Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
Arkivji tal-Parroċċa - Avvenimenti

Event Name

Event Date

Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl,

10-02-2016

Ras ir-Randan. Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Fran

10-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Eżerċizzi għal Kulħadd fil-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30am, immexxija minn Dun Reuben Vella. Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa. Festa tat-tifkira ta’ Sant Agata.

05-02-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali. Festa tal-Gandlora u jiġi mfakkar il-jum tal-ħajja kkonsagrata. Fis-6.00pm issir iċ-ċelebrazzjoni bit-tberik tax-xema’ waqt quddi

02-02-2016

Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Bl-obbligu tal-quddies. Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Miss Ċ/458 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa. Matul dan ix-xahar jinfe

31-01-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Nov fis-7.15pm.

05-01-2015
 

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com