Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
Arkivji tal-Parroċċa - Avvenimenti

Event Name

Event Date

Tiltaqa' il-Kummissjoni Kateketika fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

23-11-2015

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Trasport għal attività Djoċesana. Miss. B/520. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa fl-10.15am.

22-11-2015

It-Tlettax il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Sultana tal-Paċi. Mistiedna t-tfal kollha tal-Katekiżmu (barra l-1 sena u s-6 sena). Flimkien mal-Kummissjoni Kateketika u l-katekisti kollha. Ikla tal-Festa – Or

21-11-2015

Jiltaqa' il-grupp tas-Separati u r-romol fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

20-11-2015

Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Tiġi ċelebrata it-Tifkira tal-Pellegrinaġġ tad-19 ta’ Novembru 1944. Quddiesa fis-6.00pm il-parroċċa u wara attività organizzata mill-Kunsill Lokali.

19-11-2015

Jiġi amministrat is-Sagrament tal-Qrar lil anzjani residenti fil-Bormla Home. Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Famija fis-6.30pm. Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis

17-11-2015

Il-membri tal-Kummissjoni Djakonija iżuru l-Bormla Home, wara l-quddiesa tat-8.30am. Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

16-11-2015

It-33 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/515

15-11-2015

It-Tnax il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna il-familjari ta’ dawk li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fis-sena 2016. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Eww

14-11-2015

Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am l-Iskola. Quddiesa fejn fiha niftakru fil-Kanonċi mejtin tal-kolleġġjata, fis-6.00 pm il-parroċċa.

13-11-2015

Tiltaqa' il-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta' Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

10-11-2015

Żjara lil anzjani ta’ San Vincenz De Paule organizzata mill-Kummissjoni Djakonija. Tluq wara l-quddiesa tat-8.30am. Quddiesa tal-iskola tas-St.Francis il-parroċċa, fid-9.15am.

10-11-2015

Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran.Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-katekiżmu. Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-32 Ħadd ta' Matul is-Sena. Miss

08-11-2015

Il-11 il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm li tistħoqq l-Imħabba. Mistiedna r-romol kollha tal-parroċċa. Flimkien mal-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fis-sena 2016. Fil-Quddi

07-11-2015

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 Adorazzjoni organizzata fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara Adorazzjoni l-parroċċa.

06-11-2015

Tiltaqa’ il-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

03-11-2015

Jum il-Mejtin kollha. Fis-6.00pm ċelebrazzjoni li fiha niftakru fl-għeżież tagħna.

02-11-2015

Jum il-Qaddisin kollha. Miss. B/558

01-11-2015

L-Għaxar Sibt tal-Kunċizzjoni. Konsolattriċi fis-siegħa tal-mewt. Mistiedna l-familjari ta’ dawk li mietu matul din is-sena.

31-10-2015

Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

30-10-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

26-10-2015

It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/498. Jum il-Bibbja.Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.Illum tiġi ċelebrata il-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa fil-quddiesa tal-5.00pm.

25-10-2015

Id-Disà Sibt tal-Kunċizzjoni. Kenn tal-midinbin. Mistiedna l-membri tal-banda San Ġorġ u membri taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, flimkien mad-delettanti tal-festa. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-x

24-10-2015

Jiltaqà l-grupp tas-separati u r-romol, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

23-10-2015

Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

22-10-2015

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

20-10-2015

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

19-10-2015

Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/492. Mit-Tnejn, 19 ta’ Ottubru sal-Ġimgħa, 23 ta’ Ottubru laqgħat u attivitajiet organizzati għall-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament ta

18-10-2015

It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm il-Knisja. Mistiedna il-familji u l-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof dan ix-xahar.

17-10-2015

Quddiesa tal-iskola tas-St.Francis fil-parroċċa, fid-9.15am.

14-10-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

13-10-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

12-10-2015

Jum it-tagħlim nisrani. It-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/487.Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

11-10-2015

Is-Sebà Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm is-Saċerdoti. Mistiedna u organizzata mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ, iqaddes Fr. Reuben Vella. Nistiednu Seminarista biex jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu. Mi

10-10-2015

Festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel. Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija, fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

29-09-2015

Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/475. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa.

27-09-2015

Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni. Xebba kollok Ħniena. Mistiedna membri tal-Kummissjoni Djakonija, membri tal-persuni b’diżabiltà u membri tal-mental health. Ikla organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

26-09-2015

Il-Gimgha 25 sal-Hadd 27: Live-Inn organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ għaż-żgħażagħ u l-adolexxenti.

25-09-2015

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

22-09-2015

Ħarġa għal Għawdex organizzata mill-Kor ‘Tota Pulchra”.

21-09-2015

Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/469.

20-09-2015

Ir-Rabà Sibt tal-Kunċizzjoni. Omm tal-Parir it-Tajjeb. Mistiedna il-familjari tal-morda tal-parroċċa.

19-09-2015

Live-Inn taż-żgħażagħ sal-Ħadd.

18-09-2015

Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

17-09-2015

Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

14-09-2015

Ir-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/463. Issir il-Ġabra Speċjali għall bżonnijiet tal-parroċċa.

13-09-2015

It-3 Sibt tal-Kunċizzjoni. Għajnuna tal-Insara. Mistiedna membri tal-Kummissjoni Liturġija, dawk li jagħmlu l-adorazzjoni ta’ San Pawl, letturi, ministri straordinarji tat-tqarbin, u voluntiera ta’ ġe

12-09-2015

Attività organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ fl-inħawi ta’ Matty Grima, fis-7.00pm.

11-09-2015

Jum il-Bambina. Festa Publika.

08-09-2015

It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/458.

06-09-2015

It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/458.

06-09-2015

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni. Saħħa tal-Morda. Bis-Sehem tal-membri tar-Regatta, u dilettanti tar-Regatta. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Awwissu fis-6.00pm il-Parroċċa.

05-09-2015

Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15 am fil-parroċċa. Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/426.

26-07-2015

Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

23-07-2015

Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal-Magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30 pm.

21-07-2015

Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/421. Matul dawn il-ġranet se jitqassmu l-inviloppi b’risq il-festa.

19-07-2015

Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

15-07-2015

Il-15 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/415.

12-07-2015

Il-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru se torganizza ħarġa għal Għawdex, dettalji jingħataw ‘il quddiem.

11-07-2015

Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm.Mid-9 sas-16 ta’ Lulju Pellegrinaġġ għal Fatima organizzat mill-Parroċċa.

06-07-2015

Festa ta’ San Tumas. Fit-8.30 am quddiesa fil-Kappella ta’ San Tumas bis-sehem tal-Kor Parrokkjali, immexxija mill-Arċipriet. L-14 il-Ħadd Matul is-Sena, Miss B/410.

05-07-2015

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl.Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa. Fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fis-6.30pm se tiġi ċċelebr

03-07-2015

Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Festa Pubblika.

29-06-2015

It-XIII il-Ħadd ta’ matul is-sena. Miss. B. 404. Issir il-ġabra tal-Papa. Fl-10.15am issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa.

28-06-2015

BBQ organizzat miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Dettalji jingħataw fl-avviżi tal-parrroċċa.

27-06-2015

Quddiesa tal-iskola tas-St. Francis fid-9.15am il-Parroċċa. Fis-7.00pm quddiesa ta’ ringrazzjament fil-parroċċa għar-rikonoxximent Ekkleżjastiku tal-Komunità Dixxipli ta’ Ġesù, immexxija mill-Arċiq

26-06-2015

Jum l-Inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata. Fid-9.00am Ġesu’espost fil-Kor u kull siegħa jkun hemm it-talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm quddiesa tal-okkażjoni fil-parroċċa.

25-06-2015

Quddiesa ta’ tmiem is-sena Skolastika tal-istudenti tal-iskola Primarja ta’ Bormla. Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

23-06-2015

It-XII il-Ħadd ta’ matul is-sena. Miss. B. 399.

21-06-2015

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

19-06-2015

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm fl-Uffiċju Parrokkjali.

18-06-2015

Ġurnata Ewkaristika fl-iskola tas-St. Franicis.

17-06-2015

Quddiesa tat-tfal tal-preċett tal-iskola tas-St. Francis fis-7.00pm fl-iskola.

16-06-2015

Il-XI il-Ħadd ta’ matul is-sena. Miss. B. 393.

14-06-2015

Fr. Reuben Vella jingħata l-pussess bħala Kanonku Effettiv tal-Kolleġġjata ta’ Bormla. Fil-5.30pm jibda l-pussess u fis-6.00pm quddiesa mmexxija mill-Vigarju Dun Joe Galea Curmi fil-parroċċa.

13-06-2015

Festa tal-Qalb ta’Ġesù. Miss.B/249. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Sta Tereża u Sta Margerita u San Pawl matul il-ġurnata kollha. Tiġi organizzata Ġurnata Ewkaristika fl-iskola tas-St. Francis.

12-06-2015

Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm, fl-Uffiċju Parrokkjali.

11-06-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm

08-06-2015

Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Miss. B/331.

07-06-2015

Fis-6.00pm quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Mejju.

06-06-2015

l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

05-06-2015

Festa ta’ Corpus. Miss A/243. Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, l-Oratorju, S

04-06-2015

Solennità tat-Trinità Qaddisa. Miss B/ p.325. Quddiesa bil-Magħmudija fl-10.15am fil-Parroċċa.

31-05-2015

Jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

29-05-2015

Laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej. Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm.

28-05-2015

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-05-2015

Purċissjoni tal-Pentekoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospicua Scout Group u l-Banda San Ġorġ, li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Sta. Margerita, Erin Serracino Inglott, San Ġorġ, l-Oratorju

26-05-2015

Jum Għid il-Ħamsin. Miss. B/ p.311. Fin-12.30pm tibda espożizzjoni Ewkaristika bi tlitt ijiem ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

24-05-2015

Attività fil-mużew tas-subien għat-tfal subien li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fis-7.30pm.

21-05-2015

Is-7 Ħadd tal-Għid. Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss. B/ 305. Jum il-Karità. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq Angela House fi G’Mangia. Issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel

17-05-2015

Is-6 Ħadd tal-Għid. MissB/ p.366. Jum l-Omm. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fid-9.15am il-Parroċċa.

10-05-2015

Festa San Ġorġ Preca.

09-05-2015

Festa tal-Madonna ta’ Pompej. Wara l-quddiesa tat-8.30am issir is-supplika ta’ Pompej. Fis-6.30pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp, li tgħaddi

08-05-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-05-2015

Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

05-05-2015

Jiltaqà ċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, fis-7.00pm.

04-05-2015

Il-5 Ħadd tal-Għid. MissB/ p.294.

03-05-2015

Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ April.

02-05-2015

Il-Ġimgha, 1: Festa ta’ San Ġużepp Haddiem u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

01-05-2015

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Miss. B/289. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am. ġewwa l-Oratorju.

26-04-2015

Tiġi organizzata l-quddiesa tat-tfal tal-iskola Primarja f’Bormla. Jiltaqa' l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

24-04-2015

Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-uffiċċju Parrokkjali. Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

21-04-2015

It-Tielet Ħadd tal-Għid. Miss. B/284

19-04-2015

Quddiesa tal-Iskola tas-St. Francis fid-9.15am fil-Parroċċa. Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

17-04-2015

Tiltaqà il-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tiltaqa' l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

16-04-2015

Tiltaqa' l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

12-04-2015

Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am il-parroċċa. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina fil-Parroċċa

12-04-2015

Quddiesa animata mill-Fundazzjoni Persuni b’Diżabilà għall-membri u l-familjari u wara jiltaqgħu fl-Oratorju.

11-04-2015

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Jibda it-tberik tal-familji. Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

09-04-2015

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.30am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

05-04-2015

Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232.Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

04-04-2015

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parro

03-04-2015

Ħamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-r

02-04-2015

Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ, fis-7.30pm. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

01-04-2015

Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni għal kulħadd, b’mod speċjali għal dawk li jieħdu sehem fil-purċissjo

30-03-2015

Il-Ħadd, 29: Ħadd il-Palm, Missalin B/172. Il-Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-Verdala. Wara t-tberik taż-żebbuġ tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq Ricardo Taylor, Hannover u g

29-03-2015

Is-Sibt, 28 u l-Ħadd 29: Pageant tal-Ġimgħa l-Kbira organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru

28-03-2015

Ftuħ tal-Wirja tad-Domus Piju IX fis-7.00pm.

26-03-2015

Quddiesa għall-morda u l-anzjani fid-9.30am, fejn fiha tiġi amministrata l-Griżma tal-Morda, bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija.

24-03-2015

Via Sagra organizzata fi Triq San Ġorġ, fis-6.45pm.

24-03-2015

Servizz ta’ qrar fil-Bormla Home.

23-03-2015

Il-5 Ħadd tar-Randan. Miss. B/166. Fl-10.15am issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

22-03-2015

Membri tal-Kummissjoni Djakonija jżuru l-Bormla Home. Jiltaqa' l-grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

20-03-2015

Festa ta’ San Ġużepp.

19-03-2015

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-ċentru Sagra Familja.

17-03-2015

Mit-Tnejn,16 sal-Ġimgħa, 20: Eżerċizzi għat-tfal li jattendu fl-iskola primarja ta’ Bormla, immexxija mill-Arċipriet.

16-03-2015

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Miss. B/160.

15-03-2015

Il-Ġimgħa, 13 sal-Ħadd, 15: Live-Inn organizzat għaż-Żgħażagħ bħala esperjenza tar-Randan, imexxi Fr. Reuben Vella.

13-03-2015

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

12-03-2015

Mit-Tnejn, 9 sal-Ġimgħa, 13: Eżerċizzi għal Kulħadd wara l-quddiesa tat-8.30am il-parroċċa, immexxija minn Patri Tonio Milanes Dumnikan.

09-03-2015

It-3 Ħadd tar-Randan. Miss. B/154. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

08-03-2015

Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Frar.

07-03-2015

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Quddiesa tal-iskola tas-St.Francis fid-9.15am il-Parroċċa. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

06-03-2015

Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

05-03-2015

Il-Kummissjoni Djakonija torganizza viżta fid-Dar ta’ San Vincenz de Paule. Tluq wara l-quddiesa tat-8.30am.

04-03-2015

It-Tlieta, 3 sal-Ġimgħa, 6: Eżerċizzi tal-iskola tas-St. Francis fid-9.15am u fl-10.00am.

03-03-2015

Mit-Tnejn, 2 sal-Ġimgħa, 6: Eżerċizzi għall-miżżewġin u l-koppji il-parroċċa. Fis-6.30pm il-quddiesa u wara tibda t-taħdita minn Fr.Brendan Gatt.

02-03-2015

Tiltaqa’ il-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

02-03-2015

It-2 Ħadd tar-Randan. Miss. B/148.

01-03-2015

Jum id-Duluri. Missalin A/499. Fil-5.15 pm quddiesa bl-omelija u wara purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħat il-Knisja tan-Natività, Wiġi Rosata, San Franġisk,

27-02-2015

Jiltaqa' l-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-02-2015

Tiltaqa' l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

26-02-2015

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Miss B/ 143. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa.

22-02-2015

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

20-02-2015

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam ukoll il-Karus tal-Imħabba.

19-02-2015

Ras ir-Randan. Jum ta’ Sawm u Astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġ

18-02-2015

Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

17-02-2015

Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss B/ 366.

15-02-2015

Quddiesa tal-Iskola tas-St. Francis fid-9.15am il-Parroċċa. Ħarġa organizzata mill-Parroċċa għand il-President ta’ Malta. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fil-5.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

12-02-2015

Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Fis-6.00pm quddiesa għall-morda u l-familjari tagħhom.

11-02-2015

Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Miss. B/528. Bl-obbligu tal-quddies. Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.

10-02-2015

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss B/ 361. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fid-9.15am fil-Parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

08-02-2015

Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

07-02-2015

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-Parroċċa.

06-02-2015

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa.

06-02-2015

Festa tat-tifkira ta’ Sant Agata.

05-02-2015

Festa tat-tifkira ta’ Sant Agata.

05-02-2015

Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss B/ 356.

01-02-2015

Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss Ċ/ 356.

01-02-2015

Issir il-Quddiesa tal-ftuħ tas-sena soċjali tad-Domus Piju IX, fis-7.15pm.

31-01-2015

Jiltaqà l-Grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

30-01-2015

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.15pm.

29-01-2015

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss Ċ/351. Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa. Festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl.

25-01-2015

Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am l-Iskola. Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

23-01-2015

Ħarġa organizzata mill-parroċċa.Tiltaqa' il-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

22-01-2015

Tiġi organizzata il-quddiesa tal-iskola Primarja ta’ Bormla. Jiltaqa' il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-ċentru

20-01-2015

Tibda ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara.

19-01-2015

It-Tieni Ħadd Matul is-Sena, Miss Ċ/ 346. It-Tielet Laqgħa ta’ tħejjija taż-żwieġ, fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja.

18-01-2015

Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am il-Parroċċa.

16-01-2015

Il-Magħmudija tal-Mulej. Miss Ċ/ 134. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fid-9.15am il-parroċċa.It-Tieni laqgħa ta’ tħejjija taż-żwieġ, fiċ-Ċentru Sagra Familja fl-10.15am. Issir il-Ġabra Speċj

11-01-2015

Quddiesa fid-9.15am, il-parroċċa tal-iskola St. Francis. Jiltaqa' il-Kapitlu fil-11.00am fl-Uffiċċju Parrokkjali.

09-01-2015

Tiltaqa' il-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fl-Uffiċċju Parrokkjali.Tiltaqa' il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

08-01-2015

Tiltaqa' il-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Nov fis-7.15pm.

06-01-2015

Tiltaqa' l-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Nov fis-7.15pm.

05-01-2015

Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

04-01-2015

L-Ewwel tas-Sena. Quddies bħal tal-Ħadd. Missalin A/111.

01-01-2015

L-Aħħar tas-sena. Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet fis-6.00pm. Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru tal-aħħar tas-sena. Aktar dettalji jingħataw fl-avviżi il-Kn

31-12-2014

Festa tal-Familja Mqaddsa. Miss B/118.

28-12-2014

Solennità tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Ħinijiet tal-Quddies bħal tal-Ħadd. Miss. B/110.

25-12-2014

Lejliet il-Milied. Fil-11.00pm fil-Knisja Parrokkjali jsir il-Kant tal-Għanjiet tal-Milied mill-Kor Tota Pulchra u wara pageant miktuba minn Sam Delceppo bis-sehem tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxe

24-12-2014

Quddiesa għat-tfal li jattendu l-iskola primarja. Issir id-dimostrazzjoni bil-Bambin tal-Milied mill-Museum. Fis-6.00pm tluq miċ-Ċentru Sagra Familja li tgħaddi minn Triq Wiġi Rosato, Wesgħa l-Knisj

22-12-2014

Ir-Rabà Ħadd tal-Avvent. Miss B/91.Quddiesa tan-Novena għat-tfal fid-9.15am.Quddiesa bil-magħmudija fl-10.15am. Tiġi organizzata l-premjazzjoni fil-mużew tas-subien.

21-12-2014

Tiġi organizzata il-premjazzjoni fil-mużew tas-subien.

20-12-2014

Fid-9.00am quddiesa organizzata fil-Kunvent tas-Sorijiet Missjunarji tal-Karità. Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm. Jiltaqa’ l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Fami

19-12-2014

Ħarġa organizzata mill-parroċċa - Buġibba. Riċeviment organizzat għat-tfal tad-Duttrina fiċ-Ċentru Sagra Familja.

18-12-2014

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

17-12-2014

Tiltaqa' il-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

16-12-2014

Tibda n-Novena tal-Milied.

15-12-2014

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Miss B/86.

14-12-2014

Festa Pubblika.Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk kollha li mietu matul ix-xahar ta’ Novembru.

13-12-2014

Tiltaqa' l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

11-12-2014

Issir ġurnata ta’ talb għal dawk ta’ ħajja konsagrata fil-klawsura fit-Tifkira tal-Verġni Marija fit-Tempju.

30-11-2014

L-14-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat għall-Familja. Fil-6.30am rużarju u fis-7.00am bidu tan-novena. Fil-jiem tan-Novena l-Adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl tagħlaq fl-4.00pm.

29-11-2014

Ħruġ tal-istatwa min- niċċa

28-11-2014

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Trasport għal attività Djoċesana Miss. A/426. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa fl-10.15am.

23-11-2014

It-13-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna r-Reliġjużi tal-kunvent tas-St. Francis b’tifkira ta’ Santa Margerita. Issir l-Ikla tal-Festa – Ċentru 19 ta’ Novembru.

22-11-2014

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm. Jiltaqa' l-Grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

21-11-2014

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.15pm.

20-11-2014

Tiġi ċċelebrata t-Tifkira tal-Pellegrinaġġ tad-19 ta’ Novembru 1944. Quddiesa fis-6.00pm il-parroċċa u wara attività organizzata mill-Kunsill Lokali.

19-11-2014

Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Famija fis-6.30pm.

18-11-2014

It-33 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/420.

16-11-2014

It-12 il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna it-tfal tal-familji li wliedhom jinsabu fir-IV u l-V sena tal-Katekiżmu.

15-11-2014

Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15am il-Parroċċa.

14-11-2014

Tiltaqa' l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

13-11-2014

Tiltaqa' l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fl-Uffiċċju Parrokkjali.

11-11-2014

Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran.

09-11-2014

Il-11-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali dawk il-Familji li ġarrbu t-telfa ta’ xi ħadd għażiż fil-familja matul din is-sena. Festa Fever, organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru

08-11-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 Adorazzjoni organizzata fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara Adorazzjoni l-parroċċa.

07-11-2014

Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am l-Iskola. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.15 pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

06-11-2014

Jiltaqa’ ċ-Ċentru 19 ta’ Nov.

04-11-2014

Jum il-Mejtin kollha

02-11-2014

Jum il-Qaddisin kollha. L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali dawk il-Familji li ġarrbu t-telfa ta’ xi ħadd għażiż matul din is-sena.

01-11-2014

Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

31-10-2014

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.15pm.

30-10-2014

Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-familji tat-tfal tat-II u III Sena tal-Katekiżmu.

25-10-2014

Live-In għaż-żgħażagħ sal-Ħadd fil-għaxija

24-10-2014

Tiltaqa' l-Kummissjoni Familja, fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

23-10-2014

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

22-10-2014

Jiltaqa' l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

21-10-2014

Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/400.

19-10-2014

It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-familji tat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina I Sena Katekiżmu. Titellà play miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru b’risq il-Festa.

18-10-2014

Quddiesa tal-Iskola tas-St. Francis fid-9.15am il-Parroċċa.

17-10-2014

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

16-10-2014

Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù fil-knisja tat-Tereżjani.

15-10-2014

Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

14-10-2014

Jum it-tagħlim nisrani. It-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/395. Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

12-10-2014

Is-7 Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat lill-Voluntiera ta’ ġewwa, membri taċ-Ċentru19 ta’ Novembru, voluntiera tat-tindif tal-Knisja, membri Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u membri tal-Kumitat Banda San Ġorġ.

11-10-2014

Jibda iċ-Ċentru tal-anzjani fiċ-Ċentru Sagra Familja. Assemblea Djoċesana Fleur de Lys

10-10-2014

Tiltaqa' il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

09-10-2014

Laqgħa tal-Kummiss. Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

07-10-2014

Jibda il-katekiżmu fiċ-Ċentri tad-duttrina.

06-10-2014

Is-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/389. Tibda n-novena ta’ Sta Tereża ta’ Ġesu fil-Knisja tat-Tereżjani Bormla.

05-10-2014

Tiġi organizzata l-Assemblea Djoċesana. Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Iddedikat lill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti u dawk kollha li kienu involuti fil-Kummissjoni Żgħażagħ. F’din il

04-10-2014

Ċelebrazzjoni tal-ftuħ għall-Missjoni l-Kbira li se ssir fil-parroċċa tagħna fix-xahar ta’ Ottubru. F’din il-qudiesa jiġu msemmija wkoll dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Settembru.

04-10-2014

Tiġi organizzata l-Assemblea Djoċesana.

04-10-2014

Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja. Kif ukoll Jum il-Bibbja. It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/405. Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.

03-10-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Purċissjoni tar-Rużarju. Fis-6.30pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Sant

03-10-2014

Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/384. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudija fil-parroċċa.

28-09-2014

Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-seham tal-Voluntiera ta’ ġewwa, Membri taċ-Ċentru19 ta’ Novembru, voluntiera tat-tindif tal-Knisja, membri Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u membri tal-Kumitat Banda San

27-09-2014

Jiltaqà l-Grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

26-09-2014

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa.

25-09-2014

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

24-09-2014

Jiltaqà il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

23-09-2014

Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/379.

21-09-2014

Ir-Raba’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Addolexxenti u dawk kollha li kienu involuti fil-Kummissjoni Żgħażagħ.

20-09-2014

Live-In taż-żgħażagħ sal-Ħadd.

19-09-2014

Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

18-09-2014

Issir il-Ġabra Speċjali għall bżonnijiet tal-parroċċa.Tiġi ċelebrata l-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

14-09-2014

It-Tielet Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem tal-Kummissjoni Liturġija u dawk kollha involuti fil-Liturġija.

13-09-2014

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

11-09-2014

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fl-Uffiċċju Parrokkjali.

09-09-2014

Jum il-Bambina. Festa Pubblika.

08-09-2014

Il-Ħadd, 7: It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. A/368.

07-09-2014

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem ta’ dawk li jieħdu sehem fl-adorazzjoni ta’ San Pawl. Mistiedna wkoll il-membri tar-Regatta, u dilettanti tar-Regatta. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xa

06-09-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax- xahar. Fl-lO.OOam Adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis -6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil -parroċċa.Fis-7.30pm se jsir il-Ftuħ Uffiċjali taċ-Ċentru taż-Zgħażag

05-09-2014

Tiltaqa’ 1-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

04-09-2014

Laqgħa tal-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15 pm

02-09-2014

It-22 Hadd ta’ matul is-Sena. Miss. A 363. Fl-10.15 am quddiesa bil-magħmudija.

31-08-2014

L-Ewwel Sibt tal- Kunċizzjoni. Quddiesa Solenni fis- 6.00pm. Kulħadd ħuwa mistieden.

