Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Frar 2020
    02-02-2020 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Saturday, February 22, 2020
Festa tal-Kattedra ta’ San Pietru. Għall-festa tal-Kattedra tal-Appostlu San Pietru ntgħażel il-jum li fih ir-Rumani kienu jfakkru l-mejtin tagħhom u mbagħad waqt l-ikla fid-dar kienu jqiegħdu siġġu (kattedra) vojt biex ifisser il-preżenza ta’ xi ħadd nieqes. F’dan il-jum titfakkar il-Kattedra ta’ San Pietru bħala sinjal glorjuż tiegħu li mill-għolja tal-Vatikan jippresiedi fuq il-ġemgħa kollha tal-fidili magħquda fl-imħabba.

Sunday, February 23, 2020
Is-7 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Tuesday, February 25, 2020
Tifkira tal-Beata Marija Adeodata Pisani.

Wednesday, February 26, 2020
L-Erbgħa tar-Rmied -- Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Illum hija ġurnata ta’ sawm (għal dawk bejn 18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ‘l fuq) b’obbligu gravi. Fil-quddies kollu ssir il-funzjoni tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied fuq rasna. Matul dawn il-ġranet tar-Randan, il-Knisja tistedinna biex nagħmlu penitenza għal dnubietna u nerġgħu nitħabbu ma’ Alla. Tajjeb li matul dan iż-żmien tar-Randan insibu aktar ħin mis-soltu biex nisimgħu il-Kelma t’Alla u biex nitolbu flimkien bħala familja. Fis-6.00 pm jibda l-pellegrinaġġ bir-Redentur. Kif jidħol il-Knisja (għall-ħabta tas-7.00 pm) issir quddiesa.

Sunday, March 01, 2020
L-1 Ħadd tar-Randan Sena A.

Wednesday, March 04, 2020
Kull nhar ta’ Erbgħa fl-10.30 am issir il-laqgħa ta’ talb għall-vokazzjonijiet u Lectio Divina fil-Knisja ta’ San Pawl.

Friday, March 06, 2020
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, March 07, 2020
Waqt il-quddiesa tal-4.45 pm issir l-ewwel prietka tal-eżerċizzi f’forma ta’ omelija ftit iktar twila. Iqaddes u jipprietka P. Piju Sammut OCD.

Sunday, March 08, 2020
It-2 Ħadd tar-Randan Sena A.

Friday, March 13, 2020
Illum huwa s-7 anniversarju minn meta ġie elett il-Papa Franġisku. Xieraq li nitolbu għalih ħalli l-Mulej ikompli jgħinu jmexxi l-Knisja afdata f’idejh.

Sunday, March 15, 2020
It-3 Ħadd tar-Randan Sena A.

Thursday, March 19, 2020
Solennita’ ta’ San Ġużepp, żewġ Marija. Fl-Iskrittura Mqaddsa lil San Gużepp narawh bħala żewġ il-Verġni Marija, ir-raġel ġust li Alla riedu jkun il-missier legali ta’ Ġesu’, il- qaddej fidil u għaqli li Alla fdalu f’idejh il-familja mqaddsa. Il-Knisja ħatritu bħala l-patrun universali tagħha.

Sunday, March 22, 2020
Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena A.

Tuesday, March 24, 2020
Fis-6.30 pm issir laqgħa għand is-sorijiet ta’ Santa Margerita, għall-ġenituri u l-parrini li jkunu se jgħammdu l-Ħadd ta’ wara.

Wednesday, March 25, 2020
It-Tħabbira tal-Mulej (Il-Lunzjata) –Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesu’. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħna beda jseħħ fil-milja kollha tiegħu. Mat-tħabbira tal-Anġlu lil Marija, l-Iben ta’ Alla niżel mis-sema biex jagħmel ir-rieda tal-Missier u sar bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Fis-6.00 pm quddiesa bi stedina għal dawk kollha li kellhom it-tfal f’dawn l-aħħar 3 snin kif ukoll dawk li qed jistennew tarbija. Il-5 Ħadd tar-Randan Sena A.

Sunday, March 29, 2020
Fl-10.15 am issir il-quddiesa tal-Magħmudija.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 22 February 2020

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2020 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com