Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Is-Sibt, 8:It-12 il-Sibt tal-Kunċizzjoni bis-sehem tal-familja tar-IV u l-V sena tal-Katekiżmu.

  It-Tnejn, 17:Żjara fil-Bormla Home mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija.

  It-Tlieta, 18: Issir il-qrar fil-Bormla Home Issir ukoll il-Katekeżi tal-Magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

  L-Erbgħa, 19: Ċelebrazzjoni li fiha jiġi mfakkar Jum il-Pellegrinaġġ, fis-6.00pm il-Parroċċa. Kulħadd huwa mistieden.

  Il-Ġimgħa, 21: Quddiesa tat-Tesserament tal-membri tal-Azzjoni Kattolika fis-6.00pm. Fis-7.30pm laqgħa tal-koppji fiċ-Ċentri Sagra Familja.

  Is-Sibt, 22:Organizzata Wine and Pizza taħt il-Knisja. Prezz €6. Bookings mingħand il-helpers tas-soltu.

  Il-Ħadd, 23: Il-Kor Tota Pulchra qed jorganizza ġurnata Għawdex nhar il- Ħadd 23 ta’ Novembru fl’okkażżjoni tal- Ħruġ tal -Vara tal- Kunċizzjoni minn Niċċa fil- Knisja ta San ‘Franġisk ir-Rabat Għawdex. Tluq minn Bormla fis 6.45am.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Novembru 2014
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Amira Ellul Pace
 • Faith Galea Ciantar
 • Oksana Shields.

 Familji Ġodda

 • Camilleri Kenneth u Tracey Degiorgio.
 • Fenech Stephen u Zammit M’Grace
 • Cremona Brian u Pulis Lorna
 • Azzopardi Joe Sam u Spiteri Mariana
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Annunziata Saliba (90)
 • Carmel Azzopardi (73)
 • Carmela Abela (81)
 • Emanuel Mifsud (73)
 • Michelina Camilleri (75)
 • Saviour Sciberras (56).
 Nifirħu lil...
 

Saturday, November 22, 2014
It-13-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna r-Reliġjużi tal-kunvent tas-St. Francis b’tifkira ta’ Santa Margerita. Issir l-Ikla tal-Festa – Ċentru 19 ta’ Novembru.

Sunday, November 23, 2014
Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Trasport għal attività Djoċesana Miss. A/426. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa fl-10.15am.

Friday, November 28, 2014
Ħruġ tal-istatwa min- niċċa

Saturday, November 29, 2014
L-14-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat għall-Familja. Fil-6.30am rużarju u fis-7.00am bidu tan-novena. Fil-jiem tan-Novena l-Adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl tagħlaq fl-4.00pm.

Sunday, November 30, 2014
Issir ġurnata ta’ talb għal dawk ta’ ħajja konsagrata fil-klawsura fit-Tifkira tal-Verġni Marija fit-Tempju.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

 

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 23 November 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com