30-08-2014

Preparazzjoni tal- Magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru

27-08-2014

Il-21 Hadd ta’ matul is- Sena. Miss. A 358.

24-08-2014

L-20 Hadd ta’ matul is- Sena. Miss. A 353.

17-08-2014

Solennità ta’ Sidna Marija mtella’ s-sema bir-ruħ u 1-ġisem. Obbligu tal-quddies u 1-ħinijiet bħal tal- Ħadd.

15-08-2014

Id-19 il-Hadd ta’ matul is- Sena. Miss. A 348.

10-08-2014

It-18 il-Hadd ta’ matul is- Sena. Miss. A 343.

03-08-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax- xahar. Fl-lO.OOam Adorazzjoni fil- Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil- parroċċa.

01-08-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti.

31-07-2014

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-6.45pm.

28-07-2014

Is-17 il-Ħadd ta’ matul is-Sena. Miss. A/338. Fl-10.15 quddiesa bil-magħmudija.

27-07-2014

Jiltaqa’ l-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni żgħażagħ u adolexxenti.

24-07-2014

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

23-07-2014

Is-16 il-Ħadd ta’ matul is-Sena. Miss A/332.

20-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija, fil-5.00pm.

18-07-2014

18 - 24 Gunju Ġita Lourdes organizzata mill-parroċċa.Matul dawn il-ġranet se jitqassmu wkoll l-envelopes b’risq il-festa.

18-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

17-07-2014

Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża fis-6.30pm quddiesa konċelebrata.

16-07-2014

Il-15 il-Ħadd ta’ matul is-Sena Miss A/326. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

13-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.00am fiċ-Ċentru Sagra Familja.

10-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, fis-7.00pm

07-07-2014

L-14 il-Ħadd ta’ matul is-Sena. Miss A/321. Festa ta’ San Tumas fit-8.30am quddiesa fil-Kappella ta’ San Tumas bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

06-07-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa.

04-07-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika, fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

03-07-2014

Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Issir il-ġabra speċjali li tintbagħat lill-Papa. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudija.

29-06-2014

Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Miss.A/249. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Sta Tereża u Sta Margerita u San Pawl matul il-ġurnata kollha.Jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm,fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-06-2014

Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm

26-06-2014

Jum l-Inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata. Fid-9.00am Ġesù espost fil-Kor u kull siegħa jkun hemm it-talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm quddiesa il-parroċċa tal-okkażjoni.

25-06-2014

L-Aħħar Quddiesa fid-9.15am il-Parroċċa tas-St. Francis. Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30 fl-Uffiċċju Parrokkjali. Fis-7.00pm quddiesa tal-iskola tas-St Francis il-parroċċa.

24-06-2014

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm.

23-06-2014

Festa ta’ Corpus. Miss A/243. Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorj

19-06-2014

Laqgħa fis-7.00pm taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

16-06-2014

Festa tat-Trinità Qaddisa. Miss. A/238. Jiġi ċċelebrat ukoll Jum il-Missier.

15-06-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fil-5.00pm.Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm.

13-06-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm.

12-06-2014

Purċissjoni tal-Pentecoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospiscua Scout Group u l-Banda San Ġorġ li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita, Triq Erin Serracino Inglott, Triq San Ġ

10-06-2014

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni. Bis-sehem ta’ dawk li jieħdu sehem fl-adorazzjoni ta’ San Pawl. Mistiedna wkoll il-membri tar-Regatta, u dilettanti tar-Regatta. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xa

09-06-2014

Jum l-Għid il-Ħamsin. Mis. A/224. Tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina fil-quddiesa tad-9.30am. Fin-12.30pm tibda l-espożizzjoni Ewkaristika bi tlett ijiem ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

08-06-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl u fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni l-parroċċa.

06-06-2014

It-Tnejn, 2 sal-Ġimgħa, 6 programm ta’ laqgħat għall-familji tat-tfal li se jersqu għall-Ewwel Tqarbina. Dettalji jingħataw miċ-Ċentri tad-duttrina.

02-06-2014

Jum tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss. A/217. Fil-5.00pm issir il-Griżma tal-Isqof il-parroċċa.

01-06-2014

Laqgħa għall-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

30-05-2014

Laqgħa għas-separati fis-6.30 pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

29-05-2014

Jiltaqa’ il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

26-05-2014

It-Tnejn, 26 sal Ġimgħa 30 programm ta’ laqgħat għal dawk li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Dettalji jingħataw miċ-Ċentri tad-duttrina.

26-05-2014

Is-6 Ħadd tal-Għid. Miss. A/211. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudija.

25-05-2014

Fil-Parroċċa quddiesa tas-6.00pm tiġi ċċelebrata quddiesa b’talb speċjali lil Madre Margherita de Brincat.

24-05-2014

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

21-05-2014

Jiġi ċċelebrat Jum il-Karità. Il-5 Ħadd tal-Għid. Miss. A/205. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq waħda mid-djar tat-tfal.

18-05-2014

Seminar għall-ġenituri tat-tfal tal-Griżma. Id-Dettalji jingħataw ’il quddiem.

17-05-2014

Tiltaqa’ l-Kum. Liturġija fil-5.00pm Uffiċċju Par.

16-05-2014

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Miss. A/199. Mfakkar Jum l-Omm. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

11-05-2014

Quddiesa fid-9.15am il-Parroċċa tal-iskola tas-St. Francis. Filgħaxija fis-6.00pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp, li tgħaddi minn Triq l-Ora

09-05-2014

Festa tal-Madonna ta’ Pompei. Wara l-quddiesa tat-8.30 am issir is-supplika ta’ Pompei. Tiltaqa’ l-Kum. Djakonija fid-9.15am. Tiltaqa’ l-Kum. Kateketika fis-7.15 pm.

08-05-2014

Jiltaqa’ ċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm.

05-05-2014

It-3 Ħadd tal-Għid, Miss. A/192. Irtir organizzat mill-Kum. Familja għall-Koppji, f’Mt. St. Joseph.

04-05-2014

Festa tal-Madonna ta’ Fatima tiġi ċċelebrata fil-kunvent tal-Ursolini fis-7.15pm.

03-05-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni fl-10.30 am fil-Knisja ta’ San Pawl u fis-6.00pm quddiesa u wara Adorazzjoni l-parroċċa.

02-05-2014

Il-Quddies ikun f’ġieħ San Ġużepp. Matul ix-xahar ta’ Mejju fil-kappella tas-sorijiet tal-Ursolini tingħad it-talba tar-Rużarju.

01-05-2014

Ikla organizzata mill-KPAZ fis-Soreda Hotel bħala attività ta’ jum l-Omm.

30-04-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

28-04-2014

It-Tieni Ħadd tal-Għid. Missalin A/186. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina il-parroċċa.

27-04-2014

Fis-7.30pm jiltaqa’ l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-04-2014

Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

24-04-2014

Jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

23-04-2014

Jibda l-kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.15pm.

22-04-2014

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

20-04-2014

Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232.Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

19-04-2014

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum il-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċċ

18-04-2014

Hamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Gwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fil-5.00pm quddiesa fil-Knisja ta’ San Pa

17-04-2014

Gurnata Ghawdex organizzata mic-Centru 19 ta’ Novembru. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Gorg, fis-7.30pm. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

16-04-2014

Via Sagra organizzata ghat-tfal tal-katekiżmu l-parrocca fil-5.00pm fejn jingabar il-karus tal-imhabba. Fis-6.30pm celebrazzjoni ghal kulhadd, b’mod specjali ghal dawk li jiehdu sehem fil-purcissjoni

14-04-2014

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa, ġurnata Għawdex. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am l-Uffiċju Parrokjali.

14-04-2014

Hadd il-Palm, Missalin A/163. Il-Purcissjoni ta’ Hadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-Verdala. Wara t-tberik taż-żebbug tibda l-purcissjoni li tghaddi minn Triq Ricardo Taylor, Triq Hannover u ghall-Kni

13-04-2014

Jum id-Duluri. Missalin A/499. Fil-5.15 pm quddiesa bl-omelija u wara purcissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Wesgha Knisja tan-Natività, Triq Wigi Rosata, Triq San Fra

11-04-2014

Tiltaqa' il-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am. Fl-10.30am organizzata Via Sagra l-Parrocca mill-iskola tas-St Francis. Ftuh tal-Wirja ta' Domus Piju IX fis-7.00pm

10-04-2014

Quddiesa organizzata l-Parrocca fejn fiha tigi amministrata l-Griżma tal-Morda, fid-9.30am. Ftuh tal-Wirja fis-Socjetà Filarmonika San Gorg fis-7.30pm.

09-04-2014

Servizz ta’ qrar fil-Bormla Home. Via Sagra organizzata fi Triq San Gorg, fis-6.45pm.

08-04-2014

Laqgha fis-7.00pm tac-Centru 19 ta’ Novembru.

07-04-2014

Il-5 Hadd tar-Randan, Missalin A/ 157. Issir ukoll il-Gabra b’risq is-Seminarju. Harga ghall-familji tal-abbatini.

06-04-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

04-04-2014

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni l-Knisja ta' San Pawl u fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni l-parrocca.

04-04-2014

L-Ewwel Qrara ghat-tfal tal-precett fil-5.00pm il-mużew tas-Subien. Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika.

03-04-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

03-04-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

02-04-2014

Issir il-quddiesa tal-magħmudija. Ir-4 Ħadd tar-Randan, 150/A.

30-03-2014

Jiltaqa’ l-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

28-03-2014

Tiltaqa’ l-Kpaz fis-7.00pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-03-2014

Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Tluq minn quddiem il-Knisja wara l-quddiesa tat-8.30pm. Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokk

26-03-2014

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm.

24-03-2014

It-3 Ħadd tar-Randan, 143/A.

23-03-2014

Festa ta’ San Ġużepp. Fis-6.00pm quddiesa Kantata.

19-03-2014

Quddiesa fid-9.15am il-Parroċċa tal-iskola tas-St. Francis. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fil-5.00pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

14-03-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

13-03-2014

Tiltaqa’ il-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, fis-7.00pm.

10-03-2014

It-2 Ħadd tar-Randan, 138/A. Issir il-ġabra speċjali.

09-03-2014

Quddiesa tkun animata għat-tfal tal-katekiżmu. L-Ewwel Ħadd tar-Randan, A/131.

09-03-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa.

07-03-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika, fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-03-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa.

07-03-2014

Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam ukoll il-Karus tal-Imħabba, b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fis-7.00pm fl-Uffiċċju P

06-03-2014

Ras ir-Randan. Jum ta’ Astinenza u Sawm. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur li jgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Natività, Triq Wiġi Rosato, Triq San Franġisk,

05-03-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

04-03-2014

It-Tmien Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/290.

02-03-2014

It-Tmien Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/290.

02-03-2014

Laqgħa tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

28-02-2014

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

24-02-2014

Is-Sebà Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/284. Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudija.

23-02-2014

Laqgħa tal-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

19-02-2014

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm.

17-02-2014

Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/277.

16-02-2014

Quddiesa fid-9.15am tat-tfal tal-iskola tas-St Francis il-Parroċċa. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fil-5.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Fam

14-02-2014

Fid-9.15am quddiesa tat-tfal tal-iskola primarja fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00pm fl-Uf

13-02-2014

Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Missalin A/440. L-Orarju tal-quddies bħal tal-Ħadd. Is-Sorijiet Missjunarji tal-Karità jagħlqu 25 sena fil-parroċċa tagħna.

10-02-2014

Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja. Quddiesa tal-Katekiżmu tat-tfal fid-9.15am. Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/261.

09-02-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl u fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-Parroċċa.

07-02-2014

Festa ta’ Sant’Agata

05-02-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

04-02-2014

Eżercizzi ghal Kulhadd fil-parrocca, minn Fr. Josef Mifsud, Kappillan tal-parrocca ta’ San Gużepp Haddiem, Birkirkara.

04-02-2014

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej. Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Missalin A/434.

02-02-2014

Laqgħa tal-Koppji fis-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

31-01-2014

Laqgħa għall-persuni separati fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.00pm

30-01-2014

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm.

27-01-2014

Mons Arċisqof Pawlu Cremona ifakkar is-7 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Fl-10.15 issir il-quddies tal-magħmudija. It-Tielet Ħadd tas-sena. Missalin A/261.

26-01-2014

Il-Knisja tfakkarna fil-konverżjoni ta’ San Pawl.

25-01-2014

Issir iċ-Ċelebrazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl fis-6.00pm, lejliet il-Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl.

24-01-2014

Issir il-preparazzjoni tal-Magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali, fis-6.30pm.

22-01-2014

Tibda ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara.

20-01-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fil-5.15pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

17-01-2014

Live-Inn tal-Kappillani.It-Tnejn 13 sal-Ħamis 16 ta' Jannar

13-01-2014

Quddiesa tal-Katekiżmu tat-tfal, fid-9.15am. It-Tieni Laqgħa ta’ tħejjija għaż-żwieġ, fl-10.15 fiċ-ċentru Sagra Familja. Missallin Sena A/122.

12-01-2014

Quddiesa fid-9.15am, il-parroċċa tal-iskola St. Francis.

10-01-2014

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am, fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

09-01-2014

Laqgħa tal-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

06-01-2014

Epifanija tal-Mulej. L-Ewwel laqgħa ta’ tħejjija għaż-żwieġ, fiċ-Ċentru Sagra Familja fl-10.15am. L-Ewwel Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Sena A/116.

05-01-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Jiltaqa’ l-Kapitlu fil-11.00am fl-Uffiċċju Parrokkjali. Fl-10.30am Adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm Quddiesa u wara Adorazzjoni il-Parroċċa.

03-01-2014

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am Adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm Quddiesa u wara Adorazzjoni il-Parroċċa.

02-01-2014

L-Ewwel tas-Sena. Quddies bħal tal-Ħadd. Missalin A/111.

01-01-2014

Fis-6.00pm quddiesa bil-kant tad-Deum u l-Barka Sagramentali.

31-12-2013

Festa tal-Familja Mqaddsa. Fl-10.15am ikollna l-quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija. Missalin A/106.

29-12-2013

Jiltaqà il-Grupp tal-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm

27-12-2013

Solennità tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Ħinijiet tal-Quddies bħal tal-Ħadd.

25-12-2013

Fil-11.00pm fil-Knisja Parrokkjali jisr il-Kant tal-Għanijiet tal-Milied mill-Kor Tota Pulchra u wara pageant miktuba minn Sam Delceppo bis-sehem tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti. Wara ssir il-

24-12-2013

It-Tnejn, 23: Issir id-dimostrazzjoni bil-Bambin tal-Milied mill-Museum. Fis-6.00pm tluq miċ—Ċentru Sagra Familja li tgħaddi minn Triq Wiġi Rosato, Wesgħa l-Knisja tan-Natività, Triq il-Pellegrinaġġ,

23-12-2013

Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li jattendu ċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Fl-10.15am Quddiesa bil-magħmudija fil-parroċċa.

22-12-2013

Quddiesa fl-iskola tas-St. Francis tal-PTA fis-7.00pm.

21-12-2013

Quddiesa tal-Iskola Primarja.

20-12-2013

Jiltaqà wkoll il-Grupp tas-separati fis-7.00pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

19-12-2013

Issir il-preparazzjoni tal-Magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali fis-7.00pm.

18-12-2013

Tibda in-Novena tal-Milied. Kuljum fis-6.00pm issir omelija waqt il-quddiesa skond il-vanġelu tal-ġurnata u tkompli b’ħin ta’ Adorazzjoni Ewkaristika u tingħata l-Barka Sagramentali.

16-12-2013

Ir-3 Ħadd tal-Avvent. Missalin A/74.

15-12-2013

Jum ir-Republika - Festa Publika.

13-12-2013

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonijia fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fil-5.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

12-12-2013

Tberik tal-presepji fl-Iskola tas-St.Francis fid-9.15am.

11-12-2013

Solennità tat-Tnissil tal-Verġni bla Tebgħa Marija. Missalin B/568.

08-12-2013

Fis-7.00am quddiesa tal-għeluq tan-novena il-parroċċa.

07-12-2013

Jum Dinji tal-Volontarjat

05-12-2013

Jum Dinji tal-Persuni b’diżabiltà. Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.15pm.

03-12-2013

L-1 Ħadd tal-Avvent. Fid-9.00am Church Parade mill-1st Cospicua Scout Group u l-Girl Guides qabel il-quddiesa tad-9.15am, wara ssir quddiesa ċċelebrata mill-Kan. Arċ. Dun Reuben Micallef. Fis-6.00pm

01-12-2013

Fil-5.15am rużarju u fis-5.45am bidu tan-novena minn Fr.Sandro Vella O.Carm.

29-11-2013

Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa u wara l-ħruġ tal-istatwa min-niċċa. Issir il-funzjoni tas-Salve u l-barka sagramentali.

28-11-2013

Issir iċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tal-Girlanda fl-Iskola St Francis, fid-9.15am.

27-11-2013

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-11-2013

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudijiet. Fl-4.00pm issir iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-parroċċa tal-Mosta. Trasport għal attivita Djoċesana. Mess

24-11-2013

It-12 il-Sibt tal-Kunċizzjoni, dedikat lir-Reliġjużi li joqogħdu f’Bormla.

23-11-2013

Jiltaqa’ l-grupp tal-Koppji, fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja. Mit-22 sat-24 Live-Inn taż-żgħażagħ 16+

21-11-2013

Jiltaqa’ l-grupp tas-separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

21-11-2013

Issir il-laqgħa tal-preparazzjoni tal-Magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali, fis-6.30pm.

20-11-2013

Fis-6.00pm ċelebrazzjoni tat-Tifkira tal-Pellegrinaġġ. Wara l-Kunsill Lokali jmexxi Korteo u ċerimonja tat-tqegħid tal-kuruni fuq il-monument tal-Gwerra.

19-11-2013

It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena. Mess Ċ/444.

17-11-2013

It-12 il-Sibt tal-Kunċizzjoni, dedikat lill-familji li joqgħodu fl-inħawi ta’ Hubbard Flats u l-Verdala, kif ukoll il-membri tal-Kummissjoni Djakonija u Familja.

16-11-2013

Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa b’suffraġju tal-mejtin tal-fratellanza tas-Sagrament.Attività miż-żgħażagħ fl-inħawi ta’ Habbard Flats.

11-11-2013

Quddiesa animata għat-tfal tal-katekiżmu. It-32 Ħadd ta’ matul is-sena, Mess Ċ/438.

10-11-2013

Il-11 il-Sibt tal-Kunċizzjoni, dedikat lill-familjari tal-Kanonċi mejtin tal-Kolleġġjata u familjari ta' dawk li mietu u kienu fil-kor Parrokkjali.

09-11-2013

Quddiesa fid-9.15am, il-parroċċa tal-iskola St. Francis. Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa b’suffraġju tal-mejtin tal-fratellanza tal-Kunċizzjoni.

08-11-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fis-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja.Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa b’suffraġju tal-mejtin tal-fratellanza tal-Kurċifiss. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.00p

07-11-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fis-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja.

07-11-2013

Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa b’suffraġju tal-mejtin tal-Fratellanza ta’ San Ġużepp.

06-11-2013

Fis-6.00pm quddiesa b’suffraġju tal-mejtin tal-fratellanza tar-Rużarju.

05-11-2013

Fis-6.00pm quddiesa konċelebrata mill-kapitlu b’suffraġju tal-kanonċi mejtin tal-kolleġġjata. Tiltaqa’ l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm.

04-11-2013

Il-31 Ħadd ta’ matul is-Sena, Mess Ċ/432.

03-11-2013

Jum il-Mejtin kollha. L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni mistiedna b’mod speċjali dawk kollha li sofrew it-telfa ta’ xi ħadd għażiż matul din is-sena.

02-11-2013

Jum il-Qaddisin kollha. Fis-6.00pm quddiesa konċelebrata. Live-In taż-żgħażagħ 12+ mill-1 sat-3 ta’ Novembru.

01-11-2013

Tiltaqa’ il-Kummissjoni Familja fis-7.00 fl-Uffiċċju Parrokkjali.

31-10-2013

Jiltaqà il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

28-10-2013

Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja. Kif ukoll huwa Jum il-Bibbja. Fl-10.15am issir il-quddiesa bil-magħmudija. Is-30 Ħadd tas-Sena Ċ/421.

27-10-2013

Id-Disa’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat lill-familji li wliedhom jinsabu fir-IV u l-V Sena tal-katekiżmu.

26-10-2013

Issir l-Assemblea Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-10-2013

Laqgħa għas-Separati fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

24-10-2013

Issir il-laqgħa ta’preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

23-10-2013

Jum il-Missjoni. Is-29 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/416.

20-10-2013

It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat lill-familji tal-Adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof u l-Membri tal-Kummissjoni Kateketika.

19-10-2013

Tiltaqa’ il-Kummissjoni Liturġija, fil-5.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

18-10-2013

Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesu . Fis-6.30pm konċelebrazzjoni, bil-paniġierku minsuġ mill-Kan. Dun Ġużepp Sultana Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb, Għawdex

15-10-2013

Fil-Knisja tat-Tereżjani, fis-6.15pm translazzjoni u wara għasar kantat.

14-10-2013

Jum it-tagħlim nisrani. It-28 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/416.

13-10-2013

Is-Sebà Sibt tal-Kunċizzjoni. Dedikat b’mod speċjali lill-familji li wuliedhom jinsabu fit-II u III sena tal-Katekiżmu.

12-10-2013

Jibda iċ-Ċentru ta’ l-Anzjani fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-9.00am. Quddiesa fid-9.15am, il-parroċċa għal istudenti tal-iskola St. Francis. Fis-6.30pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madon

11-10-2013

Tiltaqa’ il-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

10-10-2013

Is-27 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/410. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

06-10-2013

Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali il-familji tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Tibda in-novena fil-Knisja ta’ Sta. Tereża minn Fr. Martin Schembri OC

05-10-2013

Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm Quddiesa u wara Adorazzjoni fil-parroċċa.

04-10-2013

Tiltaqa’ il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm Fl-Uffiċċju Parrokkjali.

03-10-2013

Is-26 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/403. Fl-10.15am issir il-quddiesa bil-magħmudija fil-knisja parrokkjali.

29-09-2013

Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna speċjali l-familji tal-voluntiera ta’ ġewwa tal-Knisja, Membri taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, volontiera tat-tindif tal-knisja, Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u Kumi

28-09-2013

Preparazzjoni tal-Magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

25-09-2013

Il-25 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/397.

22-09-2013

Ir-Raba’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Jum l-Indipendenza, festa pubblika. Mistiedna b’mod speċjali żgħażagħ u adollexxenti u dawk kollha li kienu nvoluti fil-Kummissjoni Żgħażagħ.

21-09-2013

L-24 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/390. Jum l-Art Imqaddsa. Il-ġabra ssir għall-ħidma pastorali u soċjali tal-Patrijiet Franġiskani Minuri fil-postijiet mqaddsa.

15-09-2013

It-Tielet Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali il-familji tal-membri tal-Kummissjoni Liturġija u dawk kollha involuti fil-Liturġija. Fil-Parroċċa tagħna se tiġi organizzata attività Nazzjon

14-09-2013

Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. It-23 Ħadd tas-Sena Missalin Ċ/ 384. il-Quddiesa tad-9.15am tkun animata apposta għat-tfal.

08-09-2013

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna b’mod speċjali il-familji ta’ dawk li jagħtu sehemhom fl-adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl.

07-09-2013

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa tal-Ewwel Ġimgħa tax-xah

06-09-2013

Is-Sorijiet ta’ Mt Tereża jiċċelebraw lil Mt. Tereża b’quddiesa fil-Kunvent tagħhom.

05-09-2013

It-22 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/378. Issir il-ġabra speċjali.

01-09-2013

L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00pm issir is-Salve Kantata u wara l-quddiesa. Wara jkollna ikla organizzatha miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru quddiem il-Knisja.

31-08-2013

L-21 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/372. Fl-10.15 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija fil-knisja parrokkjali.

25-08-2013

Preparazzjoni tal-Magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

21-08-2013

L-20 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/366.

18-08-2013

Solennità tal-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Missalin Ċ/ 465.

15-08-2013

Il-19-il Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/360. Il-quddiesa tad-9.15am tkun animata apposta għat-tfal tal-Katekiżmu.

11-08-2013

Festa ta’ San Lawrenz, Djaknu u martri.

10-08-2013

Jintemm is-Summer Club organizzat mill-Missjunarji tal-Karità.

07-08-2013

L-18-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/354. Illum huwa wkoll il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

04-08-2013

Attività organizzatha mill-Kummissjoni Żgħażagħ u Adoloxxenti tal-Parroċċa.

03-08-2013

Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa tal-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

02-08-2013

Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-6.45pm.

29-07-2013

Is-17 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/348. Fl-10.15 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija fil-knisja parrokkjali.

28-07-2013

Jiltaqa’ l-grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja

26-07-2013

Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-07-2013

Preparazzjoni tal-Magħmudija fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

24-07-2013

Is-16 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/343.

21-07-2013

Festa ta’ Santa Margherita. Quddiesa konċelebrata fil-Monasteru ta’ Santa Margerita fis-6.00pm.

20-07-2013

Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Quddiesa Konċelebrata fil-Knisja ta’ Santa Tereża fis-6.30pm.

16-07-2013

Il-15-il Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/ 338.

14-07-2013

L-14-il Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/332. Jibda wkoll is-Summer Club organizzat mis-sorijiet tal-Missionary of Charity. Issir ukoll il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Tiġi ċelebrata wko

07-07-2013

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa tal-Ewwel Ġimgħa tax-xa

05-07-2013

Fis-6.30pm tiġi ċelebrata l-Ordinazzjoni Presbiterali fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann.

03-07-2013

It-13 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/327. Issir il-ġabra b’ risq il-missjoni pastorali u soċjali tal-Papa Franġisku. Fl-10.15am issir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika bis-sagrament tal-magħmudija.

30-06-2013

Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Btala Pubblika. Il-Quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa.

29-06-2013

Jiltaqa’ l-grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

28-06-2013

Jiltaqa’ l-grupp tas-Separati fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-06-2013

Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar tad-droga. Issir il-katekeżi tal-magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali fis-6.30pm.

