Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Ħadd, 10: Il-15- il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

  L-Erbgħa, 13: Jibda it-tridu tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Imexxu minn Fr. Reuben Vella.

  Il-Ħamis, 14: Breakfast organizzat mill-parroċċa. Dawk li huma interessati kellmu lil Ġuża Muscat.

  Il-Ġimgħa, 15: Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’Santa Tereża.

  GĦAD BAQA XI POSTIJIET GĦALL-EWWEL SENA SEKONDARJA F’XI SKEJJEL TAL-KNISJA TAS- SUBIEN. GĦALHEKK NHAR IT-TLIETA FILGĦODU (12 TA’ LULJU) FIL-KURJA, FLORIANA SE JINTLAQGĦU LAPPLIKAZZJONIJIET. INFORMAZZJONI DETTALJATA TINKISEB MINN FUQ IL- WEBSITE TAL-KURJA www.thechurchinmalta.org .

  Il-Ħadd, 17: Is-sittax- il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 343.


 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Jack Vincenzo
 • Lexi Chloe

 Familji Ġodda

 • Keith Grima u Brenda Caruana
 • Attard Steve u Michelle Attard
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Censu Piscopo (56)
 • MaryGrace Galea (85)
 • Paul Muscat (69)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, July 24, 2016
Is-sbatax-il Hadd taz zmien ta' Matul is-Sena. Miss C 348.

Tuesday, July 26, 2016
Laqgha ta’ preparazzjon tal-maghmudija fis-6.30pm, fic-Centru Sagra Familja.

Sunday, July 31, 2016
Quddiesa bil Maghmudijiet fl-10.15am il-parrocca.

Monday, August 01, 2016
Laqgha tal-Kummissjoni C 19 ta’ Novembru.

Friday, August 05, 2016
L-Ewwel Gimgha tax- Xahar. FI-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00 pm quddiesa il-parrocca u wara adorazzjoni.

Saturday, August 06, 2016
Il-quddiesa tas-6.00 pm tk ghal dawk li mietu fix-xahar ta’ Lulju. Attivita organizzata mill-Kummissjoni Centru 19 ta’ Novembru.

Sunday, August 07, 2016
Id-19-il-Hadd matul is-Sena. Miss C/360.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 23 July 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com