Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Michael Payne

 Familji Ġodda

 • Shaun Cavallo u Leontine Ghigo.
 • Domenic Busuttil u Alessia Farrugia.
 • Keith Vassallo u Maria Christina Caruana.
 • Fabio Mifsud u Staphanie Gaffarena.
 • Paul Mifsud u Christina Ellul.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Azzopardi Raymond (54)
 • Chetcuti Giorgio (86)
 • Clottin Carmel (74)
 • Galdes Marie Louise (60)
 • Galea Tereża (82)
 • Pace Giovanna (83)
 • Tabone Carmena (56)
 • Vella Spiru (72)
 • Żarb Francesco (81).
 Nifirħu lil...
 

Tuesday, February 09, 2016
Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

Tuesday, February 09, 2016
Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

Wednesday, February 10, 2016
Ras ir-Randan. Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl, Misraħ Gavino Gulia, u Triq il-Pellegrinaġġ, għall-knisja, fejn issir il-quddiesa

Wednesday, February 10, 2016
Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl, Misraħ Gavino Gulia, u Triq il-Pellegrinaġġ, għall-knisja, fejn issir il-quddiesa.

Thursday, February 11, 2016
Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja. Mistiedna wkoll il-familjari u l-morda tal-parroċċa.

Thursday, February 11, 2016
Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja. Mistiedna wkoll il-familjari u l-morda tal-parroċċa.

Sunday, February 14, 2016
L-Ewwel Ħadd tar-Randan, Miss Ċ/144. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

Tuesday, February 16, 2016
Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali

Thursday, February 18, 2016
Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jinsabu fil-ħames sena tal-katekiżmu, fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, February 19, 2016
Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

Sunday, February 21, 2016
It-Tieni Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/150 Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

Monday, February 22, 2016
Jibdew l-Eżerċizzi fil-Home tal-Anzjani, fl-10.00am. Immexxija mill-grupp ta’ talb taċ-Ċintura. Jibdew l-Eżerċizzi fil-Knisja ta’ San Pawl fil-5.30pm, immexxija minn Dun Jonathan Farrugia.

Tuesday, February 23, 2016
Eżerċizzi tal-istudent tas-St.Francis, flimkien mal-istudenti tal-iskola Primarja, immexxija mill-Arċipriet, fid-9.15am u fl-10.00am fil-Parroċċa.

Friday, February 26, 2016
Quddiesa b’talb għall-fejqan immexxija minn Dr. John fis-7.30pm il-parroċċa. Jiltaqa' il-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Sunday, February 28, 2016
It-Tielet Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/156 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.

Monday, February 29, 2016
Jibdew l-eżerċizzi għall-koppji u il-miżżewġin il-parroċċa. Quddiesa fis-6.00pm, fis-6.30pm ir-rużarju u fis-6.45pm jibdew l-Eżerċizzi immexxija minn Dun Gordon Refalo. Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Wednesday, March 02, 2016
Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Tluq minn quddiem il-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30pm.

Friday, March 04, 2016
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl.

Sunday, March 06, 2016
Ir-Rabà Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/162


 

Redentur

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 9 February 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com