26-06-2013

Tifkira tal-Inkurunazzjoni tax-Xbieha ta’ Marija Immakulata fis-Santwarju. Fid-9.00am tibda l-espożizzjoni Ewkaristika u ssir it-talba tar-rużarju kull nofs siegħa sal-4.30pm mmexxija minn diversi gru

25-06-2013

Solennità tat-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Missalin A/451. Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkajli fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

24-06-2013

It-12 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/322.

23-06-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-5.00pm.

21-06-2013

Il-11 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/316.

16-06-2013

L-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Missalin Ċ/ 310.

09-06-2013

Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Ċelebrazzjoni Djoċesana mmexxija mill-Arċisqof, Pawlu Cremona, quddiesa fit-8.00pm fi pjazza San Ġorġ il-Belt, bis sehem tal-fratelli tas-Sagrament, bit-tfal li għamlu l-Ewwel

07-06-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am. Tiltaqa’ wkoll il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm.

06-06-2013

Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Missalin A/243.

02-06-2013

Laqgħa għall-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

31-05-2013

Festa ta’ Corpus. Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Sant

30-05-2013

Katekeżi tal-magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali, fis-6.30pm.

29-05-2013

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

28-05-2013

Solennità tat-Trinità Mqaddsa. Missalin C/244.

26-05-2013

Fid-9.00am espożizzjoni Ewkaristika u fil-5.30pm isir il-kant tal-għasar. Fis-6.00p.m. Quddiesa konċelebrata. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita,

21-05-2013

Fid-9.00am espożizzjoni Ewkaristika u fil-5.30pm isir il-kant tal-għasar. Fis-6.00pm issir il-funzjoni u wara jkollna ħin ta’ adorazzjoni Ewkaristika bil-barka sagramentali.

20-05-2013

Solennità tal-Pentecoste. Missalin C/230. Fid-9.30a.m. quddiesa tal-Ewwel Tqarbina fil-knisja parrokkjali. Fid-9.15am issir quddiesa oħra fl-Oratorju. Fin-12.30pm tibda espożizzjoni Ewkaristika. Fl-4.

19-05-2013

Fl-4:00pm Għasar kantat u wara quddies bħal ta’ kull nhar ta’ Sibt 4.45pm u 6.00pm.

18-05-2013

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa il-Parroċċa u wara adorazzjoni Ewkaristika.

05-04-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am. Tiltaqa’ wkoll il-Kummissjoni Kateketika fis-7.30pm

04-04-2013

Jibda l-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Parrokkjali, fis-7.15pm.

02-04-2013

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

31-03-2013

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00pm fil-parroċċa u fit-8.30pm fil-knisja ta’ Sta Tereza tibda l-Liturġija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturġija tal-Kelma

30-03-2013

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. Fit-3.00pm fil-knisja ta’ San Pawl u Sta Tereża u fi

29-03-2013

Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fil-5.00pm quddiesa San Pawl. Fis-6.30pm Tifkira Solenni

28-03-2013

Fid-9.30am quddiesa għall-morda u l-anzjani bid-dilka taż-Żjut Imqaddsa tal-Griżma. Fis-6.30pm issir il-Katekeżi tal-Magħmudija fl-Uffiċċju Parrokkjali. Fis-7.30pm Lejla Funebri fil-Każin tal-banda Sa

27-03-2013

Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fil-5.00pm attività tat-tfal fil-Knisja Parrokkjali. It-tfal iġibu lura il-karus tal-imħabba. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali għal daw

25-03-2013

Id-Dħul Solenni tal-Mulej Ġesù f’Ġerusalemm. Missalin Ċ/174. Fid-9.00am mil-Knisja ta’ Santa Margerita, wara t-tberik taż-żebbuġ, tibda proċessjoni bis-sehem tal-First Cospicua Scout Group u tfal lebs

24-03-2013

Tifkira tal-Verġni Marija Addolorata. Missalin A/499. Fil-5.15pm quddiesa bl-omelija. Fis-6.00pm purċissjoni bil-vara ta’ Marija Addolorata li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Nati

22-03-2013

L-Ewwel Qrara tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-Sena. Fil-4.45pm fl-Oratorju. Fis-6.00pm fid-Domus Piju IX isir il-ftuħ tal-Mejda tal-Appostli bit-tema "Ecce Filius Tuus". Fis-7.30pm fi

21-03-2013

Ċelebrazzjoni komunitarja tas-Sagrament tal-Qrar fis-6.00pm.

20-03-2013

Solennità ta’ San Ġużepp. Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa kantata konċelebrata bit-talba tal-għasar.

19-03-2013

Ir-5 Ħadd tar-Randan. Missalin C/168.

17-03-2013

Jibdew l-Eżerċizzi 16+ fis-Seminarju f’tal-Virtù. Dawn l-eżerċizzi huma mqassmin fuq 3 ijiem.

15-03-2013

Mill-11 sal-15 ta' Marzu: Eżerċizzi għall-Koppji Miżżewġa fis-7.15pm il-Parroċċa mill-Arċipriet.

11-03-2013

It-4 Ħadd tar-Randan. Missalin C/162. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal. Illum issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar b’risq il-parroċċa.

10-03-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15pm. Tiltaqa’ wkoll il-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm.

07-03-2013

Bejn it-Tnejn 4 ta' Marzu u l-Ġimgħa 8 ta' Marzu: Eżerċizzi għal Kulħadd Il-Parroċċa fid-9.00am minn Fr. Robert Grech. Knisja ta’ San Pawl fil-5.30pm minn Fr. Victor Farrugia O. Carm.

04-03-2013

It-3 Ħadd tar-Randan. Missalin C/156.

03-03-2013

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl issir adorazzjoni ewkaristika mmexxija mis-sorijiet tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa b’talb għall-fejqan u wara Adorazzjoni il-parroċċa. Fis

01-03-2013

Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-02-2013

Quddiesa tal-Magħmudija fl-10.15am il-Parroċċa.

24-02-2013

Laqgħa għall-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

22-02-2013

Laqgħa għas-Separati Nisa fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

21-02-2013

Katekeżi tal-Magħmudija, fl-Uffiċċju Parrokkjali fis-6.30pm.

20-02-2013

Katekeżi tal-Magħmudija, fl-Uffiċċju Parrokkjali fis-6.30pm.

20-02-2013

Tiltaqa’ il-kummissjoni Liturġija fil-5.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

15-02-2013

Fil-5.20pm issir ċelebrazzjoni penitenzjali għat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tal-Katekiżmu u fiha jitqassam il-Karus tal-Karità.

14-02-2013

Ras ir-Randan. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur li jgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Natività, Triq Wiġi Rosato, Triq San Franġisk, Tri

13-02-2013

Tifkira tal-Ewwel Dehra f’Lourdes. Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija.

11-02-2013

Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Fid-9.15am quddiesa animata bis-sehem tat-tfal tal-katekiżmu.

10-02-2013

Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija fid-9.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqa’ l-Kummissjoni Kateketika fis-7.15pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-02-2013

Jum il-Ħajja.

03-02-2013

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Fis-6.00pm quddiesa bit-tberik tax-xemgħa.

02-02-2013

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm quddiesa il-Parroċċa u wara adorazzjoni Ewkaristika.

01-02-2013

Laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof, nhar il-Ħadd, 12 ta’ Mejju fil-5.00 pm fil-parroċċa. Il-laqgħa ssir fl-Oratorju fid-9.00am jew fis-7.00pm.

30-01-2013

Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

28-01-2013

Ir-4 Ħadd matul is-Sena. Jum il-Lebbrużi. Fl-10.15am issir iċ-Ċelebrazzjoni tas- sagrament tal-Magħmudija waqt il-quddiesa.

27-01-2013

Fis-6.00pm fil-kon-Katidral ta’ San Ġwann jitfakkar is-seba’ anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Pawlu Cremona OP, Arċisqof ta’ Malta.

26-01-2013

Festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl. Fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl issir quddiesa konċelebrata mill-kapitlu bl-omelija bis-sehem tal-kor Tota Pulchra. Fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’

25-01-2013

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.Issir ukoll l-ewwel laqgħa tal-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħadd, 19 ta’ Mejju fid

23-01-2013

It-3 Ħadd matul is-Sena. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ b’servizz ta’ qrar u b’ċelebrazzjoni animata tal-Ewkaristija.

20-01-2013

It-Tielet laqgħa ta’ tħejjija għaż-żwieġ, fiċ-Ċentru Sagra Familja fl-10.15am. It-2 Ħadd Missalin A/256.

19-01-2013

It-2 Ħadd matul is-Sena. Jum l-Emigranti u r-Refuġjati. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi qabel iż-Żwieġ bis-suġġett ‘Formazzjoni tal-kuxjenza u qrar’.

13-01-2013

Jerġgħu jibdew il-laqgħat tan-nisa separati fis-6.30 pm fiċ-Ċentru Sagra familja.

10-01-2013

Mid-9.30am sal-11.30am jiftaħ il-Mother and Baby Club fiċ-Ċentru Sagra Familja li jkompli jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgħa.

09-01-2013

Jibda l-live-in tal-Kappillani mal-Arċisqof fis-Seminarju tal-Virtù, Rabat.

08-01-2013

Fid-9.15am quddiesa solenni bit-Tħabbira tal-Festi u bis-sehem tat-tfal li qegħdin fil-programm tal-katekiżmu. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir katekeżi qabel iż-żwieġ bis-suġġett ‘Fidi u Talb

06-01-2013

Fl-10.30am issir adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karità. Fis-6.00pm fil-parroċċa ssir quddiesa u wara tkompli bl-adorazzjoni Ewkaristika.

04-01-2013

Jitfakkar Jum il-Paċi. Fl-10.30am fis-sala taċ-Ċentru Sagra Familja, l-Arċipriet, il-Kapitlu u l-Kleru jilqgħu rappreżentanti tal-Kunsill Lokali, għaqdiet reliġjużi, politiċi, soċjali u sportivi, flim

01-01-2013

Fil-4.45pm quddiesa. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bil-kant tat-Te Deum u l-Barka Sagramentali.

31-12-2012

Fil-Quddiesa tal-10.15 am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

30-12-2012

Fis-6.30 pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

26-12-2012

Solennità tat-Twelid ta’ Ġesù Bambin.

25-12-2012

Fil-11.00pm fil-knisja parrokkjali jsir kant tal-għanjiet tal-Milied mill-kor “Tota Pulchra” u wara pageant miktub minn Sam Delceppo bis-sehem tal-Kummissjoni Parrokkjali Adolexxenti u Żgħażagħ. Wara

24-12-2012

Fid-9.15 am quddiesa animata mit-tfal li jattendu ċ-Ċentru tat-Tagħlim Nisrani.

23-12-2012

Fis-6.00pm miċ-Ċentru Sagra Familja tibda d-dimostrazzjoni bil-Bambin li tgħaddi mit-toroq Wigi Rosato, Wesgħa Knisja tan-Natività, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq San Ġorġ għall-MUSEUM Su

20-12-2012

Tibda n-Novena tal-Milied.

15-12-2012

Jum ir-Repubblika - Festa Pubblika.

13-12-2012

Solennità tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Marija. Missalin B/568.

08-12-2012

Fis-7.00am quddiesa tal-għeluq tan-novena.

07-12-2012

Jum il-Volontarjat.

05-12-2012

Jum Dinji tal-Persuni b’Diżabbiltà.

03-12-2012

It-2 Ħadd tal-Avvent. Fid-9.00am Church Parade mill-1st Cospicua Scout Group u l-Girl Guides qabel il-quddiesa tad-9.15am, wara ssir quddiesa ċċelebrata mill-Kan. Arċ. Dun Reuben Micallef. Fis-6.00pm

02-12-2012

Fis-5.45am tibda kuljum quddiesa bil-priedka tan-novena.

29-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa kantata bl-omelija u wara l-hrug tal-vara ta’ Marija Immakulata min-nicca. Issir il-funzjoni tas-Salve u l-Barka Sagramentali.

28-11-2012

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-11-2012

Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Holqien Kollu. Missalin B/520. Fl-10.15am ssir ic-celebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-maghmudija. Fl-4.00pm issir ic-celebrazzjoni djocesana marbuta mas-Sena

25-11-2012

L-14-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa bis-sehem tar-religjuzi b’talb ghall-vokazzjonijiet sacerdotali u religjuzi.

24-11-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

21-11-2012

Illum jitfakkar Jum it-Tfal.

20-11-2012

Fis-6.00pm quddiesa konata bl-omelija mill-kapitlu b’Tifkira tal-Pellegrinagg tad-19 ta’ Novembru, 1944. Wara l-Kunsill Lokali jmexxi korteo u cerimonja tat-tqeghid tal-kuruni fuq il-monument tal-gwer

19-11-2012

Fis-6.00pm quddiesa konata bl-omelija mill-kapitlu b’Tifkira tal-Pellegrinagg tad-19 ta’ Novembru, 1944. Wara l-Kunsill Lokali jmexxi korteo u cerimonja tat-tqeghid tal-kuruni fuq il-monument tal-gwer

19-11-2012

It-33 Hadd tas-Sena. Missalin B/515. Fl-10.15am quddiesa pppreseduta mill-E.T. Mons Pawlu Cremona o.p., Arcisqof ta’ Malta f’gheluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Dizabil

18-11-2012

It-13-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm Fr Reuben Micallef jiehu l-pussess ta’ kanonku fil-kapitlu tal-kolleggjata. Wara ssir quddiesa kantata koncelebrata li fiha jircievi l-pussess bhala arcipriet

17-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-mejtin tal-Fratellanza tas-Sagrament.

12-11-2012

It-32 Hadd tas-Sena. Missalin B/509. Fid-9.15am quddiesa bis-sehem tat-tfal u l-genituri li qeghdin fil-programm tal-katekizmu. Ilum issir il-gabra specjali b’risq il-hajja u l-hidma tal-parrocca tagh

11-11-2012

Bejn id-9.30am u n-12.30pm seminar fir-residenza ta’ l-Arcisqof ghall-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali tal-5 Distrett li jinkludi l-Kottonera u l-Kalkara. Fis-6.00pm fil-parrocca isir it-12-i

10-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-mejtin tal-Fratellanza tal-Kuncizzjoni.

09-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-mejtin tal-Fratellanza tal-Kurcifiss.

08-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-mejtin tal-Fratellanza ta’ San Guzepp.

07-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-mejtin tal-Fratellanza tar-Ruzarju.

06-11-2012

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa koncelebrata mill-kapitlu b’suffragju tal-kanonci mejtin tal-kolleggjata.

05-11-2012

Il-11-il Sibt tal-Kuncizzjoni fil-quddiesa tas-6.00pm bis-sehem tat-tfal u l-genituri taghhom li qeghdin fis-6 sena tal-programm tal-katekizmu u se jircievu l-Grizma ta’ l-Isqof is-sena d-diehla.

03-11-2012

L-ghid ta’ l-Imwiet Missalin B/564. Fis-6.00pm quddiesa koncelebrata kantata bl-omelija b’talb ghall-mejtin u t-tberik ta’ l-oqbra bis-sehem tal-kor parrokkjali “Tota Pulchra”. (L-adorazzjoni tal-eww

02-11-2012

Solennita’ tal-Qaddisin kollha. Missalin B/558. Fis-6.00pm quddiesa koncelebrata kantata bl-omelija mill-kapitlu bis-sehem tal-kor parrokkjali “Tota Pulchra”.

01-11-2012

Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin membri tas-“Sodalita’ dei Preti”. Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

29-10-2012

Solennita’ tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Fid-9.15am quddiesa kantata bl-omelija bis-sehem tal-kor parrokkjali “Tota Pulchra”. Fl-10.15am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija. Il

28-10-2012

L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija li fiha tingħad it-talba tal-għasar.

27-10-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

24-10-2012

Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa bis-sehem tal-ġenituri li qegħdin fir-4 u l-5 sena tal-programm tal-Katekiżmu.

20-10-2012

Festa ta’ Sta Tereża ta’ Ġesu’ fil-knisja tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi. Lejliet fl-4.15pm issir quddiesa u fis-6.30pm traslazzjoni u għasar kantat. Nhar il-festa fis-6.30pm issir konċelebrazzjon

15-10-2012

It-28 Ħadd tas-Sena. Missalin B/487. Jum it-Tagħlim Nisrani. Fid-9:15am quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu l-Programm tal-Katekiżmu. Illum issir il-ġabra speċjali b’risq il-ħajja u l-ħidma tal

14-10-2012

It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa animata bis-sehem tal-ex-membri u l-membri tal-Kummissjoni Parrokkjali Adoloxxenti u Żgħażagħ flimkien mas-saċerdoti li ħadmu fil-kummissjoni minn meta

13-10-2012

Jum Dinji għas-Saħħa Mentali.

10-10-2012

Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta.

09-10-2012

Is-27 Ħadd tas-Sena. Missalin B/481.

07-10-2012

Is-7 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa bis-sehem tal-ġenituri u wliedhom li qegħdin fit-2 u t-3 sena tal-programm tal-Katekiżmu. (Il-Kunsill Lokali jorganizza l-“Bormla Cultural Fest” matul

06-10-2012

Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl issir l-adorazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fis-6.30pm quddiesa kantata bl-omelija, u wara purċissjoni bil

05-10-2012

Illum jitfakkar Jum l-Ambjent.

04-10-2012

Waqt il-quddies ta’ llum issir it-tifkira ta’ l-Anġli Kustodji.

02-10-2012

Illum jitfakkar Jum l-Anzjani.

01-10-2012

Is-26 Hadd tas-Sena. Missalin B/475. Fl-10.30am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

30-09-2012

Festa ta’ l-Arkangli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. FIl-quddiesa tat-8.30am isir hsieb marbut mal-festa. Is-6 Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tal-ġenituri li wliedhom qegħdin fl-ewwel sena tal-prog

29-09-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

26-09-2012

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

24-09-2012

Matul din il-gimgha ssir ir-registrazzjoni tat-tfal fic-Centri tat-Taghlim Nisrani fil-granet u l-hinijiet tas-soltu. Inheggu lill-genituri biex jiktbu lil uliedhom u b’mod regolari jibghatuhom ghat-t

24-09-2012

Il-25 Hadd tas-Sena. Missalin B/469.

23-09-2012

Il-5 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm il-quddiesa tkun animata minn dawk li jaqdu xi ministeru fil-liturġija (letturi, animaturi, koristi, ministri straordinarji tat-tqarbin)

22-09-2012

Jum l-Indipendenza. Btala Pubblika.

21-09-2012

L-24 Hadd tas-Sena. Missalin B/ 463. Jum il-Missjoni ta’ l-Art Imqaddsa. L-offerti waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikunu b’dan il-ghan.

16-09-2012

Ir-4 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm il-quddiesa tkun animata mill-katekisti u l-gruppi ta’ katekeżi għall-adulti.

15-09-2012

Festa ta’ l-Ezaltazzjoni tas-Salib. Fis-6.00pm quddiesa bi hsieb wara l-evangelju. Missalin A/473.

14-09-2012

It-23 Hadd tas-Sena. Missalin B/458. Fid-9.15 am quddiesa bil-partecipazzjoni tat-tfal li qeghdin fic-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra specjali b’risq il-parrocca.

09-09-2012

Festa tat-Twelid tal-Imqaddsa Vergni Marija. Btala Pubblika. It-3 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm il-quddiesa tkun animata mill-persuni li jieħdu sehem fl-adorazzjoni li ssir fil-knisja ta’ San Pawl.

08-09-2012

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita. FIs-6.00pm fil-parrocca quddiesa u wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika. Fis-8.0

07-09-2012

Tifkira tal-Beata Tereza ta’ Kalkutta.

05-09-2012

It-22 Hadd tas-Sena. Missalin B/452.

02-09-2012

It-2 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm il-quddiesa tkun animata mill-għaqdiet reliġjużi tal-parroċċa.

01-09-2012

Fis-7.30pm fi Gnien Kottner isir festival ta’ l-ghana.

31-08-2012

Il-21 Hadd tas-Sena. Missalin B/446. Fl-10.15am celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija waqt il-quddiesa.

26-08-2012

L-Ewwel Sibt ta’ l-Immakulata Kuncizzjoni. Fil-5.30pm jinghad ir-Ruzarju, issir il-funzjoni tas-Salve u quddiesa kantata bl-omelija. Jiehu sehem il-kor “Tota Pulchra”.

25-08-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-08-2012

Tifkira ta’ San Piju X.

21-08-2012

L-20 Hadd tas-Sena. Missalin B/441.

19-08-2012

Fis-7.30pm attivita b’risq il-festa ta’ barra fi Gnien il-Kottoner.

18-08-2012

: Solennita’ ta’ l-Imqaddsa Marija Mtellgha s-Sema. Missalin /549. Illum hemm l-obbligu tal-quddies u l-orarju jkun bhal tal-Hdud. Lejliet ikun hemm quddiesa San Pawl fil-5.30pm u ohra fil-parrocca fi

15-08-2012

Id-19-il Hadd tas-Sena. Missalin B/436. Illum issir il-gabra specjali b’risq il-hajja u l-hidma tal-parrocca. Inheggu lill-genituri li wliedhom qeghdin fil-programm tal-katekizmu biex jattendu ghall-q

12-08-2012

Festa ta’ San Lawrenz, Levita Martri.

10-08-2012

It-18-il Hadd tas-Sena. Missalin B/431.

05-08-2012

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’, Fil-Parrocca fis-6.00pm quddiesa u hin ta’ adorazzjoni.

03-08-2012

Fil-11.00am fi-Dar Parrokjali tiltaqa’ l-Unita’ tal-Kottonera u l-Kalkara.

31-07-2012

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

30-07-2012

Is-17-il Hadd tas-Sena. Missalin B/426. Fl-10.15am celebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-maghmudija.

29-07-2012

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

27-07-2012

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

26-07-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

25-07-2012

Is-16 il-Hadd tas-Sena. Missalin B/421.

22-07-2012

L-Imqaddsa Vergni Marija tal-Gholja tal-Karmelu. Fis-6.30pm fil-knisja tal-Patrijiet Terezjani ssir quddiesa kantata koncelebrata solenni bil-panigierku.

16-07-2012

Il-15-il Hadd tas-Sena. Missalin B/415.

15-07-2012

Fis-6.30pm fil-knisja ta’ Sta Tereza, Patri Martin Borg ocd Pirjol ta’ Sta Tereza jiccelebra quddiesa ta’ radd il-hajr f’gheluq il-25 sena mill-ordinazzjoni sacerdotali.

10-07-2012

L-14-il Hadd tas-Sena. Missalin B/410. Fit-8.30am fil-kappella ta’ San Tumas issir il-festa tal-qaddis b’quddiesa kantata bis-sehem tal-kor parrokkjali “Tota Pulchra”. Fid-9.15am quddiesa bis-sehem ta

08-07-2012

L-Ewwel gimgha tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa u wara tkompli l-adorazzjoni.

06-07-2012

It-13-il Hadd tas-Sena. Missalin B/404. (Illum tahbat it-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon, kjeriku sekulari).

01-07-2012

Solennita ta’ San Pietru u San Pawl Appostli (L-Imnarja). Fid-9.00am fil-KonKatidral ta’ San Gwann issir l-ordinazzjoni tal-presbiteri. Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji

29-06-2012

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati ghal hin ta’ adorazzjoni ewkaristika.

28-06-2012

Jum Dinji kontra l-Abbuz u t-Traffikar tad-Droga. Fil-11.15am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

26-06-2012

Tifkira ta’ l-inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata fis-Santwarju. Fid-9.00am tibda l-espozizzjoni ewkaristika u ssir it-talba tar-Ruzarju kull nofs siegha sal-5.30pm mmexxija mid-diversi gr

25-06-2012

Solennita’ tat-Twelid ta’ San Gwann Battista. MissalinA/451. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija. Illum issir il-gabra b’risq il-missjoni pastorali, karittattiva u socja

24-06-2012

Tifkira ta’ Santa Rita. Fil-quddiesa tat-8.30am issir omelija. Fis-6.30pm fil-parrocca ta’ San Piju X, il-Kan Dun Malcolm Agius jaghti bidu gdid ghall-ministeru pastorali ta’ kappillan.

22-06-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

20-06-2012

Il-11-il Hadd tas-Sena. Missalin B/393. Jitfakkar Jum il-Missier.

17-06-2012

Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’. Missalin B/338. Espozizzjoni Ewkaristika Solenni fil-knejjes ta’ Sta Tereza, San Pawl u Santa Margerita. Fis-6.00pm fil-parrocca tinghad it-talba tal-ghasar waq

15-06-2012

Solennita’ tal-Gisem u d-Demm tal-Mulej. Missalin B/331. Fil-quddiesa tad-9.15am jiehdu sehem it-tfal li qeghdin jattendi l-programm tal-katekizmu fic-centri tat-taghlim nisrani. Illum imiss il-gabra

10-06-2012

Btala Pubblika. Fl-10.00am quddiesa fil-Kazin tal-Banda San Gorg f’gheluq il-150 anniversarju mit-twaqqif tal-banda. FESTA TA’ CORPUS CHRISTI. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija u war

07-06-2012

Solennita’ tat-Trinita’ Mqaddsa. Missalin B/325. Fid-djocesi ta’ Ghawdex issir l-ordinazzjoni prebiterali tad-djaknu Daniel Grech li ghamel esperjenza pastorali fil-parrocca ta’ Bormla matul is-Sajf l

03-06-2012

L-Ewwel Gimagha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’ fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm fil-parrocca ssir quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

01-06-2012

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir laqgha ghall-genituri li wliedhom qeghdin fir-4 u l-5 sena tal-programm tal-katekizmu.

30-05-2012

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara

29-05-2012

Fit-8.30am quddiesa u wara espozizzjoni ewkaristika. Fil-5.30pm ghasar kantat u wara quddiesa koncelebrata kantata bl-omelija.Wara ssir purcissjoni b’Gesu’ Sagramentat li tghaddi minn Triq l-Oratorju,

29-05-2012

Fit-8.30am quddiesa u wara espozizzjoni ewkaristika. Fil-5.30pm ghasar kantat u wara quddiesa koncelebrata kantata b’hin ta’ adorazzjoni wara l-quddiesa. Inheggu lill-operaturi pastorali tal-parrocca

28-05-2012

Fid-9.30am quddiesa ghat-tfal, genituri u familjari ta’ l-Ewwel Tqarbina.

