Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Is-Sibt, 23: Ikla Maltija organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Prezz tal-kbar €15 u t-tfal €5. Biljetti mingħand il-helpers tas-soltu.

  Il-Ħadd, 24: Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am.

  Matul din il-ġimgħa jitkompla t-tberik. Nirringrazzja lil helpers li qegħdin jiġu magħna fit-tberik, kif ukoll lil helpers li jqasmu l-Flimkien.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Amelia Degabriele
 • Carla Civelli
 • Deion Frendo
 • Diaz Mangion
 • Eve Portelli
 • Joy Portelli
 • Kelson Diaz
 • Kezaya Bonnici
 • Lauren Scicluna
 • Leah Azzopardi
 • Maryziann Mangion
 • Shylon Fenek
 • Waylon Buckland
 • Zielle Debono

 Familji Ġodda

 • n/a
 • N/A
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Anthony Grech (67)
 • Antonia Camilleri (88)
 • Carmel Camilleri (63)
 • Carmelo Camenzuli(82)
 • Edward Attard (80)
 • Emanuele Vella (87)
 • Giuseppe Żerafa (84)
 • Mary Corso (84)
 • Mary Doris Farrugia (50)
 • Telesphoro Scerri (79)
 Nifirħu lil...
 

Friday, April 29, 2016
Jiltaqa' l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

Sunday, May 01, 2016
Il-Ħadd, 1: Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 217

Tuesday, May 03, 2016
Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, May 06, 2016
Festa ta’ San Ġużepp u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Filgħaxija fis-6.00pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp, li tgħaddi minn triq il Pellegrinagg, Triq il Gendus, Triq ir-Regatta, u nergghu lura ghall Triq il Pellegrinagg u lura ghall Knisja.

Saturday, May 07, 2016
Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ April. Qabel l-quddiesa tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompei.

Sunday, May 08, 2016
Solennità ta’ tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss Ċ/ 223 Jiġi mfakkar Jum il-Karita’. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq Angela House fi G’Mangia. Jiġi mfakkar Jum l-Omm. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fid-9.15am il-parroċċa.Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

Monday, May 09, 2016
Ġimgħa ta’ attivitajiet għall-familji tat-tfal li se jersqu lejn l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħadd 15 ta’ Mejju.

Wednesday, May 11, 2016
Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am il-Parroċċa.

Friday, May 13, 2016
Quddiesa tal-iskola Primarja. Il-Ħadd, 15: Jum l-Għid il-Ħamsin. Mis. Ċ/ 230 . Fid-9.30am ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina il-parroċċa. Ma jkunx hemm quddiesa fl-Oratorju. Fin-12.30pm tibda l-espożizzjoni Ewkaristika bi tlett ijiem ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Tuesday, May 17, 2016
Purċissjoni tal-Pentecoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospiscua Scout Group u l-Banda San Ġorġ li tgħaddi minn Triq l-Pellegrinaġġ, Triq l-Inkurunazzjoni,Triq Dom Mintoff, Triq il-Pellegrinaġġ, u lura għall-Knisja fejn tingħata l-barka Sagramentali. Tkun ħaġa sabiħa jekk ir-residenti jżejnu t-toroq bil-fjuri u pjanti. Fil-ġranet tal-Kwaranturi il-Knisja ta’ San Pawl ma tkunx miftuħa.

Thursday, May 19, 2016
Ħarġa organizzata mill-Parroċċa Attività għall-familji tat-tfal li irċevew l-Ewwel Tqarbina fil-Mużew tas-subien, fis.7.00pm.

Friday, May 20, 2016
Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

Saturday, May 21, 2016
Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’Novembru li fiha jintwera il-Eurovision.

Sunday, May 22, 2016
Solennità tat-Trinità Mqaddsa. Miss Ċ/ 244

Tuesday, May 24, 2016
Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqà il-Kummissjoni Liturġija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Thursday, May 26, 2016
Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, Triq Santa Tereża, fejn ssir it-talb fil-knisja ta’ Santa Tereża u tkompli l-purċissjoni fi Triq il-Pellegrinaġġ u lura għall-Knisja fejn tingħata il-barka Sagramentali.

Friday, May 27, 2016
Jiltaqà il-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Sunday, May 29, 2016
Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’Kristu. Miss Ċ/ 250. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudija.

Monday, May 30, 2016
Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm. Infakkru li matul ix-xahar ta’ Mejju fil-kappela tas-sorijiet tal-Ursolini tingħad it-talba tar-Rużarju.

Friday, June 03, 2016
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fl-10.30 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa. Miss. Ċ/256. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Sta Margerita u San Pawl matul il-ġurnata kollha. Tiġi organizzata il-Eucharistic Day fl-iskola tas-St. Francis. Issir ukoll it-talb u t-tberik (b’mod privat) il-kunvent tas-sorijiet ta’ Mt.Tereża.

Saturday, June 04, 2016
Tifkira tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija.Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Mejju.

Sunday, June 05, 2016
Il-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss Ċ/ 310.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 30 April 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com