Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Novembru 2017
    01-09-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Wednesday, December 13, 2017
Santa Lucija V. M. Nitolbu wkoll illum għal pajjiżna f’din il-Festa Pubblika biex ngħixu flimkien fil-paċi u t-tolleranza.

Thursday, December 14, 2017
Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib.

Saturday, December 16, 2017
Illum hija l-ewwel ġurnata tan-Novena tal-Milied.

Sunday, December 17, 2017
It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B. Fl-10.15 am quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Sunday, December 24, 2017
Ir-4 Ħadd Tal-Avvent tas-Sena B u Lejlet il-Milied. Fil-Knisja Parrokkjali wara nofsinhar, kollna l-quddiesa fis-6.00 pm. Fil-Knisja ta’ San Pawl ikun hemm quddiesa fil-5.30 pm. Fil-10.45 pm fil-Knisja Parrokkjali jibda programm mill-Kor tat-Tfal u l-Grupp taż-|għażagħ u li jkun fih il-prietka tat-tifel. F’12.00 am tibda l-quddiesa tat-Twelid ta’ Ġesu’ Bambin.

Monday, December 25, 2017
Solennita' tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu - il-Milied. Il-ħinijiet tal-quddies tal-lum ikunu bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Tuesday, December 26, 2017
Festa ta’ San Stiefnu - l-ewwel martri. Tibda wkoll l-ottava tal-Milied.

Wednesday, December 27, 2017
Festa ta’ San Ġwann Appostlu.

Thursday, December 28, 2017
Festa tat-Tfal Qaddisin Innoċenti Martri.

Sunday, December 31, 2017
L-aħħar tas-sena. Fil-Knisja Parrokkjali wara nofsinhar, ikollna l-quddiesa tas-6.00 pm. Fil-quddiesa tas-6.00 pm wara t-tqarbin jitkanta t-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla ta’ dak kollu li għamel magħna matul din is-sena. Fil-Knisja ta’ San Pawl ma jkunx hemm quddies fil-għaxija.

Sunday, December 31, 2017
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi. Il-quddiesa tal-5.00 pm tkun speċjali għall-koppji miżżewġa li għalqu l-anniversarju ta’ 25, 30, 35, 40, 45, 50 jew aktar miżżewġin. Min jixtieq ikollu tifkira irid jinkiteb fis-sagristija.


 

Kuncizzjoni mill-genb

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 13 December 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com