27-05-2012

Solennita’ tal-Pentecoste. Jitfakkar Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla. Missalin B/311. Fil-parrocca wara l-quddies tal-11.45am jibdew tlett ijiem ta’ adorazzjoni ewkaristika solenni quddiem Gesu’ Ewkarist

27-05-2012

Celebrazzjoni Djocesana tal-Vgili tal-Pentecoste li tibda fis-7.30pm.

26-05-2012

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppja mizzewgin.

25-05-2012

Fis-7.00pm ikun hemm servizz ta’ qrar ghat-tfal fl-oratorju u ghall-genituri fil-knisja.(L-Ewwel Tqarbina)

24-05-2012

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

24-05-2012

Fis-7.00pm isiru laghat ghat-tfal fl-oratorju u ghall-genituri ommijiet u missirijiet fil-knisja parrokkjali.(L-Ewwel Tqarbina)

23-05-2012

Fis-7.00pm fl-oratorju ssir laqgha ghat-tfal.

22-05-2012

Solennita’ tat-Tlugh il-Mulej fis-Sema. Jitfakkar JUM IL-MEZZI TAL-KOMUNIKAZZJONI SOCJALI. Missalin B/305. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija. Fil-5.00pm celebrazzjoni

20-05-2012

Fil-5.00pm fil-MUSEUM Subien issir adorazzjoni ewkaristika.

18-05-2012

Fis-7.30pm fil-MUSEUM Subien issir laqgha ghall-parrini.

18-05-2012

Fil-5.00pm fil-MUSEUM Subien u tal-Bniet issir celebrazzjoni komunitarja tal-qrar.

17-05-2012

Fil-5.30pm fil-MUSEUM Subien issir laqgha mill-arcipriet ghall-pre adolexxenti li se jircievu s-sagrament.

16-05-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudioja ghall-genituri u l-parrini.

16-05-2012

Jitfakkar JUM IL-FAMILJA.

15-05-2012

Is-6 Hadd ta’ l-Ghid Missalin B/299. Jitfakkar Jum l-Omm. Issir il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-parrocca.

13-05-2012

Seminar ghall-genituri u wliedhom li ser jircievu s-Sagrament tal-Grizma ta’ l-Isqof fl-iskola St Michael, Hal Qormi. Il-genituri u wliedhom obbligati li jattendu. (Informazzjoni shiha mic-Centri tat-

12-05-2012

Fit-8.30am quddiesa u wara tinghad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompei quddiem Gesu’ Sagramentat u tinghata l-Barka Sagramentali.

08-05-2012

Il-5 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin B/ 294. Fid-9.15am quddiesa bil-partecipazzjoni tal-genituri u wliedhom li qeghdin fil-programm tal-katekizmu. Seminar bil-quddiesa ghall-operaturi pastorali mill-4.30pm

06-05-2012

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl issir adorazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm fil-parrocca tkun iccelebrata l-festa ta’ San Guzepp b’qudd

04-05-2012

Fis-7.00pm laqgha kulturali fic-Centru 19 ta’ Novembru 1944.

03-05-2012

Festa ta’ San Guzepp Haddiem. Fit-8.30am quddiesa bl-omelija li fiha jsir talb u t-tberik tal-ghodod tax-xoghol.

01-05-2012

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Missalin B/289. Jum il-Vokazzjonijiet. Fl-10.15am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Magħmudija.

29-04-2012

Fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

27-04-2012

Fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

26-04-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali issir il-Katekeżi tal-Magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

25-04-2012

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

24-04-2012

It-3 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/284. Jum il-Karita’.

22-04-2012

L-anniversarju tal-għażla tal-papa Benedittu XVI.

19-04-2012

It-2 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/279. Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00pm adorazzjoni ewkaristika u fil-5.00pm quddiesa.

15-04-2012

Il-31 Hadd tas-Sena. Missalin B/ 503.

11-04-2012

Fis-6.00pm fil-knisja ta’ Sta Tereża jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu.

11-04-2012

Fis-7.15pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jibda l-kors Tħejjija għaż-Żwieġ għall-koppji għarajjes.

10-04-2012

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

08-04-2012

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00pm fil-parroċċa u fit-8.30pm fil-knisja ta’ Sta Tereza tibda l-Liturġija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturġija tal-Kelma

07-04-2012

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. Fit-3.00pm fil-knisja ta’ San Pawl u Sta Tereża u fit

06-04-2012

Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fil-5.00pm quddiesa San Pawl. Fis-6.30pm Tifkira Solenni

05-04-2012

Fid-9.30am quddiesa għall-morda u l-anzjani bid-dilka taż-Żjut Imqaddsa tal-Griżma. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini. Fit-8.00pm issir Via Sagra Djoċes

04-04-2012

Fis-6.30pm quddiesa u fis-7.30pm Lejla Funebri mill-Każin tal-banda San Ġorġ.

03-04-2012

Fil-5.00pm fil-parroċċa ssir il-Via Sagra għat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani u fiha jinġabar il-karus tal-karita’. Fis-6.30pm quddiesa b’riflessjonijiet fuq il-passjoni għall-parteċipa

02-04-2012

Id-Dħul Solenni tal-Mulej Ġesu’ f’Ġerusalemm. Missalin B/172. Jitfakkar Jum iż-Żgħażagħ. Fid-9.00am miċ-Ċentru Sagra Familja, wara t-tberik taż-żebbuġ, tibda proċessjoni bis-sehem tal-First Cospicua

01-04-2012

Jum il-Helsien (Btala Pubblika).

31-03-2012

Tifkira tal-Vergni Marija Addolorta. Missalin A/499. Fil-5.15pm quddiesa bl-omelija. Fis-6.00pm purcissjoni bil-vara ta’ Marija Addolorata li tghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Wesgha Knisja tan-Nativ

30-03-2012

Fis-6.30pm fid-Domus Piju IX isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli bit-tema ”Ecce Filius Tuus”. Fit-8.00pm fi Triq San Gorg ssir il-VIA SAGRA.

29-03-2012

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-oratorju ssir laqgha ghall-genituri li wliedhom qeghdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekizmu.

28-03-2012

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Patorali tal-Kottonera u l-Kalkara. Fis-6.00pm fil-parrocca ma ssirx il-quddiesa minhabba celebrazzjoni komunitarja tas-sagrament tar-rikonciljazzjoni

27-03-2012

Solennita’ tat-Thabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-03-2012

Il-5 Hadd tar-Randan. Missalin B/166. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

25-03-2012

Fil-5.15pm fl-oratorju ssir l-ewwel qrara ghat-tfal li qeghdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekizmu.

23-03-2012

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati. Imexxi l-laqgha Fr Faustino Ellul b’tema marbuta mar-Randan.

22-03-2012

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

21-03-2012

Solennita’ ta’ San Guzepp Missalin B/535. Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa kantata koncelebrata bit-talba ta’ l-ghasar u wara jibdew l-ezercizzi ghall-koppji mizzewga..

19-03-2012

Ir-4 Hadd tar-Randan. Missalin B/160.

18-03-2012

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

16-03-2012

It-3 Hadd tar-Randan. Missalin B/154. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li jattendu il-Programm tal-Katekizmu. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-parrocca.

11-03-2012

It-2 Hadd tar-Randan. Missalin B/148.

04-03-2012

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ SanPawl issir adorazzjoni ewwkaristika mmexxija mis-sorijiet Missjunarji tal-Karita’. Fil-12.15pm quddiesa fil-Malta Palombo Shipyards. Fi-6.00pm fi

02-03-2012

Fis-7.00pm fic-Centru 19 ta’ Novembru 1944 issir laqgha kulturali.

01-03-2012

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-oratorju ssir laqgha ghall-genituri li wiedhom qeghdin fit-2 u t-3 sena tal-programm tal-katekizmu.

29-02-2012

Fil-11.00am tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-02-2012

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-02-2012

L-1 Hadd tar-Randan Missalin B/143. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

26-02-2012

Fil-5.00pm celebrazzjoni ghat-tfal li qeghdin fil-Programm tal-Katekizmu li fiha jircievu l-karus tal-karita’ b’risq il-missjoni mat-tfal f’Hola, fil-Kenya. Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa

24-02-2012

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

23-02-2012

RAS IR-RANDAN JUM TA’ SAWM U ASTINENZA Fis-6.00pm pellegrinagg penitenzjali bil-vara ta’ Gesu’ Redentur li tghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Pjazza Knisja tan-Nativita’, Triq Wigi Rosato, Triq San

22-02-2012

Is-7 Hadd tas-Sena Missalin B/371.

19-02-2012

Is-6 Hadd tas-Sena Missalin B/366. JUM IL-LAJCI NSARA. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li qeghdin fil-Programm tal-Katekizmu.Issir il-Gabra Specjali b’risq il-parrocca.

12-02-2012

It-2 Ħadd tal-Avvent. Fid-9.00am Church Parade mill-1st Cospicua Scout Group u l-Girl Guides qabel il-quddiesa tad-9.15am, wara ssir quddiesa ċċelebrata mill-Kan. Arċ. Dun Reuben Micallef. Fis-6.00pm

12-02-2012

Tifkira ta’ l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Jitfakkar JUM IL-MORDA. Fil-quddiesa tat-8.30am issir omelija.

11-02-2012

Solennita’ tan-Nawfragju ta’ San Pawl. Missalin A/ 440. Il-quddies ikun bl-orarju tal-Hadd billi mistiedna nqaddsu dan il-jum.

10-02-2012

Il-5 Hadd tas-Sena Missalin B/361. JUM IL-HAJJA. Tifkira ta’ Sant’Agata.

05-02-2012

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ SanPawl issir adorazzjoni ewwkaristika mmexxija mis-sorijiet Missjunarji tal-Karita’. Fil-12.15pm quddiesa fil-Malta Palombo Shipyards. Fi-6.00pm fi

03-02-2012

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm quddiesa u adorazzjoni ewkaristika.

03-02-2012

Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej. JUM IL-HAJJA KKONSAGRATA. Fis-6.00pm tberik tax-xema, purcissjoni u quddiesa kantata koncelebrata bl-ghasar u l-omelija., Missalin A/434. Fis-7.30pm laqgha kultural

02-02-2012

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

31-01-2012

Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

30-01-2012

Ir-4 Hadd matul is-Sena. Missalin B/ 356. Jum il-Lebbrużi. Fl-10.15am issir iċ-ċelebrazzjoni tas- sagrament tal-Magħmudija waqt il-quddiesa.

29-01-2012

Fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji li għandhom il-familja.

27-01-2012

Fis-6.00pm fil-kon-Katidral ta’ San Ġwann jitfakkar is- sitt anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Pawlu Cremona op, Arċisqof ta’ Malta. Fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-g

26-01-2012

Festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl Fil-5.30pm fil- knisja ta’ San Pawl issir quddiesa konċelebrata mill-kapitlu bl-omelija bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra”. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-kat

25-01-2012

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali jiltaqa’ l-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali.

21-01-2012

Bidu ta’ ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda ta’ l-Insara. Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom qegħdin fir-4 u l-5 sena tal-programm tal-katekiżmu.

18-01-2012

It-2 Hadd matul is-Sena. Missalin B/346. Jum l-Emigranti u r-Refuġati. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi qabel iż-żwieġ bis-suġġett ”Formazzjoni tal-kuxjenza u qrar”

15-01-2012

Fil-quddiesa tas-6.00pm issir it-tifkira ta’ Madre Margerita de Brincat, fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’

14-01-2012

Mid-9.30am sal-11.30am fiċ-Ċentru Sagra Familja jiftaħ il-”Mother and Child Club” li jkompli jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgħa.

11-01-2012

Jibda live-in tal-Kappillani mal-Arċisqof fis Seminarju, Tal-Virtu’, ir-Rabat, sal-Ħamis.

10-01-2012

L-Epifanija tal-Mulej. Missalin B/128. Fid-9.15am quddiesa solenni bit-Tħabbira tal-Festi u bis-sehem tat-tfal li qegħdin fil-programm tal-katekiżmu. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katek

08-01-2012

Festa tal-Maghmudija tal-Mulej. Missalin B/134.

08-01-2012

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am ssir adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm fil-parroċċa ssir il-quddiesa u wara tkompli l-adorazzjoni

06-01-2012

Fis-7.30pm fiċ-Ċentru 19 ta’ Novembru 1944 issir laqgħa kulturali dwar il-qniepen tal-parroċċa mis-Sur Kenneth Cauchi, kampanoloġista

05-01-2012

Id-Dħul Solenni tal-Mulej Ġesu’ f’Ġerusalemm. Missalin B/172. Jitfakkar Jum iż-Żgħażagħ. Fid-9.00am miċ-Ċentru Sagra Familja, wara t-tberik taż-żebbuġ, tibda proċessjoni bis-sehem tal-First Cospicua

04-01-2012

Fis-7.00pm fic-Centru 19 ta’ Novembru 1944 issir laqgha kulturali.

03-01-2012

Fis-7.00pm fic-Centru 19 ta’ Novembru 1944 issir laqgha kulturali.

03-01-2012

L-Ewwel tas-Sena. L-Imqaddsa Marija Omm Alla. Missalin B/124. Jitfakkar Jum il-Paċi. Fl-10.30am fis-sala taċ-Ċentru Sagra Familja, l-Arċipriet, il-Kapitlu u l-Kleru jilqgħu rappreżentanti tal-Kuns

01-01-2012

Fil-4.45pm quddiesa. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bil-kant tat-Te Deum u l-Barka Sagramentali. Missalin B/124.

31-12-2011

Festa tal-Familja Mqaddsa. Missalin B/118.

30-12-2011

Solennita’ tat-Twelid ta’ Gesu’ Bambin. Missalin B/110.

25-12-2011

Fil-parrocca fil-4.45pm u fis-6.00pm issir il-quddiesa tal-vgili. Missalin B/100. Fil-11.00pm fil-knisja parrokkjali jsir kant tal-ghanjiet tal-Milied mill-kor “Tota Pulchra” u pageant bl-isem “L-GHAN

24-12-2011

Fl-eghluq tan-novena t-tema tkun „Tkellimna l-Maxtura“ bil-sehem tal-Kunsill Pastorali u l-Kummissjonijiet Parrokkjali.

23-12-2011

Fis-6.00pm mic-Centru Sagra Familja tibda d-dimostrazzjoni bil-Bambin li tghaddi mit-toroq Wigi Rosato, Wesgha Knisja tan-Nativita’, Triq il-Pellegrinagg, Triq l-Oratorju, Triq San Gorg ghall-MUSEUM S

22-12-2011

It-tema tkun „Ikellimna Gesu“ bi stedina lid-distributuri tal-fuljett parrokkjali.

22-12-2011

Fid-9.00am u fis-7.00pm issir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fl-1 sena tal-programm tal-katekizmu.It-tema tan-novena tkun „Tkellimna Marija“ bi stedina specjali ghat-tfal li qeghdin fi

21-12-2011

It-tema tan-novena tkun „Ikellimna Guzeppi“ bis-sehem tal-Kummissjoni Parrokkjali Adolexxenti u Zghazagh.

20-12-2011

Fl-4.15pm party tal-Milied ghat-tfal tal-Programm tal-Katekizmu li jattendu c-Centrru Sagra Familja. It-tema tan-novena tkun „Tkellimna Elizabetta“ bis-sehem tar-religjuzi nisa tal-parrocca u l-volont

19-12-2011

Ir-4 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/91. Fid-9.15am quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendi l-Programm tal-Katekismu. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

18-12-2011

Ghall-quddiesa tas-6.00pm mistiedna specjali dawk li jaghtu servizz fil-komunita’ socjali (Indafa Pubblika, Posta, Poliklinika, Centru Sahha Mentali, Pulizija, Banek, Centru Access, Kullegg Sta Marger

17-12-2011

It-tema ”Ikellimna Zakkarija.” Jiehdu sehem il-Kummissjoni Parrokkjali Familja u l-grupp tal-koppji mizzewga, li wara jiltaqghu fic-Centru Sagra Familja.

16-12-2011

Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija bit-tema ”Ikellimna Gabrijel” fil-bidu tan-novena tal-Milied. Wara ssir ir-repozizzjoni tar-relikwa fl-ottava tal-Kuncizzjoni. Mistiedna specjali n-nisa separati li wara

15-12-2011

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-katrekezui ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-2 u t-3 sena tal-programm tal-katekizmu. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija gh

14-12-2011

Jum ir-Republika,. Festa Pubblika.

13-12-2011

It-3 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/86.

11-12-2011

Fit-8.00pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp “Belong” ghall-koppji gharajjes.

09-12-2011

Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgha tal-Vergni Marija. Missalin B/568.

08-12-2011

Fis-7.00am quddiesa tal-gheluq tan-novena.

07-12-2011

Jum il-Volontarjat

05-12-2011

It-2 Hadd tal-Avvent. Missalin B/ 80. Fid-9.00am Church Parade mill-1st Cospicua Scout Group u l-Girl Guides qabel il-quddiesa tad-9.15am. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata mill-E.T. Mona Guzep

04-12-2011

Jum Dinji tal-Persuni b’Dizabilita’

03-12-2011

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-12.15pm quddiesa fil-Malta Palombo Shipyards Ltd.

02-12-2011

Jum Dinji tal-Aids

01-12-2011

Fis-5.45am quddiesa bil-priedka tan-novena minn Patri Sandro Overand ofm, Provincjal tal-Fangiskani Minuri. Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija u l-funzjoni tas-Salve.

29-11-2011

Fl-12.00pm ssir mota biex thabbar il-bidu tan-novena. Fis-6.00pm quddiesa kantat bl-omelija u wara l-hrug tal-vara ta’ Marija Immakulata.

28-11-2011

L-1 Hadd ta’ l-Avvent Missalin B/75. Fl-10.15am celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija.

27-11-2011

L-14-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-5.45pm. prezentazzjoni bil-power point dwar ”Il-Knisja u l-Qadi” u quddiesa minn Mons Victor Grech, Delegat ghas-Segretarjat tal-Hidma Karitattiva u Socjali.

26-11-2011

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja ssir laqgha ghall-koppji li ghadhom bit-trobbija tat-tfal.

25-11-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

24-11-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-11-2011

Tifkira tal-Prezentazzjoni tal-Vergni Marija. Illum hija gurnata ta’ talb ghar-religjuzi fil-klawsura. Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja tiltaqa’ l-ewwel sezzjoni ta’ l-Assemblea Parrokkjali.

21-11-2011

L-34 Hadd tas-Sena. Solennita’ ta’ Kristu Sultan. Missalin A/426. Fl-4.00pm celebrazzjoni djocesana. Issir il-gabra specjali b’risq il-parrocca minflok fil-weekend li ghadda. Illum jitfakkar JUM IT-Tf

20-11-2011

It-13-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija b’Tifkira tal-Pellegrinagg ta’ l-1944.

19-11-2011

Fis-7.30pm fil-parrocca kuncert minn kor mill-Italja.

18-11-2011

It-33 Hadd tas-Sena. Missalin A/ 420. Fid-9.15am quddiesa ghat-tfal kollha li jattendi c-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra b’risq l-iskejjel tal-knisja. Il-gabra specjali tal-parrocca s

13-11-2011

It-12-il Hadd tal-Kuncizzjoni. Fil-5.30pm ruzarju u prezentazzjoni bil-power-point dwar ”Marija li tghix u twassal il-kelma”. Fis-6.00pm quddiesa ghall-genituri tat-tfal li qeghdin fl-1, 2, u 3 sena t

12-11-2011

It-32 Hadd tas-Sena. Missalin A/415.

06-11-2011

Il-11-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa ghall-familjari u l-qraba tal-mejtin li mietu minn Novembru 2010 sa Ottubru 2011.

05-11-2011

L-Ewwel Gigmha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni mill-Missjunarji tal-Karita fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-12.15pm quddiesa fil-Malta Palombo Shipyards. Fis-6.00pm quddiesa mill-kapitlu b’suffragju tal

04-11-2011

L-Ghid ta’ l-Imwiet. Missalin B/583. L-ewwel quddiesa tkun fis-6.30am u jkomplu kull nofs siegha, l-ahhar wahda fit-8.30am. Fis-6.00pm koncelebrazzjoni kantata bl-ghasar u bl-omelija u wara jsir talb

02-11-2011

Missalin B/558. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-ghasar u bl-omelija bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra.”

01-11-2011

Fis-6.45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fic-Centru Sagra Familja.

31-10-2011

IL-31 Hadd tas-Sena. Missalin B/.Jum il-Bibbja. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

30-10-2011

Fit-8.30am quddiesa b’suffragju tas-sacerdoti mejtin miktuba fis-Sodalita’ dei Preti.L-10 Sibt tal-Kuncizzjoni. Solennita’ tad-Dedikazzjoni tal-Knisja. Fis-6.00pm quddiesa mill-E.T. Mons Tommaso Caput

29-10-2011

Fis-7.30pm laqgha ta’ formazzjoni fic-Centru Sagra Familja ghall-koppji.

28-10-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

27-10-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

26-10-2011

Gurnata Missjunarja It-30 Hadd tas-Sena. Missalin A/ 405.

23-10-2011

Id-9 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa mill-Kan Jesmond Manicaro bis-sehem tal-genituri u wliedhom li qeghdin fir-4/5/6 sena tal-programm tal-katekizmu. Wara ssir laqgha socjali ghall-familji

22-10-2011

Jibda live-in mill-Kummissjoni Parrokkjal Adolexxenti u Zghazagh.

21-10-2011

Id-29 Hadd tas-Sena Missalin A/ 400.

16-10-2011

Festa ta’ Sta Tereza ta’ Gesu. fil-knisja tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi. Lejliet fis-6.30pm Traslazzjoni u Ghasar Kantat. Nhar il-festa fis-6.30pm issir koncelebrazzjoni mmexxija minn Patri Manwel

15-10-2011

Ordinazzjoni tad-Djakonat fil-parrocca taz-Zejtun.

14-10-2011

Jum Dinji ghas-Sahha Mentali

10-10-2011

It-28 Hadd tas-Sena Missalin A/395 Jum it-Taghlim Nisrani Fid-9.15am quddiesa ghat-tfal li qeghdin fil-Programm tal-Katekizmu (Minn 2 sena primarja sal-Form 1 sekondarja). Illum issir il-gabra specjal

09-10-2011

Is-7 Sibt tal-Kuncizzjoni. Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. Fis-6.00pm quddiesa minn Mons Anton Gouder Pro-Vigarju Generali bi stedina lill-ghaqdiet civili, kulturali, politici, sportivi

08-10-2011

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-12.15pm quddiesa ghall-haddiema fil-Palombo Malta Shipyard Ltd. Festa tal-Madonna

07-10-2011

Jum l-Ambjent

04-10-2011

Is-27 Hadd tas-Sena Missalin A/389. Tifkira ta’ l-Angli Kustodji.

02-10-2011

Jum l-Anzjani. Is-6 Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa minn Mons. Charles Cordina, Segretarju Pastorali ta’ l-Arcidjocesi bi stedina specjali lill-ghaqdiet religjuzi.

01-10-2011

Festa ta’ l-Arkanġli Mqaddsa Mikiel, Gabrijel u Rafel. Fis-6.00 pm quddiesa bl-omelija. Fis-6.30 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali jiltaqa’ il-grupp tan-nisa separati.

29-09-2011

Fis-6.45 pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-09-2011

Il-26 Ħadd Matul is-Sena. Missalin A/384. Fl-10.15 am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

25-09-2011

Il-5 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00 pm quddiesa minn Fr Michael Bugeja, bis-sehem tal-lajċi li għandhom xi ministeru fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

24-09-2011

Jum l-Indipendenza. Btala pubblika. Fis-6.30 pm fid-dar parrokkjali ssir il-katekeżi tal-Magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

21-09-2011

Bejn is-6.00 u t-8.00pm fic-Centru Sagra Familja tlett laqghat ta’ formazzjoni ghall-katekisti ta’ l-Unita’ Pastorali mis-seminarista Robin Camilleri, membru tal-Kummissjoni Kateketika Nazzjonali.

19-09-2011

Il-25 Ħadd tas-Sena. Missalin A/379. Jum l-Art Imqaddsa. L-offerti fil-quddies jsiru għal dan il-għan.

18-09-2011

Ir-4 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00 pm quddiesa mis-saċerdot novell, Dun Stephen Attard bi stedina lill-ġenituri tal-grupp ta’ l-abbatini.

17-09-2011

Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Missalin A/499.

15-09-2011

Bejn is-6.00 u t-8.00pm fic-Centru Sagra Familja tlett laqghat ta’ formazzjoni ghall-katekisti ta’ l-Unita’ Pastorali mis-seminarista Robin Camilleri, membru tal-Kummissjoni Kateketika Nazzjonali.

15-09-2011

Festa ta’ l-Eżaltazzjoni tas-Salib. Missalin A/473. Fis-6.00 pm quddiesa bl-omelija.

14-09-2011

Bejn is-6.00 u t-8.00pm fic-Centru Sagra Familja tlett laqghat ta’ formazzjoni ghall-katekisti ta’ l-Unita’ Pastorali mis-seminarista Robin Camilleri, membru tal-Kummissjoni Kateketika Nazzjonali.

12-09-2011

L-24 Ħadd tas-Sena. Missalin A/374. Fid-9.15am quddiesa bis-sehem tat-tfal li qegħdin fil-programm tal-katekiżmu. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar b’risq il-parroċċa.

11-09-2011

It-3 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00 pm quddiesa mill-Kan. Dun Malcolm Agius bis-sehem taż-żgħażagħ u l-adolexxenti tal-parroċċa.

10-09-2011

Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Festa Pubblika.

08-09-2011

Fis-7.30 pm quddiem il-knisja ta’ Sta Tereza jsir qrar u quddiesa għall-qaddiefa u d-dilettanti tar-Regatta. Wara jkun hemm Bar-B-Q.

