Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  It-Tlieta, 28: Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

  Il-Ġimgħa, 1: Festa Publika. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Il-Parroċċa Quddiesa fis-6.00pm u wara dorazzjoni. Ħarġa organizzata għall-membri tal-Kummissjoni Familja, Grupp tal-Koppji u Familji tal-abbatini. Nibdew bil-quddiesa tat-8.30am.

  Il-Ħadd,3: Jum il-familja

  Nirringrazzjawkom tal-ġabra tal-Ħadd li għadda li kienet għall-Karità li laħqet is-somma ta’ €610.

  Il-Ġimgħa, 24: Terġa tibda t-tombla organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, taħt il-knisja, fis-7.00pm. Laqgħa tal-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra familja.

  Is-Sibt, 25:Laqgħa għal abbatini fil-5.15pm fl-oratorju.

  Matul din il-ġimgħa jitkompla t-tberik tal-familji. Id-dettalji jinsabu fuq il-fuljett, kif ukoll fuq in-notice boards.

  Infakkru fil-grupp taż-Żgħażagħ li jiltaqà kull nhar ta’Tnejn fit-8.00pm u kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7.00pm.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Kyle Meilak.
 • Luke Mercieca
 • Ruby Gili
 • Ziam Camilleri Ciantar

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Omar Scicluna u Janice Fenech
 • Keith Zammit u Nadine Grima
 • Ranier Xuereb u Cheryl Zerafa
 • Andrew Zarb u Charlene Calleja,
 • Joseph Grech u Lorraine Aquilina
 • n/a
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Anna Caruana (60)
 • Gaspare Corso (82)
 • George Farrugia (94)
 • John Mary Abela (85)
 • Joseph Mary Bartolo (60).
 • Laurence Micallef (79)
 • Maria Azzopardi (83)
 • Maria Concetta Delceppo (87)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, April 26, 2015
Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Miss. B/289. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am. ġewwa l-Oratorju.

Friday, May 01, 2015
Il-Ġimgha, 1: Festa ta’ San Ġużepp Haddiem u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

Saturday, May 02, 2015
Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ April.

Sunday, May 03, 2015
Il-5 Ħadd tal-Għid. MissB/ p.294.

Monday, May 04, 2015
Jiltaqà ċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, fis-7.00pm.

Tuesday, May 05, 2015
Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

Thursday, May 07, 2015
Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, May 08, 2015
Festa tal-Madonna ta’ Pompej. Wara l-quddiesa tat-8.30am issir is-supplika ta’ Pompej. Fis-6.30pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp, li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, San Rokku, John Pace, Santa Tereża u l-Pellegrinaġġ.

Saturday, May 09, 2015
Festa San Ġorġ Preca.

Sunday, May 10, 2015
Is-6 Ħadd tal-Għid. MissB/ p.366. Jum l-Omm. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fid-9.15am il-Parroċċa.

Sunday, May 17, 2015
Is-7 Ħadd tal-Għid. Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss. B/ 305. Jum il-Karità. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq Angela House fi G’Mangia. Issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa fil-quddiesa tad-9.15am. Fid-9.15am ikun hemm quddiesa oħra fl-Oratorju.

Thursday, May 21, 2015
Attività fil-mużew tas-subien għat-tfal subien li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fis-7.30pm.

Sunday, May 24, 2015
Jum Għid il-Ħamsin. Miss. B/ p.311. Fin-12.30pm tibda espożizzjoni Ewkaristika bi tlitt ijiem ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Tuesday, May 26, 2015
Purċissjoni tal-Pentekoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospicua Scout Group u l-Banda San Ġorġ, li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Sta. Margerita, Erin Serracino Inglott, San Ġorġ, l-Oratorju u għall-Knisja, fejn imbagħad tingħata l-barka Sagramentali. Tkun ħaġa sabiħa jekk ir-residenti li joqogħdu fl-imsemmija toroq iżejnu t-toroq tagħhom bil-fjuri u l-pjanti. Fil-ġranet tal-Kwaranturi, il-Knisja ta’ San Pawl tinżamm magħluqa.

Wednesday, May 27, 2015
Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, May 28, 2015
Laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej. Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm.

Friday, May 29, 2015
Jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Sunday, May 31, 2015
Solennità tat-Trinità Qaddisa. Miss B/ p.325. Quddiesa bil-Magħmudija fl-10.15am fil-Parroċċa.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 26 April 2015

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com