Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Ħadd, 17:Għada se tiġi ċelebrata l-Ewwel Tqarbina fis-9.30am. Fid-9.15am xorta waħda ssir il-quddiesa fl-oratorju. Tajjeb li matul din il-ġimgħa nitolbu għal dawn il-familji.

  L-Erbgħa, 20: Ħarġa għall-familji tal-persuni b’diżabiltà u serjin Monte Cristo. Tluq wara l-quddiesa tat-8.30am.

  Il-Ħamis, 21:Se jiġi organizzat servizz Ekumeniku fil-Knisja ta’ Saria il-Furjana fis-6.30pm. Attività għat-tfal subien li għadhom kif għamlu l-Ewwel Tqarbin fil-Mużew tas-subien, fis-7.00pm.

  Is-Sibt, 23:Iċ-Ċentru 19 ta’ Novembru qed jorganizza ikla fil-pjazza ta’ ħdejn il-knisja li fiha jintwera l-Eurovision.

  Il-Ħadd, 24:Festa tal-Pentecoste. Wara l-quddiesa ta’ 11.45pm jibdew il-kwaranturi fil-parroċċa. Inħeġġiġkom biex nagħmlu użu minn dawn il-mumenti quddiem Ġesù Sagramentat. Nappella għall-membri tal-għaqdiet biex tiċċekkjaw il-ħin meta jmiskom tmexxu l-Adorazzjoni u tmexxu l-kelma mal-membri tal-għaqda tagħkom. Matul din il-ġimgħa jitkompla wkoll it-tberik tal-familji. Jekk jogħġobkom araw il-fuljett flimkien jew in-notice boards tal-Knisja. Infakkru fil-ġita li l-parroċċa qed torganizza għal Fatima bejn id-9 u is-16 ta’ Lulju. Dawk li huma interessati jkellmu lil Arċipriet.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Hazel May
 • Karl David Cutajar
 • Kenzy Busuttil.
 • Naia Marie Schembri

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Omar Scicluna u Janice Fenech
 • Keith Zammit u Nadine Grima
 • Ranier Xuereb u Cheryl Zerafa
 • Andrew Zarb u Charlene Calleja,
 • Joseph Grech u Lorraine Aquilina
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Aida Blaber (85)
 • Anthony Bellotti (75)
 • Concetta Spiteri (76)
 • Francis Attard (79)
 • Laurence Cauchi (61)
 • Mary Agius (78)
 • Nardu Aquilina (73)
 • Oscar Gouder (66)
 • Saviour Caruana (86)
 • Tessie Zerafa (65)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, May 24, 2015
Jum Għid il-Ħamsin. Miss. B/ p.311. Fin-12.30pm tibda espożizzjoni Ewkaristika bi tlitt ijiem ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Tuesday, May 26, 2015
Purċissjoni tal-Pentekoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospicua Scout Group u l-Banda San Ġorġ, li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Sta. Margerita, Erin Serracino Inglott, San Ġorġ, l-Oratorju u għall-Knisja, fejn imbagħad tingħata l-barka Sagramentali. Tkun ħaġa sabiħa jekk ir-residenti li joqogħdu fl-imsemmija toroq iżejnu t-toroq tagħhom bil-fjuri u l-pjanti. Fil-ġranet tal-Kwaranturi, il-Knisja ta’ San Pawl tinżamm magħluqa.

Wednesday, May 27, 2015
Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, May 28, 2015
Laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej. Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm.

Friday, May 29, 2015
Jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Sunday, May 31, 2015
Solennità tat-Trinità Qaddisa. Miss B/ p.325. Quddiesa bil-Magħmudija fl-10.15am fil-Parroċċa.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 24 May 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com