07-09-2011

Tifkira tal-Beata Tereża ta’ Kalkutta. Fis-6.30 pm quddiesa fid-dar tal-Missjunarji tal-Karità.

05-09-2011

It-23 Ħadd tas-Sena. Missalin A/368.

04-09-2011

It-2 Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00 pm quddiesa minn Rev. Dr Renè Camilleri għall-gruppi tal-katekeżi ta’ l-adulti, distributuri tal-fuljett parrokkjali u responsabbli mill-fuljett u l-websajt.

03-09-2011

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30 am fil-knisja ta’ San Pawl adorazzjoni Ewkaristika mill-Missjunarji tal-Karità. Fil-12.15 pm quddiesa għall-ħaddiema tal-Palombo Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00 pm

02-09-2011

Fis-7.30 pm fi Pjazza Sta Margerita tkompli ġimgħa ta’ tagħlim mill-MUSEUM tal-Bniet.

01-09-2011

It-22 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/363. Fl-10.15a.m. issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bis-sagrament tal-Magħmudija.

28-08-2011

L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni.

27-08-2011

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-Magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

24-08-2011

Il-21 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/358. Illum taħbat it-tifkira ta’ San Piju X.

21-08-2011

Solennita’ tal-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Missalin A/464. Il-quddies ikun bħal Ħdud minħabba l-obbligu tal-quddies.

15-08-2011

L-20 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/353. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li jattendu l-programm tal-katekizmu. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar b’risq il-parroċċa.

14-08-2011

Grupp ta’ żgħażagħ mill-Kummisjoni Parrokjali Adoloxxenti u Żgħażagħ imorru Spanja biex jieħdu sehem fil-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ.

13-08-2011

Festa ta’ San Lawrenz, Djaknu u Martri.

10-08-2011

Id-19-il Ħadd ta’ matul is-sena. Missalin A/348. Fr Stephen Attard jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni fis-6.30p.m. fil-parroċċa tal-Mosta.

07-08-2011

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fil-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-12.15a.m. quddiesa għall-ħaddiema fil-Malta Palombo Shipyards Ltd. Fis-6.00pm

05-08-2011

It-18-il Hadd tas-Sena Missalin A/343. Fl-10.30am ssir il-quddiesa bic-celebrazzjoni tal-maghmudija.

31-07-2011

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

29-07-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

28-07-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

27-07-2011

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

26-07-2011

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokjali.

25-07-2011

Is-17-il Hadd tas-Sena Missalin A/338.

24-07-2011

Is-16-il Hadd tas-Sena Missalin A/332.

17-07-2011

Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.30pm koncelebrazzjoni bil-panigierku fil-knisja ta’ Sta Tereza.

16-07-2011

Il-15-il Hadd tas-Sena Missalin A/326. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal tac-Centri tat-Taghlim Nisrani.

10-07-2011

L-14-il Hadd tas-Sena Missalin A/321. Fit-8.30am quddiesa fil-kappella bhala celebrazzjoni tal-festa ta’ San Tumas Appostlu bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra.” Fis-6.00pm fil Kon-Kattidral ta' San Gwann

03-07-2011

Tifkira tal-Qalb bla Tebgha tal-Imqaddsa Vergni Marija.

02-07-2011

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’ Missalin A/249. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm quddiesa bit-talba

01-07-2011

Fis-6.30pm fic-Centru SagraFamilja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati u jmexxu adorazzjoni ewkaristika.

30-06-2011

Solennita’ ta’ l-Appostli San Pietru u San Pawl. Btala Pubblika. Missalin B/540. Il-quddies ikun bhal matul il-gimgha.

29-06-2011

Fil-11.00am tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-06-2011

Solennita’ tal-Gisem u d-Demm tal-Mulej. Missalin A/243. Jum Dinji kontra l-Abbuz u t-Traffikar tad-Droga. Issir il-gabra b’risq il-missjoni pastorali u socjali tal-Papa Benedittu XVI. Fl-10.15am issi

26-06-2011

Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata fis-Santwarju. Fid-9.00am tibda l-espozizzjoni ewkaristika u ssir it-talba tar-ruzarju kull nofs siegha sa l-4.30pm mmexxija mid-diversi g

25-06-2011

Solennita’ tat-Twelid ta’ San Gwann Battista. Missalin A/451. Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji bil-familji.

24-06-2011

Fis-6.00pm issir quddiesa koncelebrata kantata u wara purcissjoni bis-Santissimu Sagrament li tghaddi minn Triq StaTereza u ssir waqfa fil-knisja tal-patrijiet terezjani u tkompli lura ghall-knisja fe

23-06-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-06-2011

Fis-6.45pm jic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

20-06-2011

Solennita’ tat-Trinita’ Mqaddsa Missalin A/238. Jitfakkar Jum il-Missier,

19-06-2011

Programm tal-Kwaranturi: Fid-9.00am espozizzjoni ta’ l-Ewkaristija u fil-5.30pm isir il-kant ta’ l-ghasar. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija minn Dun Karm Mercieca. Wara ssir purciss

14-06-2011

Fid-9.15am fliskola primarja Marija Immakulata ssir quddiesa ghat-tfal u l-genituri taghhom li jkunu ghamlu l-ewwel tqarbina.

14-06-2011

Programm tal-Kwaranturi: Fid-9.00am espozizzjoni ta’ l-Ewkaristija u fl-5.30pm isir il-kant ta’ l-ghasar. Fil-6.00pm issir koncelebrazzjoni kantata bl-omelija minn Dun Karm Mercieca u wara jsir hin ta

13-06-2011

Programm tal-Kwaranturi:Solennita’ tal-Pentecoste. Missalin A/224. Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla. Fil-12.30pm tibda l-espozizzjoni ewkaristika. Fl-4.30pm isir il-kant ta’ l-ghasar u fil-5.00pm quddiesa

12-06-2011

L-Ewwel Tqarbina: Fid-9.30am fil-parrocca tibda celebrazzjoni tal-quddiesa ghat-tfal, genituri u l-familji tat-tfal ta’ l-ewwel tqarbina.

12-06-2011

Bejn il-5.00pm u s-7.00pm fic-Centru Sagra Familja jsir l-eghluq tal-kors Thejjija ghaz-Zwieg

11-06-2011

L-Ewwel Tqarbina: Fis-7.00pm fl-oratorju ssir celebrazzjoni komunitarja tal-qrar ghat-tfal minn Fr Malcolm Agius u servizz tal-qrar ghall-genituri fil-knisja.

10-06-2011

L-Ewwel Tqarbina: Fis-7.00pm fl-oratorju ssir spjegazzjoni tal-quddiesa minn Fr Jesmond Manicaro u fil-knisja issir celebrazzjoni ta’ talb ghall-genituri mill-arcipriet.

09-06-2011

L-Ewwel Tqarbina: Fis-7.00pm fl-oratorju ssir laqgha ghat-tfal mill-arcipriet.

08-06-2011

Fil-5.00pm fil-parrocca celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Grizma ta’ l-Isqof min Mons Lawrenz Mifsud

05-06-2011

Solennita’ tat-Tlugh il-Mulej fis-Sema Missalin A/217. Jitfakkar Jum il-Mezzi tal-Komunuikazzjoni Socjali.

05-06-2011

Fid-9.15am fl-iskola primarja Marija Immakulata tibda quddiesa fic-celebrazzjioni tal-gurnata ewkaristika li tagghlaq bikl0-barka sagramentali fil-11.15am. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl issir sie

03-06-2011

Fil-5.30pm fil-MUSEUM Subien issir adorazzjoni mmexxija mill-katekisti. Fis-7.30pm fil-MUSEUM Subien issir laqgha ghall-parrini li obbligati jattendu.

03-06-2011

Fil-5.30pm fil-MUSEUM Subien u Bniet issir celebrazzjoni komunitarja gha-sagrament tal-qrar.

02-06-2011

Fil-5.30p.m. fil-MUSEUM Subien issir tahdita mill-arcipriet ghall-kandidati tas-sagrament tal-Grizma.

01-06-2011

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

31-05-2011

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

30-05-2011

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-mizzewgin u koppji zghazagh bit-trobbija ta’ l-ulied.

27-05-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

26-05-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

25-05-2011

Il-5 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin A/205. Tifkira ta’ Sta Rita.

22-05-2011

Fis-6.00pm ruzarju u quddiesa minn Patri Joseph Zahra op fil-kappella tas-sorijiet Ursolini bhala celebrazzjoni tal-Madonna ta’ Fatima.

21-05-2011

Ir-4 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin A/199. Jitfakkar Jum il-Vokazzjonijiet u Jum il-Familja.

15-05-2011

Tifkira tal-Madonna ta’ Fatima. Fil-11.15am programm fuq Radju Kottner mill-parrocci.

13-05-2011

It-3 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin A/192. Jitfakkar Jum l-Omm u Jum il-Karita’ fid-djocesi ta’ Malta. Wara l-quddiesa tat-8.00am jkun espost Gesu’ Sagramentat, tinghad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompei u

08-05-2011

L-ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.15am fuq Radju Kottoner il-programm mill-parrocci. Festa ta’ San Guze

06-05-2011

Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija minn Dun Karm Mercieca bhala bidu tat-tridu ta’ San Guzepp. L-istess isir l-Erbgha u l-Hamis.

03-05-2011

It-2 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin A/186. Jitfakkar Jum il-Haddiem. Fid-9.15am quddiesa kantata u wara l-omelija jsir it-tberik ta’ l-ghodod u talb ghall-haddiema. Festa tal-Hniena Divina. Fl-4.00pm adora

01-05-2011

Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa li fiha mistiedna l-persuni bi bzonnijiet specjali u l-familjari taghhom.

30-04-2011

Fil-11.15am fuq Radju Kottoner isir il-programm ”Mill-Parrocci tal-Kottonera” bis-suggett ”Santo Subito” mmexxi mill-Kapp. Dun Anton Galea Scannura. Fis-6.00pm fil-kon-katidral ta’ San Gwann, Vallett

29-04-2011

Fid-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

28-04-2011

Fis-6.00p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza jibdew l-Erbghat tal-Madonna tal-Karmnu.

27-04-2011

Fis-7.15p.m. fic-Centru Sagra Familja jibda l-kors Thejjija ghaz-Zwieg ghall-koppji aghrajjes.

26-04-2011

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00a.m. quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15a.m. tibda l-purcissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Gorg. Fi P

24-04-2011

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00p.m. fil-parrocca u fit-8.30p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza tibda l-Liturgija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturgija tal-K

23-04-2011

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00a.m. Ufficcju tal-Qari u Tifhir ta’ Sbieh il-Jum. Fit-3.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl u Sta Tereza

22-04-2011

Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Gwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku z-zjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-grizma. Missalin B/190. Fis-6.30p.m. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Missalin

21-04-2011

Fid-9.30am quddiesa ghall-morda u l-anzjanii bid-dilka taz-Zjut Imqaddsa tal-Grizma. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini. Fis-7.30pm fil-kazin San Gorg is

20-04-2011

Fis-6.30pm quddiesa u tkompli laqgha ta’ talb u adorazzjoni fuq stil tal-Komunita’ ta’ Taize’.

19-04-2011

Fil-5.00pm fil-parrocca ssir il-Via Sagra ghat-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim Nisrani u fiha jingabar il-karus tal-karita’. Fis-6.30pm quddiesa b’riflessjonijiet fuq il-passjoni ghall-partecipa

18-04-2011

Id-Dhul Solenni tal-Mulej Gesu’ f’Gerusalemm. Missalin A/163. Jitfakkar Jum iz-Zghazagh. Fid-9.00am mic-Centru Sagra Familja, wara t-tberik taz-zebbug, tibda processjoni bis-sehem tal-First Cospicua S

17-04-2011

Fil-11.15am fuq Radju Kottoner il-programm “Mill-Parrocci tal-Kottonera” bis-suggett “Tifkiriet tal-Gimgha l-Kbira”. Fil-5.15pm quddiesa bl-omel;ija. Fis-6.00pm purcissjoni bil-vara ta’ Marija Addolor

15-04-2011

Fis-6.30pm ftuh tal-wirja tal-Mejda tal-Appostli u l-Golgotha fid-Domus Piju IX. Fis-7.30pm fi Triq San Gorg issir Via Sagra.

14-04-2011

Fis-6.30pm fil-parrocca celebrazzjoni penitenzjali komunitarja bis-sagrament tal-qrar waqt l-adorazzjoni ewkaristika. Fis-7.00pm ftuh tal-wirja tal-vari tal-Gimgha l-Kbira fil-Kazin tal-Banda San Gorg

13-04-2011

Il-5 Hadd tar-Randan. Missalin A/157. Fl-10.15am fl-Oratorju ssir it-tielet katekezi ghall-voluntiera rgiel ta’ gewwa u barra l-knisja. Fid-9.15am quddiesa ghat-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim N

10-04-2011

Fil-11.15am fuq Radju Kottoner il-programm ”Mill-Parrocci tal-Kottonera” bis-suggett ”Il-karba ta’ l-anzjani u n-nies wahedhom”. Fis-6.00pm issir quddiesa u adorazzjoni fil-parrocca organizzata minn g

08-04-2011

Fit-8.30pm fil-kappella tas-Salvatur, il-Kalkara jibdew l-ezercizzi ghall-gharajjes mmexxija minn Fr John Curmi organizzati mill-Unita’ Pastorali.

04-04-2011

Ir-4 Hadd tar-Randan. Missalin A/150. Fl-10.15am fl-Oratorju ssir it-tieni katekezi ghall-voluntiera rgiel ta’ gewwa u barra l-knisja.

03-04-2011

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.15am fuq Radju Kottoner il-programm ”Mill-Parrocci tal-Kottone

01-04-2011

Btala Pubbika. Fit-8.30am quddiesa fil-parrocca li fiha jiehdu sehem il-qaddiefa u d-dilettanti tar-regatta.

31-03-2011

Fil-11.00am tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

29-03-2011

It-3 Hadd tar-Randan Missalin A/143. Fl-10.15am issir ic-celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija. Fl-10.30am fl-Oratorju issir l-ewwel katekezi ghall-voluntiera rgiel ta’ gewwa u

27-03-2011

Solennita’ tat-Thabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

25-03-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

24-03-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-03-2011

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

21-03-2011

It-2 Hadd tar-Randan. Missalin A/ 138.

20-03-2011

Solennita’ ta’ San Guzepp, ir-ragel tal-Vergni Marija. Fit-8.30am quddiesa kantata bl-omelija. Missalin B/535 .

19-03-2011

Fil-5.00pm fl-Oratorju ssir l-Ewwel Qrara ghat-tfal li se jaghmlu l-Ewwel Tqarbina.

18-03-2011

L-1 Hadd tar-Randan. Missalin A/131. Illum issir il-gabra specjali b’risq il-parrocca. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim Nisrani.

13-03-2011

Fil-5.00pm fil-parrocca issir celebrazzjoni penitenzjali ghat-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim Nisrani u fiha jitqassam il-karus tal-karita’ b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenya.

11-03-2011

Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-6.00pm pellegrinagg penitenzjali bil-vara ta’ Gesu’ Redentur li jghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Wegha Knisja tan-Nativita’, Triq Wigi Rosato, Triq San Frangisk, Triq S

09-03-2011

Id-9 Hadd tas-Sena.Missalin A/295.

06-03-2011

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl issir adorazzjoni organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’. Wara l-quddiesa tas-6.00pm fil-parrocca ssir l-adorazzjoni b’talb halli l-ezerc

04-03-2011

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

28-02-2011

It-8 Hadd tas-Sena. Missalin A/290.

27-02-2011

It-9 Hadd tas-Sena. Missalin A/295. Jum il-Lajci Nsara. Fl-10.15am celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija.

27-02-2011

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

25-02-2011

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

24-02-2011

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-02-2011

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali laqgha tal-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

22-02-2011

Is-7 Hadd tas-Sena. Missalin A/284. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim Nisrani.

20-02-2011

Solennita’ tan-Nawfragju ta’ l-Appostlu San Pawl. Missalin A/440. Minhabba l-obbligu tal-Quddies, l-orarju jkun bhall-Hdud.

11-02-2011

L-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jitfakkar Jum il-Morda. Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija.

11-02-2011

L-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara qed tlaqqa’ lill-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali u l-operaturi pastorali ghal-laqgha dwar ”Evangelizazzjoni Gdida” li ser issir fis-7.00pm fic-Ce

09-02-2011

Is-6 Hadd tas-Sena. Missalin A/277.

06-02-2011

Tifkira ta’ Sant’Agata. Issir omelija waqt il-quddiesa tat-8.30am.

05-02-2011

Fis-sala tal-Kazin tal-Banda se jsir seminar "Breaking the Silence" bis-suġġett: Il-Kriminalita' fost iż-Żgħażagħ.

04-02-2011

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa u adorazzjoni ewkaristika. Fis-6.00pm fil-

04-02-2011

Missalin A/ 434. Jum il-Hajja Kkonsagrata. Fis-6.00pm tberik tax-xema’ u quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija.

02-02-2011

Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

30-01-2011

Ir-4 Hadd tas-Sena. Missalin A/266. Jitfakkar Jum il-Lebbruzi. Fl-10.15am celebrazzjoni tal-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija. Fil-5.30pm fil-konkatidral ta’ San Gwann ssir koncelebrazzjoni ta’

30-01-2011

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji li ghadhom irabi l-familja.

28-01-2011

Fis-sala tal-Kazin tal-Banda se jsir seminar "Breaking the Silence" bis-suġġett L-Użura

28-01-2011

Fis-6.30pm fic-Centru SagraFamilja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

27-01-2011

Festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl Fil-5.30pm fil- knisja ta’ San Pawl issir quddiesa konċelebrata mill-kapitlu bl-omelija bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra”. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-kat

25-01-2011

Fil-5.30pm fil-knisja ta' San Pawl, il-Kapitlu jmexxi konċelebrazzjoni kantata bl-omelija fil-festa tal-konverzjoni ta' San Pawl. Jieħu sehem il-kor "Tota Pulchra".

25-01-2011

It-3 Hadd matul is-Sena. Missalin B/351. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ b’servizz ta’ qrar u b’ċelebrazzjoni animata ta’ l-Ewkaristija.

22-01-2011

It-3 Hadd matul is-Sena. Missalin B/351. Fl-10.15am fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ b’servizz ta’ qrar u b’ċelebrazzjoni animata ta’ l-Ewkaristija.

22-01-2011

Bidu ta’ l-Ottavarju ta’ Talb ghall-Ghaqda tal-Knejjes Insara.

18-01-2011

Fis-sala tal-Kazin tal-Banda se jsir seminar "Breaking the Silence" bis-suġġett - L-Abbuż tal-Alkoħol u d-Dropga.

18-01-2011

It-2 Hadd tas-Sena. Missalin A/256. Jitfakkar Jum l-Emigranti u r-Refugjati. Fl-10.30am fic-Centru Sagra Familja issir il-Katekezi ta’qabel iz-Zwieg dwar “Formazzjoni tal-Kuxjenza u Qrar”.

16-01-2011

Jibda live-in tal-Kappillani ma’ l-Arcisqof fis-Seminarju, Tal-Virtu’, ir-Rabat sal-Hamis.

11-01-2011

Festa tal-Maghmudija tal-Mulej. Missalin A/122. Fid-9.15am quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu fic-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar. Fl-10.30am fic-Centru S

09-01-2011

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl adorazzjoni mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

07-01-2011

Solennita’ tal-Vergni Marija Omm Alla. Jitfakkar Jum il-Paci. Missalin A/111. Fl-10.30am l-Arcipriet u l-Kapitlu jilqghu rapprezentanti tal-Kunsill Lokali, Ghaqdiet Religjuzi, Politici, Sportivi u Soc

01-01-2011

Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bil-kant tat-Te Deum u l-Barka Sagramentali.

31-12-2010

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-12-2010

Missalin A/106. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

26-12-2010

Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Gesu’ Kristu. Missalin A/98. Il-hinijiet tal-quddies ikun bhal-Hadd minhabba l-obbligu. Il-quddiesa ta’ fl-ghaxija fil-parrocca tkun fil-5.00pm.

25-12-2010

Fil-11.00pm fil-knisja parrokkjali jsir kant tal-ghanjiet tal-Milied mill-kor Tota Pulchra u pageant bl-isem ”L-Ghageb tal-Presepju” miktub minn Sam Delceppo bis-sehem tal-Kummissjoni Parrokkjali Zgh

24-12-2010

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-12-2010

Il-Purcissjoni tal-Bambin toħroġ fil-5.30pm. miċ-Ċentru Sagra Familja fi Triq Wiġi Rosato, għal Triq il-Pellegrinaġġ (ħdejn il-mina ta’ Santa Liena), Triq l-Oratorju, Triq San Ġorġ u tispiċċa fi Pjazz

20-12-2010

Ir-4 Hadd tal-Avvent. Missalin A/79. Fid-9.15am quddiesa tan-novena bis-sehem tat-tfal li jattendu c-centri tat-Taghlim Nisrani.

19-12-2010

Fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

17-12-2010

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

16-12-2010

Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija fil-bidu tan-novena tal-Milied. Wara ssir ir-repozizzjoni tar-relikwa fl-ottava tal-Kuncizzjoni.

15-12-2010

Jum ir-Republika, Festa Pubblika.

13-12-2010

It-3 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin A/74.

12-12-2010

Solennita’ tat-Tnissil bla Tebgha tal-Vergni Marija. Missalin B/568.

08-12-2010

Fis-7.00am quddiesa tal-gheluq tan-novena.

07-12-2010

Il-2 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin A/68. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata mill-E.T. Mons Guzeppi Mercieca, Arcisqof Emeritus ta’ Malta bid-diskors tat-tifkira ta’ l-inkurunazzjoni tax-xbieha ta’

05-12-2010

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl adorazzjoni mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Jum Dinji tal-Persuni b’Dizabilita’.

03-12-2010

Jum Dinji tal-Aids.

01-12-2010

Fis-5.45a.m. tibda kuljum quddiesa bil-priedka tan-novena.

29-11-2010

L-1 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin A/63. Fil-5.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara l-hrug tal-vara min-nicca u titkompla l-ewwel Salve.

28-11-2010

L-14-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Mistiedna l-familji li joqoghdu fit-toroq Polverista, l-Immakulata, Kwartieri u Kortina San Nikola.

27-11-2010

Solennita’ ta’ Sidna Gesu’ Kristu Sultan tal-Holqien kollu. Missalin B/450. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija. Fl-4.30p.m. celebrazzjoni djocesana Rahal Gdid (Parroc

21-11-2010

It-13-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Mistiedna l-familji tat-toroq San Gwann, Sta Liena u l-Blokkijiet ta’ San Gwann t’Ghuxa. Illum jitfakkar JUM IT-TFAL.

20-11-2010

Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa kantata bl-omelija fit-tifkira tal-Pellegrinagg tad-19 ta’ Novembru, 1944. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrin

19-11-2010

It-33 Hadd tas-Sena. Missalin C/444. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal tac-centri tat-taghlim nisrani. Illum imiss il-gabra specjali ta’ kull xahar ghall-parrocca.

14-11-2010

It-12-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Mistiedna l-familji tat-toroq Fuq San Pawl, Wigi Rosato, Kuncizzjoni, San Mikiel, tal-Grazzja, Dwardu, Guglielmu, Mariano Gerada u Sqaq Sta Liena

13-11-2010

Il-quddiesa tas-6.00p.m. tkun b’suffragju tal-bandisti u l-membri mejtin tal-Socjeta’ Filarmonika San Gorg.

11-11-2010

It-32 Hadd tas-Sena. Missalin C/438. Illum issir il-gabra b’risq l-iskejjel kattolici.

07-11-2010

Il-11-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa ghall-familjari u l-qraba tal-mejtin minn Novembru 2009 sa Ottubru 2010.

06-11-2010

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa kantata koncelebrata b’suffragju tal-kanonci mejtin u wara tkompli l-adorazzj

05-11-2010

L-Ghid ta’ l-Imwiet. Missalin B/583. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata koncelebrata b’talb ghall-mejtin u t-tberik ta’ l-oqbra.

02-11-2010

Solennita’ tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558.

01-11-2010

Solennita’ tad-Dedikazzjoni tal-Knisja. Fid-9.15am quddiesa kantata bis-sehem tal-kor Tota Pulchra.

31-10-2010

L-10 Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tar-residenti li joqoghdu fit-toroq San Pawl, Pietru Pawl Caruana, Tal-Karmnu, Felic, Federiku, San Frangisk, Sant’ Andrija, Ix-Xatt ta’ Bormla, Bieb Bormla u Sqaq

30-10-2010

Fit-8.30pm quddiesa fl-oratorju b’muzika rock organizzata mill-Kummissjoni Parrokkjali Zghazagh.

29-10-2010

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja tiltaqa’ l-ewwel sessjoni ta’ l-assemblea parrokkali.

25-10-2010

It-30 Hadd ta’ matul is-Sena. Missalim C/427. Fl-10.15am ssir celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija.

24-10-2010

Id-9 Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tal-genituri u wliedhom li qeghdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekizmu.

23-10-2010

Jibda live-in mill-Kummissjoni Parrokkjali Zghazagh.

22-10-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

20-10-2010

Id-29 Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin C/421. Titfakkar il-GURNATA MISSJUNARJA. Fis-6.00p.m. fil-Katidral ta’ l-Imdina s-seminarista Stephen Attard jircievi d-djakonat flimkien ma’ sitt kandidati ohra

17-10-2010

It-tminn Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tal-genituri u wliedhom li qeghdin fis-sitt sena tal-programm tal-katekizmu.

16-10-2010

Festa ta’ Sta Tereza ta’ Gesu’ fil-knisja tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi. Lejliet fis-6.30p.m. issir it-traslazzjoni u l-ghasar kantat. Nhar il-festa fis-6.30p.m. issir koncelebrazzjoni mmexxija min

15-10-2010

Laqgha ta’ Kuntatt ta’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara bis-sehem ta’ l-Arciprieti u l-Kappillan flimkien mal-moderaturi u s-segretarji tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali.

