Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Ħadd, 12: Huwa Jum it-tagħlim nisrani. Ċelebrazzjoni għat-tfal il-parroċċa flimkien mal-familji tagħhom fid-9.15am. F’din il-quddiesa il-Katekisti se jingħataw il-mandat għal din is-sena ta’ ħidma.

  It-Tlieta, 14:Fis-6.45pm tibda il-laqgħa b’talb bil-Bibbja fil-Knisja tal-Konservatorju immexxija mill-Viċi Fr. Reuben Vella.

  L-Erbgħa, 15:Festa ta’ Santa Tereża. Konċelebrazzjoni fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

  Il-Ħamis, 16:Tiltaqà il-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-5.00pm.

  Is-Sibt, 18:It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem tal-familji tat-tfal li se jgħamlu l-Ewwel Tqarbina is-sena d-dieħla.

  Il-Ħadd, 19:Jum il-Missjoni. Tajjeb li nitolbu għall-missjunarji sabiex il-Mulej ikompli jagħtihom l-għajnuna meħtieġa fil-ħidma li huma jwettqu.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Carlos Gilford
 • Daziell Grech
 • Mason Abela
 • Sara Azzopardi

 Familji Ġodda

 • Debono Denis u Gauci Sharon
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Anthony Galea (77)
 • Carmelo Micallef (85)
 • Carmen Stanyer (73)
 • Emanuel Demarco (75)
 • Joseph Harrington (58)
 • Leonard Lancaster (81)
 • Paolo Calleja (82)
 • Salvina Spiteri (84)
 Nifirħu lil...
 


Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja. Kif ukoll Jum il-Bibbja. It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/405. Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.

Friday, October 03, 2014
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Purċissjoni tar-Rużarju. Fis-6.30pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Santa Tereża, Triq il-Pellegrinaġġ u lura għall-Knisja, fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, October 04, 2014
Tiġi organizzata l-Assemblea Djoċesana.

Saturday, October 04, 2014
Ċelebrazzjoni tal-ftuħ għall-Missjoni l-Kbira li se ssir fil-parroċċa tagħna fix-xahar ta’ Ottubru. F’din il-qudiesa jiġu msemmija wkoll dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Settembru.

Saturday, October 04, 2014
Tiġi organizzata l-Assemblea Djoċesana. Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti u dawk kollha li kienu involuti fil-Kummissjoni Żgħażagħ. F’din il-quddiesa jiġu msemmija wkoll dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Settembru.

Sunday, October 05, 2014
Is-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/389. Tibda n-novena ta’ Sta Tereża ta’ Ġesu fil-Knisja tat-Tereżjani Bormla.

Monday, October 06, 2014
Jibda il-katekiżmu fiċ-Ċentri tad-duttrina.

Tuesday, October 07, 2014
Laqgħa tal-Kummiss. Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

Thursday, October 09, 2014
Tiltaqa' il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, October 10, 2014
Jibda iċ-Ċentru tal-anzjani fiċ-Ċentru Sagra Familja. Assemblea Djoċesana Fleur de Lys

Saturday, October 11, 2014
Is-7 Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat lill-Voluntiera ta’ ġewwa, membri taċ-Ċentru19 ta’ Novembru, voluntiera tat-tindif tal-Knisja, membri Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u membri tal-Kumitat Banda San Ġorġ.

Sunday, October 12, 2014
Jum it-tagħlim nisrani. It-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/395. Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

Tuesday, October 14, 2014
Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

Wednesday, October 15, 2014
Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù fil-knisja tat-Tereżjani.

Thursday, October 16, 2014
Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, October 17, 2014
Quddiesa tal-Iskola tas-St. Francis fid-9.15am il-Parroċċa.

Saturday, October 18, 2014
It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-familji tat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina I Sena Katekiżmu. Titellà play miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru b’risq il-Festa.

Sunday, October 19, 2014
Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/400.

Tuesday, October 21, 2014
Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Wednesday, October 22, 2014
Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, October 23, 2014
Tiltaqa' l-Kummissjoni Familja, fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, October 24, 2014
Live-In għaż-żgħażagħ sal-Ħadd fil-għaxija

Saturday, October 25, 2014
Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-familji tat-tfal tat-II u III Sena tal-Katekiżmu.

Thursday, October 30, 2014
Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.15pm.

Friday, October 31, 2014
Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

Saturday, November 01, 2014
Jum il-Qaddisin kollha. L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali dawk il-Familji li ġarrbu t-telfa ta’ xi ħadd għażiż matul din is-sena.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju


It-Tlieta u l-Ħamis

4.30 pm - 6.00 pm

Is-Sibt

10.00 am - 11.00 am

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

Photos appearing on
this site may be purchased.
Call 9946 1644 for further details

Granet u Hinijiet tal-Katekizmu Bormla 2014 - 2015

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

Feedback

View / Sign Guestbook

Today is 22 October 2014

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 
   
         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook Paġna fuq Facebook tal-Kummissjoni Kateketika Parroċċa Bormla 

© 2014 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com