Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  It-Tnejn, 8:Jum il-Vittorja, Festa Publika. Quddies bħal ta’ matul il-ġimgħa.

  Il-Ġimgħa, 12: Attività organizzata mill-grupp tal-Koppji, bis-sehem tal-Kummissjoni Familja, u l-familji tal-abbatini. Fis-7.30pm f’Birżebbuġia.

  Is-Sibt, 13:It-Tielet Sibt tal-Kunċizzjoni bis-sehem ta’ dawk li jieħdu sehem fil-Liturġija. Tajjeb infakkarkom li fuq il-mejda tal-offerti għandkom issibu l-kaxxa li fiha nistgħu nitfgħu l-intenzjonijiet tagħna biex jitpoġġew quddiem il-Madonna.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Settembru 2014
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Sheazielle Marianne Pace

 Familji Ġodda

 • Camilleri Nicolai u Butters Ruth.
 • Frendo Charlton u Martin Lorna.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Portelli Joseph (59)
 • Vella Alfred (75)
 • Victor Agius (80)
 Nifirħu lil...
 

Saturday, September 20, 2014
Ir-Raba’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Addolexxenti u dawk kollha li kienu involuti fil-Kummissjoni Żgħażagħ.

Sunday, September 21, 2014
Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/379.

Tuesday, September 23, 2014
Jiltaqà il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Wednesday, September 24, 2014
Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, September 25, 2014
Ħarġa organizzata mill-Parroċċa.

Friday, September 26, 2014
Jiltaqà l-Grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

Saturday, September 27, 2014
Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-seham tal-Voluntiera ta’ ġewwa, Membri taċ-Ċentru19 ta’ Novembru, voluntiera tat-tindif tal-Knisja, membri Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u membri tal-Kumitat Banda San Ġorġ.

Sunday, September 28, 2014
Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/384. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudija fil-parroċċa.

Friday, October 03, 2014
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Purċissjoni tar-Rużarju. Fis-6.30pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Santa Tereża, Triq il-Pellegrinaġġ u lura għall-Knisja, fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, October 04, 2014
Ċelebrazzjoni tal-ftuħ għall-Missjoni l-Kbira li se ssir fil-parroċċa tagħna fix-xahar ta’ Ottubru. F’din il-qudiesa jiġu msemmija wkoll dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Settembru.

Saturday, October 04, 2014
Tiġi organizzata l-Assemblea Djoċesana.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

Granet u Hinijiet tal-Muzew

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 20 September 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com