14-10-2010

Is-7 Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tal-genituri u wliedhom li qeghdin fir-raba’ u l-hames sena tal-programm tal-katekizmu. Il-Hadd, 10 ta’ Ottubru: It-28 Hadd matul is-Sena. Missalin C/416. Fid-9.15

09-10-2010

Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. Fis-6.00p.m. quddiesa u purcissjoni bil-vara tal-Madonna tar-Ruzarju li tghaddi min Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Sta Tereza u Tr

08-10-2010

Jum l-Ambjent.

04-10-2010

Is-27 Hadd matul is-Sena. Missalin C/410.

03-10-2010

Fit-8.30a.m. quddiesa bl-omelija b’tifkira ta’ l-Angli Kustodji. Is-6 Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tal-genituri u wliedhom li qeghdin fit-tieni u t-tielet sena tal-programm tal-katekizmu.

02-10-2010

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika. Illum jitfakkar Ju

01-10-2010

Festa ta’ l-Arkangli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija.

29-09-2010

Fil-11.00.a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali.

28-09-2010

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokjali.

27-09-2010

Is-26 Hadd tas-Sena. Missalin C/403. Fl-10.15 a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

26-09-2010

Il-Hames Sibt tal-Kunc;izzjoni.

25-09-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-09-2010

Festa ta’ l-Ezaltazzjoni tas-Salib. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija. Missalin

14-09-2010

L-24 Hadd tas-Sena. Missalin C/ 390 . Fid-9.15 a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu fic-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum imiss il-gabra specjali.

12-09-2010

It-tielet Sibt tal-Kuncizzjoni.

11-09-2010

Festa tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija. Btala Pubblika.

08-09-2010

Fit-8.00p.m. fix-Xatt ta’ Bormla jkun hemm servizz ta’ qrar u quddiesa ghall-qaddiefa u d-dilettanti tar-Regatta.

07-09-2010

It-23 Hadd tas-Sena. Missalin C/384 .

05-09-2010

It-tieni Sibt tal-Kuncizzjoni.

04-09-2010

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

03-09-2010

It-22 Hadd ta’ matul is-sena. Missalin C/378. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

29-08-2010

L-Ewwel Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00p.m. issir is-Salve kantata u wara quddiesa kantata bl-omelija bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra”.

28-08-2010

Il-Mitt Sena mit-twelid tal-Beata Tereza ta’ Kalkutta. Fis-6.00p.m. quddiesa mill-E.T. Mons Pawlu Cremona o.p., Arcisqof ta’ Malta bis-sehem tas-sorijiet u lajci li jhaddnu l-ispiritwalita’ tal-Missju

26-08-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali issir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini

22-08-2010

Il-21 Hadd tas-Sena. Missalin C/372.

22-08-2010

Tifkira ta’ San Piju X. Issir l-omelija waqt il-quddiesa tat-8.30a.m.

21-08-2010

Solennita’ tal-Vergni Marija Mtellgha s-Sema. Missalin C/465.

15-08-2010

Festa ta’ San Lawrenz, Djaknu u Martri.

10-08-2010

Id-19-il Hadd matul is-Sena. Missalin C/360. Inheggu lit-tfal li qeghdin fil-Programm ta’ Katekezi jattendu flimkien mal-genituri taghhom ghall-quddiesa tad-9.15a.m. Illum issir il-gabra specjali ta’

08-08-2010

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika mill-Missjunarji tal-Karita’ fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u wara ado

06-08-2010

It-18-il Hadd matul is-Sena. Missalin C/354.

01-08-2010

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

30-07-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

29-07-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

28-07-2010

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-07-2010

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-07-2010

Is-17-il Hadd tas-Sena. Missalin C/348.

25-07-2010

Fis-6.30p.m. fil-parrocca ta’ Marija Addolorata, San Pawl il-Bahar ikun hemm quddiesa partecipata mill-komunita’ ta’ Bormla.

22-07-2010

Is-16-il Hadd tas-Sena. Missalin C/343.

18-07-2010

Tifkira tal-Madona tal-Karmnu ccelebrata b’koncelebrazzjoni solenni bil-panigierku mill-komunita’ tal-Karmelitani Skalzi fis-6.30p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza.

16-07-2010

Fis-6.30p.m.fic-Centru Sagra Familja ssir il-laqgha tal-grupp tfajliet ommijiet.

13-07-2010

Tibda l-iskola sajf ghat-tfal organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’ u l-voluntiera.

12-07-2010

Il-15-il Hadd matul is-Sena. Missalin C/338. Fid-9.15a.m. animazzjoni tal-quddiesa mit-tfal tac-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra specjali tal-parrocca.

11-07-2010

l-14-il Hadd matul is-Sena. Missalin C/332. Fit-8.30a.m. fil-kappella ta’ San Tumas Appostlu ssir il-festa tal-qaddis bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra”.

04-07-2010

L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR.Fl-10.30a.m.adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fit-Tarzna. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u wara

02-07-2010

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

01-07-2010

Fis-7.30p.m. fl-oratorju se jsir kuncert minn muzicisti internazzjonali.

30-06-2010

Solennita’ ta’ San Pietru u San Pawl (L-Imnarja) Missalin / . Festa Pubblika.

29-06-2010

It-13-il Hadd tas-Sena. Missallin C/ .Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija. Illum issir il-gabra b’risq il-hidma pastorali u socjali tal-Papa Benedittu XVI.

27-06-2010

JUM DINJI KONTRA L-ABBUZ U T-TRAFFIKAR TAD-DROGA. Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali jiltaqa’ l-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali.

26-06-2010

Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni. Mid-9.00a.m. kull nofs siegha jinghad ir-ruzarju quddiem ix-xbiha ta; Marija Immakulata meqjuma fis-Santwarju. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija mis-s

25-06-2010

Fil-10.30a.m. fid-Dar Parrokkjali ssir laqgha tal-Kapitlu tal-Kolleggjata. Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja ssir laqgha ghall-grupp tan-nisa separati.

24-06-2010

Fis-6.30p.m. fil-Katidral ta’ l-Imdina ssir l-ordinazzjoni presbiterali fosthom id-djaknu Emanuel Schembri. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-06-2010

Fil-11.00a.m.fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

22-06-2010

Fis-6.00p.m. fil-parrocca ssir omelija b’tifkira ta’ San Alwigi Gonzaga. Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

21-06-2010

It-12-il Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin C/ . Jitfakkar JUM IL-MISSIER. Fid-djocesi ta’ Ghawdex issir l-ordinazzjoni tad-djakonat ta’ Simon Cachia li s-Sajf li ghadda ghamel esperjenza ta’ tlett gi

20-06-2010

Il-Hdax-il Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin C/.Fid-9.15a.m. quddiesa ghat-tfal li jattendu fic-centri tat-taghlim nisrani. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar ghall-parrocca,

13-06-2010

Tifkira tal-Qalb bla Tebgha tal-Vergni Marija.

12-06-2010

Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’. Gesu’ Sagramentat ikun espost il-gurnata kollha ghall-adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl, Sta Tereza u Sta Margerita. Fid-9.15a.m. tibda gurnata ewkaristika b’

11-06-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

08-06-2010

Festa Pubblika.

07-06-2010

Solennita’ tal-Gisem u d-Demm tal-Mulej. Missalin C/ .

06-06-2010

Fil-11.15a.m. laqgha ta’ kuntatt bejn il-parrocci tal-Uinita’ Pastorali fil-parrocca tal-Birgu.

05-06-2010

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

04-06-2010

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara purcissjoni b’Gesu’ Ewkaristija li tghaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, ghall-knisja ta’ Sta Tereza u lura minn Triq Sta Tereza

03-06-2010

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

31-05-2010

Solennita’ tat-Trinita Mqaddsa. Missalin B/244. Fid-9.30a.m. quddiesa ta’ l-Ewwel Tqarbina.

30-05-2010

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji zghazagh li qed ikabbru l-familja.

28-05-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

27-05-2010

L-Erbgha, il-Hamis u l-Gimgha, 26, 27 u 28 ta’ Mejju : Fis-7.00p.m. fl-oratorju jsiru laqghat ta’ thejjija ghat-tfal. Il-Hamis fl-istess hin fil-knisja ssir laqgha ghall-genituri u l-Gimgha l-qrar.

26-05-2010

Fid-9.00a.m. tibda l-adorazzjoni quddiem Gesu’ Sagramentat u fil-5.30p.m. issir it-talba ta’ fl-ghaxija. Fil-11.))a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata so

25-05-2010

Fid-9.00a.m. tibda l-espozizzjoni ewkaristika sal-5.30p.m. meta tinghad it-talba ta’ fl-ghaxija. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata koncelebrata u wara nkomplu bl-adorazzjoni ewkaristika.

24-05-2010

Solennita’ tal-Pentecoste. Jitfakkar JUM L-ISEM IMQADDES TA’ ALLA. Missalin C/230. Fic-Centru Sagra Familja fid-9.00a.m.ssir quddiesa fl-ahhar sessjoni tal-Kors Thejjija ghaz-Zwieg. Fil-parrocca wara

23-05-2010

Fis-7.30p.m. celebrazzjoni djocesana tal-vgili tal-Pentecoste.

22-05-2010

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir il-ghaq ghall-genituri li wliedhom qeghdin fir-raba’ u l-hames sena tal-programm tal-katekizmu.

20-05-2010

Il-parrocca tiehu sehem f’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Herba f’Birkirkara.

19-05-2010

Solennita’ tat-Tlugh il-Mulej fis-Sema. Jitfakkar JUM IL-MEZZI TA’ KOMUNIKAZZJONIJIET SOCJALI. Missalin B/223. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija. Fil-5.00p.m. quddiesa

16-05-2010

Jitfakkar JUM IL-FAMILJA.

15-05-2010

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fis-sitt sena tal-programm tal-katekizmu.

13-05-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

12-05-2010

Fis-6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

11-05-2010

Il-6 Hadd ta’ l-Ghid. Jitfakkar JUM L-OMM. Missalin C/217. Fid-9.15am quddiesa animata bis-sehem tat-tfal li jattendu fic-centri tat-taghlim nisrani. Imiss il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-p

09-05-2010

Wara l-quddiesa tat-8.30am tinghad it-talba tal-Madonna ta’ Pompei.

08-05-2010

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncele

07-05-2010

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir laqgha ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-tieni u t-tielet sena tal-Programm tal-Katekizmu.

06-05-2010

Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bhala parti mit-tridu ta’ San Guzepp li jkompli l-Erbgha u l-Hamis

04-05-2010

Il-5 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin C/212

02-05-2010

Fit-8.30am quddiesa bl-omelija li fiha jsir talb ghall-haddiema u t-tberik ta’ l-ghodod tax-xoghol.

01-05-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

30-04-2010

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji b’uliedhom tfal u adolexxenti.

29-04-2010

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir il-katekezi gall-genituri li wliedhom qeghdin fis-sitt sena tal-programm tal-katekizmu.

29-04-2010

It-4 Hadd ta’ L-Ghid. Missalin B/207. Jitfakkar JUM IL-VOKAZZJONIJIET. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija. Fis-6.00p.m. fil-Parrocca Bazilika ta’ L-Isla ssir quddiesa

25-04-2010

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir laqgha ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fir-raba’ u l-hames sena tal-programm tal-katekizmu.

22-04-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini

21-04-2010

L-anniversarju ta’ l-ghazla tal-Papa Benedittu XVI

19-04-2010

It-Tielet Hadd ta’ l-Ghid. Missalin C/201. Fl-10.00a.m. tibda quddiesa mill-Q.T. il-Papa Benedittu XVI fuq il-fosos tal-Floriana. L-ahhar quddiesa fil-parrocca tkun fit-8.00a.m.

18-04-2010

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir il-laqgha ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-tieni u t-tielet sena tal-programm tal-katekizmu.

15-04-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru SagraFamilja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

13-04-2010

It-Tieni Hadd ta’ L-Ghid. Missalin C/195. Festa tal-Hniena Divina. Fl-4.00p.m. adorazzjoni ewkaristika u fil-5.00p.m. quddiesa. Illum tinqara l-ittra pastorali dwar iz-zjara tal-Papa Benedittu XVI u s

11-04-2010

Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa li fiha mistiedna l-persuni bi bzonnijiet specjali u l-familjari taghhom.

10-04-2010

Fid-9.15a.m.. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir laqgha ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekizmu.

08-04-2010

Fis-6.00p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza jibdew l-Erbghat tal-Madonna tal-Karmnu

07-04-2010

Fis-7.15p.m. fic-Centru Sagra Familja jibda l-kors Thejjija ghaz-Zwieg ghall-koppji aghrajjes.

06-04-2010

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00a.m. quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15a.m. tibda l-purcissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Gorg. Fi P

04-04-2010

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00p.m. fil-parrocca u fit-8.30p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza tibda l-Liturgija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturgija tal-K

03-04-2010

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00a.m. Ufficcju tal-Qari u Tifhir ta’ Sbieh il-Jum. Fit-3.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl u Sta Tereza

02-04-2010

Fid-9.30a.m. fil-Kon Katidral ta’ San Gwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku z-zjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-grizma. Missalin B/190. Fis-6.30p.m. Tifkira Solenni tal-Ik

01-04-2010

Jum il-Helsien (Btala Pubblika) fis-7.00a.m. se tkun organizzata harga ghall-Ghawdex bi zjajjar lill-vari tal-Gimgha l-Kbira. Il-prezz inkluz trasport u ikel hu ta 22 euro ghall-kbar u 12 euro ghaz-zg

31-03-2010

Fil-11.30a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara. Fis-6.30p.m. celebrazzjoni penitenzjali komunitarja li fiha jkun amministrat is-sagrament tal-qrar waqt l-ador

30-03-2010

Fil-5.00p.m. fil-parrocca ssir il-Via Sagra ghat-tfal tac-centri tat-taghlim nisrani u fiha jingabar il-karus tal-karita’ b’risq it-tfal fil-missjoni ta’ Hola, fil-Kenya. Fis-6.30p.m. ssir meditazzjon

29-03-2010

SOLENNITA’ TAD-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ F’GERUSALEM. Missalin C/174. Fid-9.00a.m. isir it-tberik tal-palm u z-zebbug fi Sqaq il-Kuncizzjoni fi dhul minn Triq John Pace u processjoni minn Triq John Pace

28-03-2010

L-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara se torganizza fis-7.30p.m. fis-Sala Parrokkjali tal-Birgu l-Ikla ta’ l-Ghid bit-rit Lhudi ghall-voluntiera nisa u rgiel li jaghtu servizz fil-knisja u bar

27-03-2010

Tifkira tal-Vergni Marija Addolorata. Missalin A/499. Fil-5.15p.m. quddiesa bl-omelija. Fis-6.00p.m. purcissjoni bil-vara ta’ Marija Addolorata li tghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Wesgha Knisja tan-

26-03-2010

Solennita’ tat-Thabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fil-5.00p.m. fl-oratorju ssir l-Ewwel Qrara ghat-tfal ta’ l-Ewwel Tqarbina. Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

25-03-2010

Fis-7.00p.m. fil-kazin tal-Banda San Gorg tinfetah il-wirja tal-Gimgha Mqaddsa.

24-03-2010

Il-5 Hadd tar-Randan. Missalin C/168. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

21-03-2010

Solennita’ ta’ San Guzepp. Missalin B/535. Fis-6.30p.m. quddiesa kantata koncelebrata bit-talba ta’ l-ghasar.

19-03-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

17-03-2010

Ir-4 Hadd tar-Randan. Missalin C/162. Fid-9.15a.m. quddiesa animata ghat-tfal li qeghdin fil-programm tal-katekizmu. Illum imiss il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-parrocca.

14-03-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

09-03-2010

It-3 Hadd tar-Randan. Missalin C/ 156.

07-03-2010

Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa u adorazzjoni ewkaristika b’

05-03-2010

It-2 Hadd tar-Randan Missalin C/150. Fl-10.15 a.m. celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija.

28-02-2010

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji li ghandhom il-familji.

26-02-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

25-02-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

24-02-2010

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali.

23-02-2010

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

22-02-2010

L-1 Hadd tar-Randan Missalin C/144. Fl-10.15a.m. quddiesa mis-South District Scout Group fit-tifkira tat-twelid ta’ Lord Robert Baden-Powell.

21-02-2010

Fil-5.00p.m. celebrazzjoni fil-bidu tar-Randan ghat-tfal li fiha jinghata l-karus tal-karita’ b’risq it-tfal fil-missjoni ta’ Hola, fil-Kenya.

19-02-2010

L-ERBGHA TA’ L-IRMIED Jum ta’ sawm u astinenza. Fis-6.00p.m. pellegrinagg bil-vara ta’ Gesu’ Redentur li jghaddi minn Triq il-Pellegrinagg, Wesgha Knisja tan-Nativita’, Triq Wigi Rosato, Triq San Fran

17-02-2010

Is-6 Hadd matul is-Sena Missalin C/288. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal li qeghdin fil-Programm tal-Katekizmu. Illum tinqara l-pastorali ta’ l-isqfijiet ghar-Randan u ssir il-gabra specjali ta’

14-02-2010

Fis-6.00p.m. cerimonja tal-kandidatura lil 9 seminaristi fil-Parrocca Bazilika ta’ Marija Bambina, l-Isla.

12-02-2010

Tifkira ta’ l-Ewwel Dehra f’Lourdes Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fis-6 sena tal-Programm tal-Katekizmu. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija.

11-02-2010

Solennita’ tan-Nawfragju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl

10-02-2010

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

09-02-2010

Il-5 Hadd tas-Sena Missalin C/282. Gurnata ta’ riflessjoni ghall-koppji mid-9.00am sat-3.30p.m. fis-Seminarju Tal-Virtu organizzata mill-Unita’ Pastorali u mmexxija minn Dun Anton Teuma, sacerdot li

07-02-2010

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. issir adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija

05-02-2010

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. issir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fir-4 u l-5 sena tal-Programm tal-Katekizmu.

04-02-2010

Jum il-Hajja.

03-02-2010

Missalin A/434. Jum il-Hajja Kkonsagrata.Fis-6.00p.m. quddiesa kantata koncelebrata bit-tberik tax-xema’.

02-02-2010

Ir-4 Hadd tas-Sena Missalin C/276. Jum il-Lebbruzi. Fl-10. 15a.m. ssir ic-celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-maghmudija.

31-01-2010

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali jiltaqa’ l-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali. Matul din il-gimgha, fil-parrocca se jkun hemm prezentazzjoni fuq boards dwar il-vokazzjoni sacerdotali.

30-01-2010

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji.

29-01-2010

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-2 u t-3 sena tal-Programm tal-Katekezi. Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa

28-01-2010

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

27-01-2010

Fil-11.30a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali.

26-01-2010

Anniversarju ta’ l-Ordinazzjoni Episkopali ta’ l-Arcisqof Mons Pawlu Cremona o.p. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-Maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

26-01-2010

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara. Fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl koncelebrazzjoni mill-kapitlu bl-omelija fil-festa tal-Konverzjoni ta’ San Paw

25-01-2010

Festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl. Fil-5.30p.m. quddiesa koncelebrata mill-kapitlu bl-omelija. Jiehu sehem il-kor parrokkjali ”Tota Pulchra”. Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill

25-01-2010

It-3 Hadd tas-Sena Missalin C/270. Fl-10.15a.m. fic-Centru Sagra Familja ssir il-Katekezi ta’ qabel iz-Zwieg b’servizz ta’ qrar u b’celebrazzjoni animata ta’ l-ewkaristija. Fl-10.15a.m. issir is-sedut

24-01-2010

It-3 Hadd tas-Sena. Missalin A/ 261. Fl-10.30am fic-Centru Sagra Familja ssir il-Katekezi ta’ qabel iz-Zwieg b’servizz ta’ qrar u celebrazzjoni animata tal-ewkaristija. Fl-10.30am fid-Domus Piju IX ss

23-01-2010

Fis-7.00p.m. fid-Domus Piju IX issir quddiesa fil-bidu tas-sena b’suffragju tas-soci mejtin.

23-01-2010

Fis-7.00pm quddiesa fid-Domus Piju IX b’suffragju ghall-membri mejtin u l-ftuh tas-sena.

22-01-2010

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju jsiru laqghat ghall-genituri li wliedhom qeghdin fl-ewwel sena tal-Programm tal-Katekizmu.

21-01-2010

Bidu ta’ l-Ottavarju ta’ Talb ghall-Ghaqda tal-Knejjes Insara.

18-01-2010

It-2 Hadd tas-Sena. Missalin C/264. Jum l-Emigranti u r-Refugjati. Fl-10.15a.m. fic-Centru Sagra Familja ssir il-Katekezi qabel iz-Zwieg dwar “Formazzjoni tal-Kuxjenza u Qrar”.

17-01-2010

Jibda live-in tal-kappillani mal-Arcisqof fis-Seminarju f’Tal Virtu, ir-Rabat sal-Hamis. Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet bis-sehem tal-psikoterapista Marie

12-01-2010

Festa tal-Maghmudija tal-Mulej. Missalin C/135. Fid-9.15a.m. quddiesa animata bis-sagrament tal-maghmudija ghat-tfal fil-Programm tal-Katekizmu. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar. Fl-10.15a

10-01-2010

Solennita’ ta’ l-Epifanija tal-Mulej. Missalin C/129.

03-01-2010

L-Ewwel Jum Tas-Sena. Solennita’ tal-Vergni Marija Omm Alla. Missalin C/123. Jitfakkar Jum il-Paci. L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30a.m. fic-Centru Sagra Familji l-Arciporiet u l-Kapitlu jilqghu ra

01-01-2010

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija bil-kant tat-Te Deum u l-Barka Sagramentali.

31-12-2009

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

29-12-2009

Festa tal-Familja Mqaddsa

27-12-2009

Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Gesu’ Kristu.Missalin C/99. L-orarju tal-quddies ikun bhal Hadd, minhabba l-obbligu.

25-12-2009

Fil-11.00p.m. fil-knisja parrokkjali jsir kant ta’ l-ghanjiet tal-Milied mill-kor Tota Pulchra u pageant bl-isem ”Il-Mulej sabni rieqed” miktub min Sam Delceppo bis-sehem taz-zghazagh u adolexxenti. W

24-12-2009

Fis-6.00p.m. tohrog id-dimostrazzjoni bil-Bambin mill-Museum tas-Subien li tghaddi mit-toroq Sta Margerita, il-Mithna, Rikkardu Taylor, Hanover, l-Oratorju, San Gorg u lura ghall-Museum tas-Subien.

24-12-2009

Ir-4 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin C/91. Fid-9.15a.m. quddiesa tan-novena bis-sehem tat-tfal li jattendu c-centri tat-taghlim nisrani. Fl-10.15 a.m. celebrazzjoni ta’ l-ewkaristija bis-sagrament tal-mag

20-12-2009

Fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji zghazagh.

18-12-2009

Fis-6.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati. Il-banda san Gorg taghmel kuncert fid-Dar ta’ l-Anzjani ta’ Sta Margerita.

17-12-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

16-12-2009

Fis-6.00p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

15-12-2009

Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija fil-bidu tan-novena tal-Milied. Wara ssir ir-ripozizzjoni tar-relikwa fl-ottava tal-Kuncizzjoni.

15-12-2009

It-3 Hadd ta’ l_Avvent. Missalin C/86.

13-12-2009

Solennita’ tat-Tnissil bla Tebgha tal-Vergni Marija. Missalin B/568.

08-12-2009

Fis-7.00a.m. quddiesa ta’ l-eghluq tan-novena.

07-12-2009

It-2 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin C/80. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata koncelebrata mill-E.T. Mons Guzeppi Mercieca, Arcisqof Emeritus bid-diskors tat-tifkira ta’ l-inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija

06-12-2009

Jum il-Volontarjat.

05-12-2009

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’ fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd.

04-12-2009

Jum Dinji tal-Persuni b’Dizabilita’.

03-12-2009

Jum Dinji ta’ l-Aids.

01-12-2009

L-Ewwel Hadd ta’ l-Avvent. Missalin C/63.

29-11-2009

L-14-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00p.m.quddiesa kantata bl-omelija u wara l-hrug tal-vara ta’ Marija Immakulata min-nicca. Issir il-funzjoni tas-Salve u l-Barka Sagramentali.

28-11-2009

Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Holqien kollu. Missalin B/520. Fl-10.15 am ssir ic-celebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-maghmudija. Fl-4.00p.m. fil-parrocca ta’ San Gorg preca fis-Swatar ssir

22-11-2009

It-13-il Sibt tal-Kuncizzjoni bi stedina ghar-residenti ta’ Triq John Pace, Triq u Sqaq Sta Tereza, Sqaq Srejdek u Triq Matty Grima.

21-11-2009

Fis-6.00pm quddiesa ghall-bandisti u –soci mejtin tal-Kazin tal-Banda San Gorg.

20-11-2009

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija b’tifkira tal-pellegrinagg tad-19 ta’ Novembru, 1944. Wara jsir korteo fuq il-monument tal-gwerra.

19-11-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

18-11-2009

It-33 Hadd tas-Sena. Missalin B/515. Illum issir il-gabra b’risq l-iskejjel kattolici.

15-11-2009

It-12-il Sibt tal-Kuncizzjoni bis-sehem tat-tfal u l-genituri li s-sena d-diehla jaghmlu l-ewwel tqarbina.

14-11-2009

Kuljum matul din il-gimgha fil-qasam tal-MUSEUM tal-bniet fil-5.15pm sas-6.00pm ssir gimgha ta’ taghlim.

09-11-2009

It-32 Hadd tas-Sena. Missalin B/ 509. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu c-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-Gabra Specjali. Fis-6.00p.m. fil-Parrocca ta’ Rahal Gdid Kristu

08-11-2009

Il-11-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa ghall-familjari u l-qraba tal-mejtin minn Novembru 2008 sa Ottubru 2009.

07-11-2009

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa b’suffragju t

06-11-2009

L-Ghid ta’ L-Imwiet Missalin B/564. Fis-6.00p.m. koncelebrazzjoni b’talb ghall-mejtin waqt it-tberik ta’ l-oqbra.

