Novembru 2015
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Aimee Previ
 • Dayan Fiteni
 • Diaz Kai Degabriele
 • Gilston Mizzi
 • Shaznaya Calleja Spagnol

 Familji Ġodda

 • N/A
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Chircop (76)
 • Charles Bonello (88)
 • Dolores Cauchi (78)
 • Emanuel Fava (86)
 • Emmanuela Roberts (94)
 • Emmanuela Roberts (94)
 • John Bonavia (58)
 • Joseph Bugelli (83)
 • Ludgarda Fenech (77)
 • Michael Vella (67)
 • Polly Galea (84)
 • Rosario Spiteri (79)
 • Theresa Troisi (66)
 • Theresa Vella (61)
 • Victor Cassar (84)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, November 29, 2015
L-1 Ħadd tal-Avvent. Miss Ċ/75 Tibda in-Novena tal-Festa. Id-dettalji tal-programm tal-Festa tirċevuh id-dar. Infakkru lil dawk il-koppji li qed jiċċelebraw il-5,10, 25 u 50 sena żwieġ biex jattendu għall-quddiesa tas-Salve. Tkun ħaġa sabiħa li dawk il-persuni li gradwaw mill-parroċċa tagħna jagħtu d-dettalji tagħhom lil Arċipriet biex jidhru fuq il-fuljett Flimkien.

Saturday, December 05, 2015
Il-Ħmistax il-Sibt tal-Kunċizzjoni. L-Imħabba tmexxina. Mistiedna dawk il-koppji li jagħlqu 5, 10, 15, 20, 25, eċċ żwieġ. Fil-4.45pm mistiedna dawk il-familji li kellhom tarbija matul din is-sena.

Sunday, December 06, 2015
It-2 Ħadd tal-Avvent. Miss Ċ/80

Saturday, December 12, 2015
Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk kollha li mietu matul ix-xahar ta’ Novembru.

Sunday, December 13, 2015
Festa Pubblika. It-3 Ħadd tal-Avvent. Miss Ċ/86

Tuesday, December 15, 2015
Tibda n-Novena tal-Milied, fil-quddiesa tas-6.00pm il-parroċċa.

Thursday, December 17, 2015
Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Riċeviment organizzat għat-tfal tad-Duttrina fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, December 18, 2015
Quddiesa organizzata fid-9.15am għand is-sorijiet tal-Karità.

Saturday, December 19, 2015
Organizzata serata ta’ premjazzjoni fil-Mużew tas-subien fis-7.00pm. Quddiesa l-iskola tas-St.Francis tal-PTA, fis-7.15pm.

Sunday, December 20, 2015
Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Miss Ċ/91 Quddiesa tan-Novena għat-tfal fid-9.15am. Organizzat riċeviment għat-tfal li jattendu d-Dopo Scuola tas-Sorijiet ta’ Mt. Tereża. Quddiesa bil-magħmudija, fl-10.15am. Organizzata serata ta’premjazzjoni fil-Mużew tas-subien fis-7.00pm.

Monday, December 21, 2015
Organizzata id-dimostrazzjoni bil-Bambin tal-Milied. Tluq fis-6.00pm miċ-Ċentru Sagra Familja li tgħaddi minn Triq Wiġi Rosato, Qasam Residwali, Wesgħa l-Knisja tan-Natività, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq San Ġorġ, fejn nispiċċaw ħdejn il-mużew tas-subien. Tingħata wkoll tifkira tal-okkażjoni. Inħeġġu ħadna lill-ġenituri biex jattendu flimkien ma’ wliedhom.

Tuesday, December 22, 2015
issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, December 24, 2015
Lejliet il-Milied. Fil-11.00pm il-Knisja Parrokkjali jibda l-programm li jinkludi l-kant tal-Milied, pageant imtellà miż-żgħażagħ u l-priedka tat-tifel. F’nofs il-lejl tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Fil-knisja ta’ Santa Tereża tibda fil-11.15pm. Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-parroċċa, iċ-Ċentru 19 ta’ Novembru jorganizza Christmas Breakfast. Biljetti mingħand il-helpers tas-soltu.

Friday, December 25, 2015
Solennità tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Ħinijiet tal-quddies bħal tal-Ħadd. Miss. Ċ/99. Quddiesa organizzata mis-Sorijiet ta’ M. Tereża fiċ-Ċentru Sagra Familja

Sunday, December 27, 2015
Festa tal-Familja Mqaddsa. Miss Ċ/.117. Issir il-quddiesa bil-Magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am

Thursday, December 31, 2015
L-Aħħar tas-sena. Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet fis-6.00pm. Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, aktar dettalji jingħataw ‘il quddiem.

Friday, January 01, 2016
L-Ewwel tas-Sena. L-Imqaddsa Marija Omm Alla. Miss Ċ/124. Ħinijiet tal-quddies bħal tal-Ħadd.

Saturday, January 02, 2016
Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Diċembru.

Sunday, January 03, 2016
L-Epifanija tal-Mulej. Miss Ċ/129. L-Ewwel laqgħa ta’ tħejjija taż-żwieġ, fiċ-Ċentru Sagra Familja fl-10.15am.

Friday, January 08, 2016
Tiġi organizzata l-quddiesa tal-iskola Primarja ta’ Bormla. Jiltaqa' l-Kapitlu fil-11.00am fl-Uffiċċju Parrokkjali.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 30 November 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com