Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Ottubru 2018
    01-10-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Wednesday, October 17, 2018
Coffee-morning mingħajr tombla b’risq il-parroċċa.

Thursday, October 18, 2018
Festa ta’ San Luqa Evanġelista.

Saturday, October 20, 2018
Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-awtorita’ qiegħda biex taqdi.

Sunday, October 21, 2018
Id-29 Ħadd Matul is-Sena B u l-Ġurnata Missjunarja. Nitolbu għall-Missjoni u l-missjunarji u nagħtu d-donazzjonijiet tagħna għat-tixrid tal-Kelma t’Alla lill-popli fil-bżonn.

Monday, October 22, 2018
Tifkira ta’ San Ġwanni Pawlu II. San Ġwann Pawlu II, twieled f’Wadovice, fil-Polonja, fit-18 ta’ Mejju 1920. Ġie elett Papa fis-16 ta’ Ottubru 1978. Fid-diskors tal-ftuħ tal-pontifikat wera x-xewqa li jmexxi ’l quddiem l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Xandar bla waqfien l-Evanġelju. Bosta kienu l-enċikliki li kiteb. Fil-ministeru appostoliku ħadem biex isaħħaħ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-ekumeniżmu, iddefenda l-paċi u d-dinjità tal-bniedem. Miet fit-2 ta’ April 2005.

Saturday, October 27, 2018
L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni – Li nara mgħallem.

Sunday, October 28, 2018
It-30 Ħadd Matul is-Sena B. Infakkru llum ukoll id-dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna.Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Fil-5.00 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 18 October 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com