02-11-2009

Solennita’ tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558. Fid-9.15a.m. qudiesa kantata bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra” bl-omelija.

01-11-2009

L-Ghaxar Sibt tal-Kuncizzjoni.

31-10-2009

Fis-6.00p.m. issir quddiesa b’suffragju ta-sacerdoti mejtin tal-Sodalita’ Il-Kummissjoni Parrokkjali Zghazagh torganizza “live-in” matul il-week-end.

30-10-2009

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-10-2009

Solennita’ tad-Dedikazzjoni tal-Knisja. Missalin A/477. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

25-10-2009

Id-disa’ Sibt tal-Kuncizzjoni.

24-10-2009

Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Holqien kollu. Missalin B/520. Fl-10.15 am ssir ic-celebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-maghmudija. Fl-4.00p.m. fil-parrocca ta’ San Gorg preca fis-Swatar ssir

22-10-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali issir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

21-10-2009

Id-29 Hadd matul is-Sena. Missalin B/492. Illum issir il-GURNATA MISSJUNARJA u l-offerti waqt il-quddies imorru ghal dan il-ghan.

18-10-2009

Solennita’ ta’ Sta Tereza ta’ Gesu” ccelebrata fil-knisja tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi b’quddiesa kantata koncelebrata bil-panigierku fis-6.30p.m. Is-Sibt 17 ta’ Ottubru : It-tmien Sibt tal-Kunci

15-10-2009

It-28 Hadd tas-Sena. Missalin B/487. Jum it-Taghlim Nisrani. Fid-9.15a.m. quddiesa animata ghat-tfal li jattendu fic-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-

11-10-2009

Jum is-Sahha Mentali. Is-seba’ Sibt tal-Kuncizzjoni.

10-10-2009

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara purcissjoni bil-vara tal-Madonna tar-Ruzarju li tghaddi minn Triq l-Oratorju, San Rokku, John Pace, Sta tereza u Triq il-Pellegrinagg ghall-knisja fejn

09-10-2009

Il-Kummissjoni Parrokkjali Djakonija torganizza laqgha mas-Psychiatric Team fil-poliklinika ta’ Bormla ghall-persuni b’nuqqas ta’ sahha mentali u l-familjari taghhom.

08-10-2009

Is-27 Hadd tas-Sena. Missalin B/481 Jum l-Ambjent.

04-10-2009

Is-Sitt Sibt tal-Kuncizzjoni.

03-10-2009

Tifkira ta’ L-Angli Kustodji. L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fil-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita. Fil-11.00.a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00p.m. qud

02-10-2009

Tifkira ta’ Sta Tereza tal-Bambin Gesu’. Jitfakkar Jum l-Anzjani.

01-10-2009

Tifkira tal-Arkangli Mikiel, Gabriel u Rafel. Fis-6:00pm fil-parrocca quddiesa bl-omelija

29-09-2009

Matul din il-gimgha ssir ir-registrazzjoni tat-tfal fic-Centri tat-Taghlim Nisrani fil-granet u l-hinijiet tas-soltu. Inheggu lill-genituri biex jiktbu lil uliedhom u b’mod regulari jibghatuhom ghat-t

28-09-2009

Is-26 Hadd tas-Sena. Missalin B/475. Fl-10:15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija.

27-09-2009

Fis-6:30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-09-2009

Jum l-Indipendenza. Btala Pubblika.

21-09-2009

Il-25 Hadd tas-Sena. Missalin B/469. Illum jitfakkar Jum l-Art Imqaddsa u ssir offerta fil-quddies ghal dan il-ghan.

20-09-2009

Ir-4 Sibt tal-Kuncizzjoni.

19-09-2009

Il-Kummissjoni Parrokkjali Zghazagh torganizza “Long Weekend Live-in.”

18-09-2009

Festa ta’ l-Ezaltazzjoni tas-Salib. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija. Missalin A/473.

14-09-2009

L-24 Hadd tas-Sena.Missalin B/463. Fid-9.15a.m. quddiesa animata ghat-tfal tac-Centri tat-Taghlim Nisrani.Illum issir gabra specjali b’risq il-parrocca.

13-09-2009

It-3 Sibt tal-Kuncizzjoni.

12-09-2009

Festa tat-Twelid tal-Vergni Marija.

08-09-2009

Fit-8.00p.m. fix-Xatt ta’ Bormla hdejn il-klabb tar-Regatta jkun hemm qrar u quddiesa ghall qaddiefa u d-dilettanti.

07-09-2009

It-23 Hadd tas-Sena. Missalin B/458.

06-09-2009

It-2 Sibt tal-Kuncizzjoni.

05-09-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa ghall-haddiema fil-Malta Shipyards Limited. Fis-6.00p.m. fil-p

04-09-2009

It-22 Hadd tas-Sena. Missalin B/452. FL-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija.

30-08-2009

L-Ewwel Sibt tal-Kuncizzjoni.

29-08-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-Maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

26-08-2009

Il-21 Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin B/446.

23-08-2009

Tifkira ta’ San Piju X. Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir omelija.

21-08-2009

It-18-il Hadd matul is-Sena. Missalin B/431

18-08-2009

L-20 Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin B/441.

16-08-2009

Solennita’ tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija. Missalin B/549. Illum hemm l-obblija tal-quddies u ghalhek il-hinijiet ikunu bhal tal-Hdud.

15-08-2009

Festa ta’ San Lawrenz, Levita Martri

10-08-2009

Id-19-il Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin B/436 Fid-9.15a.m. quddiesa ghat-tfal li jattendu fic-centri tat-taghlim nisrani. Issir il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-parrocca.

09-08-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fil-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd.

07-08-2009

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqghu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji zghazagh li qed irabbu l-familji taghhom.

31-07-2009

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-07-2009

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-07-2009

Is-Sbatax-il Hadd tas-Sena. Missalin B/426. Fl-10.15a.m. celebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-maghmudija.

26-07-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-07-2009

Is-Sittax-il Hadd tas-Sena. Missalin B/421.

19-07-2009

Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.30p.m. fil-knisja tal-patrijiet terezjani quddiesa kantata koncelebrata bil-panigierku.

16-07-2009

Il-Hmistax-il Hadd ta’ matul is-sena. Missalin B/415. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal li jattendu fic-centri tat-taghlim nisrani. Illum issir il-gabra specjali tal-parrocca.

12-07-2009

Fis-6.00p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat- tfajliet ommijiet.

09-07-2009

L-Erbatax-il Hadd tas-Sena. Missalin B/410. Fit-8.30a.m. fil-kappella ta’ San Tumas issir il-festa tal-qaddis b’quddiesa kantata bis-sehem tal-kor ”Tota Pulchra”.

05-07-2009

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fil-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’ fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. quddiesa ghall-haddiema tal-Malta Shipyards. Fil-parrocca w

03-07-2009

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon, kjeriku sekulari.

01-07-2009

Solennita’ ta’ San Pietru u San Pawl. Missalin B/540. Ċelebrazzjoni quddiem San Ġwann, Valletta bħala egħluq tas-Sena Pawlina ppreseduta mill-Kardinal l-Emm. Tiegħu Ennio Antonelli, President tal-Kuns

29-06-2009

It-13-il Hadd matul is-Sena Missalin B/404. Issir il-gabra b’risq il-missjoni pastorali u soċjali tal-Papa Benedittu xvi.

28-06-2009

Jum Dinji kontra l-Abbuz u t-Traffikar tad-Droga. Fis-6.30pm u fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji zgħazagħ.

26-06-2009

Tifkira ta’ l-Inkurunazjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata. Fis-6.30pm quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija li fiha l-Arċipriet Kan Joe Mifsud jagħmel ringrazzjament lil Alla għall-25 sena ta’ l

25-06-2009

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal- magħmudija għall-genituri u l-parrini.

24-06-2009

Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

22-06-2009

It-12-il Hadd ta’ matul is-sena. Missalin B/ 399. Jitfakkar Jum il-Missier.

21-06-2009

Solennita’ Tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Missalin B/338. Matul il-gurnata jkun hemm espozizzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, Sta Tereza u Sta Margerita.

19-06-2009

Fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

18-06-2009

Fis-6.30pm fil-knisja ta’ San Pawl issir l-aħħar quddiesa konċelebrata kantata bis-sehem tar-religjuzi, għaqdiet u voluntiera u bil-Liturgija tal-Kelma animata fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina.

17-06-2009

Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Missalin B/331. Illum imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

14-06-2009

Fil-katidral ta’ Għawdex id-djaknu Joseph Curmi li kien għamel ġimgħat ta’ taħriġ fil-parroċċa jkun ordnat presbiteru mill-E.T. Mons. Mario Grech.

13-06-2009

Fis-6.00pm quddiesa kantata konċelebrata u wara purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Sta Tereża għall-knisja tal-Patrijiet u tkompli lu

11-06-2009

Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa. Missalin B/ 325. Fid-9.30am quddiesa għat-tfal ta’ l-ewwel tqarbina u l-familjari tagħhom. Il-quddiesa tad-9.15am ssir fl-oratorju. Is-servizz tal-fotografija u video

07-06-2009

Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl ssir adorazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa għall-haddiema tal-Malta Shipyards. Fis-6.00pm quddiesa u adorazzjoni ewkari

05-06-2009

Fis-7.00pm fl-oratorju ssir spjegazzjoni tal-quddiesa għat-tfal u fil-knisja laqgħa għall-genituri li wliedhom se jagħmlu l-ewwel tqarbina.

04-06-2009

Fis-7.00pm fil-parroċċa ssir spjegazzjoni lit-tfal dwar il- prezenza ta’ Gesu’ fl-Ewkaristija.

03-06-2009

Ġranet tal-Kwaranturi Fid-9.00am tibda l-adorazzjoni u jsir kollox bhal jum ta’ qabel. Wara l-quddiesa ssir il-purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat bis-sehem tal-poplu u tal-First Cospicua Scout Group u l

02-06-2009

Ġranet tal-Kwaranturi Fid-9.00a.m. tibda l-adorazzjoni ewkaristika u fil-5.30pm isir il-kant ta’ l-għasar. Fis-6.00pm quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija u wara tkompli l-adorazzjoni.

01-06-2009

Solennita’ tal-Pentecoste. Jitfakkar JUM L-ISEM IMQADDES TA’ ALLA. Missalin B/311. Fil-parrocca wara l-quddiesa ta’ 11.45am jibdew tlett ijiem ta’ adorazzjoni solenni lill-ewkaristija. Fil-4.30pm ghas

31-05-2009

Fis-6.30pm u fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqghu l- gruppi ghan-nisa separati u ghall-koppji li qed irabbu l-familji taghhom.

29-05-2009

F’diversi nhawi tal-parrocca jinghad ir-Ruzarju animat mid-diversi ghaqdiet u gruppi.

28-05-2009

Fil-11.00am tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

26-05-2009

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

25-05-2009

Solennita’ tat-tlugh il-Mulej fis-Sema. Jitfakkar JUM IL-MEZZI TA’ KOMUNIKAZZJONIJIET SOCJALI. Missalin B/305.

24-05-2009

Fis-6.30pm fil-knisja ta’ San Pawl issir quddiesa bil-Liturgija tal-Kelma animata fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina.

20-05-2009

Is-6 Hadd ta’ l-Ghid. Missalin B/299.

17-05-2009

Jitfakkar JUM IL-FAMILJA.

15-05-2009

Fis-6.00pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

12-05-2009

Il-5 Hadd ta’ l-Ghid. Jitfakkar JUM L-OMM. Missalin B/294. Fid-9.15am quddiesa animata bis-sehem tat-tfal li jattendu fic-centri tat-taghlim nisrani. Imiss il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-p

10-05-2009

Wara l-quddiesa tat-8.30am tonghad it-talba tal-Madonna ta’ Pompei.

08-05-2009

Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebarta bl-omelija u wara purcissjoni bil-vara ta’ San Guzepp li tghaddi minn Triq l-Oratorju, triq San Rokku, triq john Pace, Triq Sta Tereza, Pjazza Gavino Gulia, Tr

07-05-2009

Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bhala parti mit-tridu ta’ San Guzepp li jkompli t-Tlieta u l-Erbgha.

04-05-2009

Ir-4 Hadd ta’ l-Ghid. Jitfakkar JUM IL-VOKAZZJONIJIET. Missalin B/289.

03-05-2009

L-ewwel Gimgha tax-Xahar. Fit-8.30am quddiesa bl-omelija li fiha jsir talb ghall-haddiema u t-tberik ta’ l-ghodod tax-xoghol. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

01-05-2009

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir il-katekezi gall-genituri li wliedhom qeghdin fir-raba’ u l-hames sena tal-programm tal-katekizmu.

29-04-2009

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali.

28-04-2009

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-04-2009

It-3 Hadd ta’ L-Ghid. Missalin B/284. Jitfakkar JUM IL-KARITA’. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija. Fl-4.30p.m. fis-Sala Parrokkjali tal-Birgu se ssir laqgha ta’ for

26-04-2009

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqghu l-gruppi ghan-nisa separati u l-koppji bil-familji tfal u adolexxenti.

24-04-2009

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-oratorju ssir laqgha ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-tieni u t-tielet sena tal-programm tal-katekizmu.

23-04-2009

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-04-2009

It-Tieni Hadd ta’ L-Ghid. Missalin B/279. Festa tal-Hniena Divina. Fl-4.00p.m. adorazzjoni ewkaristika u fil-5.00p.m. quddiesa. Illum jitfakkar l-anniversarju ta’ l-ghazla tal-Papa Benedittu XVI.

19-04-2009

Fis-6.00p.m. fil-parrocca quddiesa li fiha mistiedna l-persuni bibzonnijiet specjali u l-familjari taghhom.

18-04-2009

Fis-6.30p.m. fil-knisja ta’ San Pawl quddiesa animata bil-Liturgija tal-Kelma fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina. Fis-6.00p.m. fil-knisja ta’ Sta Tereza jibdew l-Erbghat tal-Madonna tal-Karmnu.

15-04-2009

Fis-6.00p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet. Fis-7.15p.m. fic-Centru Sagra Familja jibda l-kors Thejjija ghaz-Zwieg ghall-koppji aghrajjes.

14-04-2009

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fid-9.15°.m. tibda l-purcissjoni bil-vara ta’ Kristu rxoxt bis-sehem tal-Banda San gorg. Fi Pjazza Sta. Margerita tinghata merhba lit-t

12-04-2009

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. fit-8.00p.m. fil-parrocca u fit-8.30p.m. fil-knisja ta’ sta Tereza tibda l-Liturgija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturgija tal-k

11-04-2009

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211.Fit-8.00a.m. Ufficcju tal-Qari u Tifhir ta’ Sbieh il-Jum. Fit-3.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl u Sta Tereza u

10-04-2009

Fid-9.30a.m. fil-Kon katidral ta’ San gwann issir il-quddiesa li fiha jitbvierku z-zjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-grizma. Missalin B/190. Fis-6.30p.m. Tifkira Solenni ta’ l-Ikla tal-Mulej. Miss

09-04-2009

Fid-9.30a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tad-dilka taz-Zejt tal-Morda ghall-morda u l-anzjani.Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini. Fis-7.30p.m. lejla fun

08-04-2009

Fis-6.00p.m. quddiesa b’riflessjoni dwar il-kurcifiss ta’ San Gorg Preca.

07-04-2009

Fil-5.00p.m. fil-parrocca sir celebrazzjoni tal-Via Sagra ghat-tfal tac-centri tat-taghlim nisrani li fiha jingabar il-karus tal-karita’ b’risq it-tfal fil-missjoni ta’ Hola fi-Kenya. Fis-6.30p.m. med

06-04-2009

Solennita’ tad-Dahla tal-Mulej f’Gerusalemm. Missalin/B 172. Fid-9.00a.m. isir it-tberik tal-palm u z-Zebbug hdejn il-mina ta’ Sta Liena u wara ssirpurcissjoni fi Triq i-Pellegrinagg ghall-knisja parr

05-04-2009

Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija bhala parti mit-tridu ta’ San Guzepp li jkompli t-Tlieta u l-Erbgha.

05-04-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Tifkira tad-Duluri Missalin A/499. Fil-10.30a.m. siegha adorazzjoni animata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fil-5.15p.m. fil-pa

03-04-2009

Fis-6.30p.m. fid-Domus Piju IX isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Golgotha. Fis-7.30p.m. Fi Triq San Gorg mzejna bi slaleb jixeghlu bix-xemgha ssir Via Sagra animata b’talb u kant.

02-04-2009

Fis-7.30p.m. fid-Kazin tal-Banda San Gorg isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-vari tal-Gimgha l-Kbira.

01-04-2009

It-Tlieta, 31 ta’ Marżu Jum il-Ħelsien – Btala Pubblika.

31-03-2009

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Missalin B/166. Fl-10.15am ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija bis-Sagrament tal-Magħmudija.

29-03-2009

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Marżu Fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

27-03-2009

Solennita’ tat-tħabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali issir il-katekeżi tal-Magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

25-03-2009

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali.

24-03-2009

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Missalin B/160.

22-03-2009

Solennita ta’ San Ġużepp. Missalin B/535. Fis-6.00pm quddiesa kantata konċelebrata bit-talba ta’ l-għasar u l-omelija. Fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji li qed jippjanaw

19-03-2009

L-Erbgħa, 18 ta’ Marżu Fis-6.30pm fil-knisja ta’ San Pawl quddiesa u pellegrinaġġ mill-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina.

18-03-2009

It-Tnejn, 16 ta’ Marżu Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kummisjoni Pastorali Parrokjali.

16-03-2009

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Missalin B/154.

15-03-2009

Fil-5.00pm fl-Oratorju ssir l-Ewwel Qrara għat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

13-03-2009

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-Oratorju laqgħa ta’ katekeżi għall-ġenituri (missirijiet u ommijiet) li wliedhom qegħdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekiżmu.

12-03-2009

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Missalin B/148 Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tad-Tagħlim Nisrani. Illum imiss il-ġabra speċjali tax-xahar.

08-03-2009

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am fil-knisja ta’ San Pawl adorazzjoni ewkaristika organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa għall-ħaddiema tal-Malta Ship Yards Limited. Fis-6.0

06-03-2009

Ir-4 Hadd ta’ l-Ghid. Jitfakkar JUM IL-VOKAZZJONIJIET. Missalin B/289.

05-03-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Tifkira tad-Duluri Missalin A/499. Fil-10.30a.m. siegha adorazzjoni animata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fil-5.15p.m. fil-pa

04-03-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Tifkira tad-Duluri Missalin A/499. Fil-10.30a.m. siegha adorazzjoni animata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fil-5.15p.m. fil-pa

04-03-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Tifkira tad-Duluri Missalin A/499. Fil-10.30a.m. siegha adorazzjoni animata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fil-5.15p.m. fil-pa

04-03-2009

Fis-6.00pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

03-03-2009

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Missalin B/143.

01-03-2009

Fil-5.00p.m. celebrazzjoni ghat-tfal li jattendu fic-Centri tat-Taghlim Nisrani li fiha jircievu l-karus tal-karita’ b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenya. Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fic-Centru Sagra

27-02-2009

RAS IR-RANDAN Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-6.00p.m. pellegrinagg penitenzjali bil-vara ta’ Gesu” Redentur li jghaddi minn Toroq il-Pellegrinagg, Wesgha Knisja tan-Nativita', Wigi Rosato, San Frangisk

25-02-2009

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

24-02-2009

Fis-6.45p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

23-02-2009

Gurnata ta’ riflessjoni ghall-koppji organizzata mill-Unita’ Pastorali f’St Joseph Retreat House, Rabat. Fl-10.15a.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija. Il-ġbir fil-quddies kollu

22-02-2009

Fil-5.30p.m. fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina ssir quddiesa bil-Liturgija tal-Kelma animata li fiha jiehu sehem pellegrinagg mill-parrocca tas-Santissima Trinita’, Marsa. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali

18-02-2009

Fis-7.00p.m. fid-Domus Piju IX, Dun Karm Attard immexxi spjegazzjoni dwar il-mejda ta’ l-appostli kif se tkun rapprezentata din is-sena.

17-02-2009

Is-6 Hadd matul is-Sena. Missalin B/366. JUM IL-LAJCI NSARA. Il-quddies tal-weekend ikun animat bi spjegazzjoni fil-parrocci tal-Kottonera u l-Kalkara.

15-02-2009

Tifkira ta’ l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Omelija fil-quddiesa ta’ fl-ghaxija. Jitfakkar il-JUM DINJI TAL-MORDA. Fil-5.15pm adorazzjoni mis-Sorijiet "Wlied il-Qalb ta' Ġesu'".

11-02-2009

Solennita’ tan-Nawfragju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl. Missalin A/440. Il-quddies ikun bl-orarju tal-Hdud billi hemm l-obbligu tal-quddies.

10-02-2009

Studenti kapuccini jibdew esperjenza ta’gimgha residenti fil-parrocca flimkien mad-direttur taghhom. Jaghmlu zjajjar lill-familji, lill-morda u anzjani.

09-02-2009

Il-5 Hadd matul is-Sena. Missalin B/361. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal tac-centri tat-Taghlim Nisrani. Fil-11.45a.m. quddiesa animata minn grupp ta' zghazagh dwar is-sejha ta' Alla ghalina. I

08-02-2009

Iz-Zwieg: Quo Vadis? Konferenza Nazzjonali mill-Kummissjoni Djocesana Familja. Fid-9.00a.m. sa 12.30p.m. fl-Awditorju Sant'Agata, ir-Rabat. Dettalji aktar ‘l quddiem.

07-02-2009

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30a.m. ssir adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00a.m. quddiesa ghall-haddiema fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00p.m. quddiesa u war

06-02-2009

Titfakkar Sta Agata b’omelija waqt il-quddiesa ta’ fl-ghaxija.

05-02-2009

Fis-6.30p.m. fid-Domus Piju IX isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Golgotha. Fis-7.30p.m. Fi Triq San Gorg mzejna bi slaleb jixeghlu bix-xemgha ssir Via Sagra animata b’talb u kant.

04-02-2009

Fis-6.30p.m. fid-Domus Piju IX isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Golgotha. Fis-7.30p.m. Fi Triq San Gorg mzejna bi slaleb jixeghlu bix-xemgha ssir Via Sagra animata b’talb u kant.

04-02-2009

Fis-6.00p.m. fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet. Fis-7.00p.m. fic-Centru Sagra Familja se ssir laqgha ghall-letturi organizzata mill-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kal

03-02-2009

Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej. JUM IL-HAJJA KKONSAGRATA. Nitolbu ghall-vokazzjonijiet religjuzi specjalment fost l-ordnijiet tal-klawsura fil-parrocca taghna. Fis-6.00p.m. tberik tax-xema, purcis

02-02-2009

Ir-4 Hadd tas-Sena. Missalin B/356. JUM IL-HAJJA. Fl-10.30a.m. seduta generali fid-Domus Piju IX.

01-02-2009

Ir-4 Hadd tas-Sena. Missalin B/356. JUM IL-HAJJA. Fl-10.30a.m. seduta generali fid-Domus Piju IX.

01-02-2009

Fis-6.30pm u fis-7.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqghu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji b’uliedhom tfal u adolexxenti.

30-01-2009

Fid-9.15am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-katekezi ghall-genituri li ghandhom uliedhom fir-4 u l-5 sena tal-programm tal-katekizmu.

29-01-2009

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-01-2009

Fis-6.00pm fil-kon-katidral ta’ San Gwann jitfakkar it-tielet anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Pawlu Cremona op, Arcisqof ta’ Malta. Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-K

26-01-2009

It-Tielet Hadd tas-Sena. Missalin B/351. Jum il-Lebbruzi. Fl-10.15am celebrazzjoni tas-sagrament tal-maghmudija waqt il-quddiesa.

25-01-2009

Fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija.

23-01-2009

Fid-9.15am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-2 u t-3 sena tal-programm tal-katekizmu.

22-01-2009

Fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina, fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl issir quddiesa bil-liturgija tal-kelma animata. Fis-6.30pm fl-istess knisja ta’ San Pawl issir quddiesa bis-sehem tat-tlett parrocci t

21-01-2009

It-2 Hadd tas-Sena. Missalin B/346. Jum l-Emigranti u r-Refugjati. Bidu ta’ l-Ottavarju ta’ Talb ghall-Ghaqda tal-Knejjes Insara. Fl-10.15am fic-Centru Sagra Familja ssir il-Katekezi ta’ qabel iz-Zwie

18-01-2009

Fid-9.15am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fl-ewwel sena tal-programm tal-katekizmu.

15-01-2009

fis-6.00pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet.

13-01-2009

Zewg studenti kapuccini jibdew esperjenza ta’ xahar fil-parrocca taghna flimkien mad-direttur taghhom.

12-01-2009

Festa tal-Maghmudija tal-Mulej. Missalin B/134. Fid-9.15am quddiesa animata bis-sagrament tal-maghmudija ghat-tfal tac-Centri tat-Taghlim Nisrani. Illum issir il-gabra specjali ta’ kull xahar. Fl-10.1

11-01-2009

Fis-6.00pm fil-Katidral ta’ l-Imdina Mons Arcisqof jiftah il-Vizta Pastorali b’koncelebrazzjoni mal-kappillani u rapprezentanti tal-kunsilli pastorali parrokkjali.

08-01-2009

Jinfetah il-”Mother and Child Club” fic-Centru Sagra Familja li jibda jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgha, mid-9.30 sal-11.30am.

07-01-2009

Jibda ”live-in” tal-kappillani ma’ l-Arcisqof fis-Seminarju f’Tal-Virtu, ir-Rabat sal-Hamis.

06-01-2009

L-ewwel Gimgha tax-Xahar. Fit-8.30am quddiesa bl-omelija li fiha jsir talb ghall-haddiema u t-tberik ta’ l-ghodod tax-xoghol. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

05-01-2009

Fis-7.30p.m. fid-Kazin tal-Banda San Gorg isir il-ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-vari tal-Gimgha l-Kbira.

04-01-2009

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ. Missalin B/128. Fl-10.15am fic-Centru Sagra Familja ssir il-katekezi ta’ qabel iz-Zwieg fuq is-suggett Fidi u Talb.

04-01-2009

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Missalin B/143.

03-01-2009

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Missalin B/143.

03-01-2009

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Missalin B/143.

03-01-2009

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl organizzata mill-missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards waqt il-brejk. Wara l-quddiesa t

02-01-2009

L-Ewwel tas-Sena. L-Imqaddsa Marija Omm Alla. Missalin B/124. Jitfakkar Jum il-Paci. Fl-10.30am fid-Sala tac-Centru Sagra Familja, l-Arcipriet, Kapitlu u Kleru jilqghu rapprezentanti tal-Kunsill Lokal

01-01-2009

l-Ahhar Jum tas-Sena. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija, kant tat-Te Deum u Barka Sagramentali. Missalin B/124.

31-12-2008

Fil-11.00am tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

30-12-2008

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Gesu’, Marija u Guzeppi. Missalin B/118.

28-12-2008

Solennita tat-Twelid ta’ Sidna Gesu’ Kristu. Festa kmandata bl-obbligu tal-quddies. Missalin B/110.

25-12-2008

Fis-6.00pm tohrog id-dimostrazzjoni bil-Bambin mill- Museum tas-Subien li tghaddi mit-Toroq Sta Margerita, il-Mithna, Rikkardu Taylor, Hanover, l-Oratotju, San Gorg u lura ghall-Museum tas-Subien.

24-12-2008

Fis-6.00pm dimostrazzjoni bil-Bambin mic-Centru Sagra Familja fl-inhawi tal-knisja ta’ San Pawl.

22-12-2008

Fis-7.00pm kuncert fid-Dar ta’ l-Anzjani mill-Banda San Gorg.

21-12-2008

Ir-4 Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/91. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

21-12-2008

Fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina issir quddiesa bil-liturgija tal-Kelma ta’ Alla animata ghar-rebh ta’ l-indulgenza. Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi

17-12-2008

L –Ottava tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ tfajliet ommijiet b’attivita’ specjali ghal zmien il-Milied.

15-12-2008

It-Tielet Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/86. Gabra Specjali.

14-12-2008

Jum ir-Repubblika. Btala Pubblika.

13-12-2008

Solennita tat-Tnissil bla Tebgha tal-Vergni Marija. Missalin B/568.

08-12-2008

It-Tieni Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/80. Fis-7.00am quddiesa ta’ l-eghluq tan-novena.

07-12-2008

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita. Fil-11.00am quddiesa ghall-haddiema fil-Malta Shipyards Ltd.

05-12-2008

L-ewwel Hadd ta’ l-Avvent. Missalin B/75 Fis-7.00am quddiesa tan-novena. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata bid-diskors l-okkazjoni tat-tifkira ta’ l-Inkunurazzjoni tax-Xbieha ta’ Marija Imma

30-11-2008

Fis 7.00am Quddiesa bil-Priedka tan-Novena. Fid-9.30am quddiesa ghall-morda u l-anzjani. Fil-4.45pm quddiesa bil-prezentazzjoni tat-trabi. Fis-6.00pm quddiesa bis-sehem tal-koppji li zzewgu matul is-s

29-11-2008

Fis 6.00pm Quddiesa kantata bl-omelija u wara l-hrug tal vara ssir l-Ewwel Salve.

28-11-2008

Fid-9.15am u fis-7.00pm fl-Oratorju jsiru laqghat ta’ katekezi ghall-genituri li uliedhom qeghdin fir-4 u l- 5 sena tal-programm tal-katekizmu.

27-11-2008

Fil-11.00am, tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l Kalkara.

25-11-2008

Fis-6.45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokjali fic-Centru Sagra Familja.

24-11-2008

Solennita` ta’ Sidna Gesu Kristu Sultan tal Holqien kollu. Missalin A/426. Fl-4.30pm celebrazzjoni djocesana Hal Safi fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina.

23-11-2008

It-13-il Sibt tal Kuncizzjoni. Fis-6.00pm quddiesa bi stedina lill-familji ta’ Triq Hanover, Pellegrinagg, San Mark, Ajkla, Irlandizi u Sqaq l Iskoccizi.

22-11-2008

Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa b’suffragju tal-bandisti u s-soci mejtin tas-Socjeta` Filarmonika San Gorg. Fis 6.30pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati. Fis-7.30pm fic-Ce

21-11-2008

Fid-9.15am u fis-7.00pm fl-Oratorju jsiru laqghat ta’ katekezi ghall-genituri li wliedhom qeghdin fit-2 u t-3 sena tal-programm tal-katekizmu.

20-11-2008

Fil-5.30pm fil-knisja ta’ San Pawl issir quddiesa, animata b’celebrazzjoni tal-Kelma t’Alla fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina ghar-rebh ta’ l-indulgenza. Fis-6.00 pm quddiesa kantata bl-omelija fit-tifki

19-11-2008

It-33 Hadd ta’matul is-sena. Missalin A/420. Issir il-gabra ta’ kull sena ghall-iskejjel kattolici.

16-11-2008

It-12-il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis 6.00pm quddiesa bi stedina lill-familji ta’ Fuq Verdala, Hubbard flats u Triq Alessandra.

15-11-2008

Fis-6.00pm fil- Parrocca quddiesa b’suffragju tal Kanonci mejtin.

14-11-2008

Fid-9.15 am u fis-7.00pm fl-Oratorju jsiru laqghat ta’ Katekezi ghall-genituri li wliedhom se jaghmlu l-Ewwel Tqarbina.

13-11-2008

Festa tad-dedikazzjoni tal-Bazilka tal-Lateran. Missalin A/482. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal tac-Centri tat-Taghlim Nisrani. Issir il-gabra specjali ta’ kull xahar.

09-11-2008

Il-11-il-Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis 6.00pm quddiesa ghall- familjari u l-qraba tal-mejtin minn Novembru 2007 sa Ottubru 2008.

08-11-2008

L-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil- knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita`. Fil-11.00 am quddiesa ghall-haddiema tal-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm fil-parrocca quddiesa u

07-11-2008

L-Ghid ta’ l-Imwiet. Missalin B/583. Fid 9.15 am quddiesa kantata bl-omelija b’talb ghall-mejtin u t-tberik ta’ l-oqbra.

02-11-2008

Solennita` tal-Qaddisin kollha. Missalin B/558. Fis-6.00pm il-familji ta’ Triq l-Oratorju mistiedna ghall-10 Sibt tal-Kuncizzjoni.

01-11-2008

Fis-6.00pm quddiesa b’suffragju tas-sacrdoti mejtin tas-Solidalita’.

29-10-2008

Fis-6.45 pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa” l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-10-2008

Il-Hadd, 26 ta’ Ottubru : Solennita’ tad-Dedikazzjoni tal-knisja. Missalin A/ 477/ Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

26-10-2008

Id-Disa’ Sibt tal-Kuncizzjoni.

25-10-2008

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

22-10-2008

Id-29 Hadd tas-Sena Missalin A/400. Titfakkar il-GURNATA MISSJUNARJA. Il-gbir ta’ dan il-’weekend’ ikun b’risq il-missjoni.

19-10-2008

It-Tminn Sibt tal-Kuncizzjoni.

18-10-2008

Jum il-festa ta’ Sta Tereza ta’ Gesu ccelebrata fil-knisja tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi. Fis-6.30pm quddiesa solenni bil-panigierku mill-Kan Joe Zammit, Arcipriet tal-Qala.

15-10-2008

It-28 Hadd tas-Sena. Missalin A/395.

12-10-2008

Is-Seba’ Sibt tal-Kuncizzjoni.

11-10-2008

Fis-6.00pm quddiesa kantat bl-omelija u wara purcissjoni bil-vara tal-Madonna tar-Ruzarju li tghaddi minn Triq l-Oratorju, San Rokku, John Pace, Sta Tereza u Triq il-Pellegrinagg ghall-knisja fejn tin

10-10-2008

Is-27 Hadd tas-Sena. Missalin A/389.

05-10-2008

Tifkira ta’ San Frangisk ta’ Assisi. Jum l-Ambjent. Is-Sitt Sibt tal-Kuncizzjoni.

04-10-2008

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm quddiesa u adorazzjoni fil-parrocca.

03-10-2008

Tifkira ta’ l-Angli Kustodji. Fil-quddiesa tas-6.00pm issir l-omelija.

02-10-2008

Tifkira ta’ Sta Tereza tal-Bambin Gesu’. Jitfakkar Jum l- Anzjani.

01-10-2008

Tifkira ta’ l-Arkangli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel. Fil-quddiesa tas-6.oopm ssir omelija.

29-09-2008

Is-26 Hadd tas-Sena. Missalin A/384. Fl-10.15am quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

28-09-2008

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-Maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

24-09-2008

Tibda r-Registazzjoni ghall-Programm ta’ Katekezi fic-Centri tat-Taghlim Nisrani fil-hinijiet li soltu jsir it-taghlim. Importanti l-koperazzjoni tal-genituri ghall-gid ta’ wkliedhom li jibaghtuhom.

22-09-2008

Il-25 Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/379. Illum issir il-gabra ghall-missjoni pastorali u socjali ta’ l-Art Imqaddsa. Jitfakkar Jum l-Indipendenza.

21-09-2008

Tifkira tal-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Missalin A/499.

15-09-2008

Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib. Missalin A/473. Il-quddiesa tad-9.15 a.m. tkun animata mit-tfal tac-Centri tal-Programm tal-Katekizmu. Issir il-gabra specjali ta’ kull xahar b’risq il-parrocca.

14-09-2008

Festa tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija. Btala Pubblika.

08-09-2008

It-23 Hadd tas-Sena. Missalin A/368. Fit-8.00pm hdejn il-klabb tar-Regatta issir quddiesa ghall-qaddiefa u d-dilettanti kollha.

07-09-2008

L-Ewwel Gimgha ta-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mmexxija mis-Sorijiet Missujnarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Wara l-quddiesa ta’ fi

05-09-2008

Il-Ħadd, 31 ta’ Awissu It-22 Ħadd tas-Sena. Missalin A/362.

31-08-2008

Is-Sibt, 30 ta’ Awissu L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni. Fil-5.30pm rużarju u ċelebrazzjoni solenni tas-Salve. Fis-6.00pm quddiesa Konċelebrata bl-omelija mis-Saċerdot novell Fr. Malcom Agius.

30-08-2008

L-Erbgħa, 27 ta’ Awissu Fis-6.30pm katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini fid-Dar Parrokjali.

27-08-2008

Il-Ħadd, 24 ta’ Awissu Il-21 Ħadd tas-Sena. Missalin A/358.

24-08-2008

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Awissu Fl-okazzjoni tal-150 sena mid-dehriet tal-Madonna f’Lourdes u bi preparazzjoni għas-Sibtijiet tal-Kunċizzjoni, fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija Regina fis-7.30pm fi ġnien

22-08-2008

Il-Ħamis, 21 ta’ Awissu Fis-6.00pm quddiesa bl-omelija b’tifkira ta’ San Piju X

21-08-2008

Il-Ħadd, 17 ta’ Awissu L-20 Ħadd tas-Sena. Missalin A/353.

17-08-2008

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Awissu Solennita tal-Verġni Mtella s-Sema. Missalin A/467 Illum hemm l-obbligu tal-quddies u għalhekk il-ħinijiet ikunu bħal nhar ta’ Ħadd.

15-08-2008

Il-Ħadd, 10 ta’ Awissu Id-19 il-Ħadd tas-Sena. Missalin A/348

10-08-2008

It-23 Hadd tas-Sena. Missalin A/368. Fit-8.00pm hdejn il-klabb tar-Regatta issir quddiesa ghall-qaddiefa u d-dilettanti kollha.

07-08-2008

Fis-6.00pm il-Kapitlu tal-Kolleġġjata jikkonċelebra fin-novena ta’ San Lawrenz Levita martri fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-1750 sena mill-martirju li qed isiru fil-kolleġġjata tal-Birgu.

04-08-2008

Il-Ħadd, 3 ta’ Awissu It-18 il-Ħadd tas-Sena. Missalin A/343. Issir ġabra speċjali b’risq il-parroċċa.

03-08-2008

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Awissu L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm qudd

01-08-2008

ĠIMGĦA TA’ TAGĦLIM fuq San Pawl fl-okkazżoni tas-Sena Pawlina fis-7.30pm ħdejn il-Museum tas-Subien.

27-07-2008

Is-17-il Ħadd tas-Sena. Missalin A/338. Fl-10.15am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

27-07-2008

Fis-6.30pm u fis.7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji li għandhom uliedhom tfal u adolexxenti. Fit.8.00pm ħdejn il-M.U.S.E.U.M. tas-subien issir adorazzjon

25-07-2008

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

23-07-2008

Is-16-il Hadd tas-Sena. Missalin A/332. Fil-knisja tal-monasteru tas-sorijiet tal-klawsura karmelitani terezjani ssir il-festa ta’ Sta Margerita.

20-07-2008

Fis-6.30pm fl-oratorju ssir laqgha ghall-operaturi pastorali kollha bi thejjija ghas-Sibtijiet tal-Kuncizzjoni.

18-07-2008

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU u tifkira ta’ L-AĦĦAR DEHRA TAL-MADONNA F’LOURDES 150 sena ilu. Fis-6.00pm jitlaq pelleġrinagg mill-parroċċa li jgħaddi minn Triq l-Oratorju, San Rokku, John Pace u Sta Te

16-07-2008

Fis-6.00pm fic-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

14-07-2008

Il-15-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/326. Il-quddiesa tad-9.15am tkun animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu. Illum imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar b’risq il-parroċċa.

13-07-2008

L-14-il Hadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/321. Fit-8.30am fil-kappella tal-Kwartieri San Nikola issir il-festa ta’ San Tumas Appostlu.

06-07-2008

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am issir l-adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am issir quddiesa ghall-ħaddiema fil-Malta Shipyards Ltd. Fis.6.00pm f

04-07-2008

Fis-6.30pm fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, id-djaknu Malcolm Agius jirċievi l-ordinazzjoni tal-presbiterat. Father Malcolm għadda din is-sena fil-parroċċa ta’ Bormla bħala taħrig pastorali qabel l-ord

03-07-2008

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

01-07-2008

Solennita ta’ San Pietru u San Pawl. Missalin B/540. Fl-10.15am quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. F’dan il-weekend issir il-ġabra b’risq il-missjoni pastorali tal-Papa Beneditu

29-06-2008

Il-Papa Beneditu XVI jiftaħ is-sena Pawlina.

28-06-2008

Fis-6.30pm u fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji b’uliedhom tfal u adolexxenti.

27-06-2008

Jum Kontra l-Abbuz u Traffikar tad-Droga.

26-06-2008

Tifkira ta’ l-Inkurunazjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata fil-kwadru tas-Santwarju Fid-9.00am jibda jingħad ir-Ruzarju kull nofs siegħa mmexxi mill-kummissjonijiet u għaqdiet tal-parroċċa. Fis-6.

25-06-2008

Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista Missalin A/454.

24-06-2008

It-Tnax il-Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/310.

22-06-2008

Fil-quddiesa tat-8.30am issir it-Tifkira ta’ San Alwiġi Gonzaga.

21-06-2008

Il-11 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena Missalin A/305. Jitfakkar Jum il-Missier.

15-06-2008

L-10 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/300. Fid-9.15am, quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani. Issir il-ġabra speċjali.

08-06-2008

Is-Sibt, 7 ta’ Ġunju - Btala Publika.

07-06-2008

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa u adoraz

06-06-2008

Id-9 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin A/295.

01-06-2008

Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’ Missalin A/249. Issir adorazzjoni ewkaristika fil-knejjes ta’ Sta Tereza, Sta Margerita u San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa kantata bl-omelija u wara hin ta’ adorazz

30-05-2008

Fis-6.45pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-05-2008

Solennita’ ta’ Corpus Christi Missalin A/243. Fl-10.15am quddies bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

25-05-2008

Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata u wara purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi minn Toroq l-Oratorju, San Rokku, John Pace, dhul fil-knisja ta’ Sta Tereza u lura minn Triq Sta Tereza, Pjazza Pao

22-05-2008

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekezi tal-maghmudija ghall-genituri u l-parrini.

21-05-2008

Fis-7.00pm fic-Centru Sagra Familja Patri Alfred Grech ocd Provincjal tat-Terezjani jmexxi tlett laqghat dwar ”Marija fl-Ikoni”.

19-05-2008

Fis-6.00pm fic-Centru Sagra Familja jiltaqa’ l-Grupp tat-Tfajliet Ommijiet.

19-05-2008

Solennita tat-Trinita’ Mqaddsa Missalin A/238. Fid-9.30am quddiesa li fiha ssir l-Ewwel Tqarbina ghat-tfal.

18-05-2008

Mons Arcisqof Jiltaqa' mal-membri tal-Kunsilli Pastorali tal-Parrocci.

16-05-2008

Fis-7.00pm fl-oratorju issir l-ispjega tal-quddiesa ghat-tfal u fil-parrcca jkun hemm il-qrar ghall-genituri.

16-05-2008

Il-Hamis, 15 ta’ Mejju.Fis-7.00pm fl-ortaorju isir il-qrar ghat-tfa u fil-parrocca laqgha ghall-genituri.

15-05-2008

L-Ewwel Tqarbina L-Erbgha, 14 ta’ Mejju Fis-7.00pm fil-parrocca laqgha ghat-tfal kollha.

14-05-2008

Kollox bhal jum ta’ qabel u wara l-quddiesa issir il-purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi minn Toroq l-Oratorju, Sta Margerita, Erin Serracino Inglott, San Gorg, l-Oratorju ghall-knisja. Jiehdu sehem

13-05-2008

Mid-9.00pm sal-5.30pm issir l-espozizzjoni ewkaristika u fil-5.30pm l-ghasar kantat. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata bl-omelija u wara tkomli l-adorazzjoni ewkaristika bis-sehem ta’ l-operatu

12-05-2008

GRANET TAL-KWARANTURI Fin-12.30pm tibda l-espozizzjoni ewkaristika u fl-4.30pm jisir il-kant ta’ l-ghasar u fil-5.00pm quddiesa kantata bl-omelija.

11-05-2008

Fid-9.15am quddiesa kantata bl-omelija. Missalin A/231. Fl-10.15am eghluq tal-kors ”Thejjija ghaz-Zwieg”. Illum jitfakkar ”Jum l-Omm” u ”Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla”. Issir il-gabra ta’ kull xahar b’

11-05-2008

Fis-2.00pm laqgha ghall-adolexxenti bejn l-10 u l-15-il sena. Fit-8.00pm celebrazzjoni djocesana f’H’Attard. (Ikun organizzat it-trasport). Fil-11.00pm velja matul il-lejl ghaz-zghazagh minn 16-il sen

10-05-2008

Festa ta’ San Gorg Preca.

09-05-2008

Tifkira tal-Madonna ta’ Pompej. Wara l-quddiesa tat-8.30am tinghad is-supplika u tinghata l-Barka Sagramentali. Fis-7.30pm fl-inhawi ta’ Suq Bonnici, Cospicua Rangers, Bieb Bormla u Hubbard Flats jing

08-05-2008

Is-Solennita’ tat-Tlugh il-Mulej fis-Sema Missalin A/217. Jitfakkar Jum il-Mezzi tal-Komunikazzjoni Socjali.

04-05-2008

L-Ewwel Gimgha tax-xahar. Fl-10.30am issir adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’. Fil-11.00am quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm quddiesa kantata koncelebrata bl

02-05-2008

Jum il-Haddiem. Fil-quddiesa tat-8.30am isir tal-ghall-haddiema u t-tberik ta’ l-ghodod tax-xoghol.

01-05-2008

Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

28-04-2008

Is-6 Ħadd ta’ l-Għid Missalin A/211. Fl-10.15am ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija waqt il-quddiesa.

27-04-2008

Fis-6.30pm u fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi ta’ nisa separati u tal-koppji b’uliedhom tfal u adoloxxenti.

25-04-2008

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

23-04-2008

Fis-6.00pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Grupp tat-tfajliet ommijiet.

21-04-2008

Il-5 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin A/205.

20-04-2008

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid Missalin A/199. Jum il-Vokazzjonijiet. Illum issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar għall-parroċċa. Fid-9.15am quddiesa animata miċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani. Fl-4.00pm quddiesa,

13-04-2008

It-3 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin A/192. Illum issir il-ġabra ta’ karita’ b’risq il-ħidma karitattiva u soċjali tal-Knisja f’Malta.

06-04-2008

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.30am adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00am quddiem fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.00pm fil-parroċċa quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

04-04-2008

Solennita’ trasferita’ tat-Tħabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Ġurnata għall-abbatini fis-seminarju organizzata mill-Unita’ Pastorali ta’ l-erba’ Parroċċa tal-Kottonera. Jum il-Ħelsien. Btala Pubblika

31-03-2008

It-2 Ħadd ta’ l-Ghid. Missalin A/186 Fl-4.00p.m. Adorazzjoni Ewkarisitka fil-Festa tal-Ħniena Divina u fil-5.00p.m. Quddiesa.

30-03-2008

Fis-6.00p.m. il-quddiesa tkun ċelebrazzjoni ta’ l-Għid għall-persuni b’diżabilita’ u l-familjari tagħhom.

29-03-2008

Fis-6.30p.m. u fis-7.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltagħqu l-gruppi tan-nisa separati u tal-Koppji li għandhom uliedhom tfal u adoloxxenti.

28-03-2008

Fis-6.00p.m. jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Sta. Tereza.

26-03-2008

Fis-7.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jibda l-Kors tat-Thejjija għaż-Żwieġ għall-Koppji Għarajjes.

25-03-2008

Fis-6.00p.m. fic-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Grupp tat-tfajliet Ommijiet.

24-03-2008

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien mill-Imwiet tal-Mulej. Missalin B/271. Fid-9.15a.m. tibda l-Purċissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjażża Sta. Margerita tingħata merħba lit

23-03-2008

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00p.m. fil-Parrocca u fit-8.30pm f’Sta. Tereża tibda il-Liturgija tat-tberik tad-Dawl, il-Liturġija tal-Kelma u l-Litu

22-03-2008

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’Sawm u Astinenza. Missalin B/211 Fit-8.00a.m. Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.Fit-3.00p.m. fil-Knisja ta’ San Pawl u ta’ Sta. Tereż

21-03-2008

Fid-9.30a.m. fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-Grizma. Missalin B/190. Fis-6.30p.m. Tifkira Solenni ta’ l-Ikla tal-Mulej.Quddie

20-03-2008

Fid-9.30a.m. Quddiesa mill-E.T. Mons Gużeppi Mercieca, Arċisqof Emeritus li fiha jkun inistrat is-Sagrament tad-Dilka taż-Żejt Imqaddes għall-morda u l-anżjani. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir

19-03-2008

Fis-6.00p.m. Quddiesa bi ħsibijiet u talb dwar il-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.

18-03-2008

Fil-5.00p.m. fil-Knisja ssir Ċelebrazzjoni tal-Via Sagra għat-tfal taċ-Ċentri tat-tagħlim nisrani li fiha jinġabar il-Karus tal-Karita’ b’risq il-Missjoni ta’ Hola fil-Kenja.Fis-6.00p.m. Quddiesa bil-

17-03-2008

Solennita’ tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Missalin B/172/ Fid-9.00a.m. isir it-Tberik tal-Palm u ż-żebbuġ quddiem il-MUSEUM tas-Subien u wara ssir purċissjoni għall-knisja Parrokkjali b’quddiesa ka

16-03-2008

Solennita’ Trasferita ta’ San Guzepp. Fit-8.30a.m. Quddiesa Kantata Konċelebrata bl-Omelija.

15-03-2008

Tifkira tad-Duluri. Missalin A/499. Fil-11.30a.m. quddiesa fil-Brejk fil-Malta Shipyard Ltd. Fil-5.15p.m.Quddiesa u fis-6.00p.m. Purċissjoni bid-Duluri li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosat

14-03-2008

Fis-6.30p.m. fid-Domus Piju IX ftuh tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Golgota mill-E.T. Dr. Edward Fenech Adami, President ta’ Malta.Fis-7.30p.m. fi Triq San Gorg issir Via Sagra, animata b’talb, kant u mi

13-03-2008

Fis-7.00p.m. Fil-Każin tal-Banda San Ġorġ, ftuħ tal-Wirja tal-Vari u tal-Mejda tradizzjonali Lhudija.

12-03-2008

Il-5 Ħadd tar-Randan. Missalin A/157. Fid-9.15a.m. Quddiesa animata mit-Tfal tac-Centri tal-Katekizmu. Issir il-ġabra speċjali b’għajnuna ġeneruża għaċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.

09-03-2008

L-Ewwel Ġimgha tax-Xahar. Fl-10.30a.m. Adorazzjoni Organizzata mill-Missjunarji tal-Karita’ fil-Knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. Quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. Fis-6.30p.m. wara l-quddiesa adoraz

07-03-2008

Fil-5.00p.m. fl-Oratorju ssir l-Ewwel Qrara għat-Tfal fl-Ewwel Sena tal-Programm tal-Katekiżmu.

06-03-2008

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Missalin A/150

02-03-2008

Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

29-02-2008

It-Tielet Ħadd tar-Randan. (Missalin A/143). Fl-10.15a.m. quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

24-02-2008

Fid-9.00a.m. laqgħa ta’ tiġdid spiritwali għas-saċerdoti. Fis-6.00p.m. pellegrinaġġ parrokkjali bil-quddiesa u l-omelija għall-kappella ta’ Lourdes, Floriana.

21-02-2008

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

20-02-2008

It-Tieni Ħadd tar-Randan. (Missalin A/138).

17-02-2008

Tifkira ta’ l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Fis-6.00p.m. qudiesa kantata bl-omelija u ċelebrazzjoni. Jitfakkar il-Jum tal-Morda.

12-02-2008

Solennita` tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna, Patrun ta’ Malta. (Missalin A/440). Illum, għalkemm hemm l-obbligu tal-quddies, l-orarju jkun bħal matul il-ġimgħa.

11-02-2008

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. (Missalin A/131). Imiss il-ġabra speċjali. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu.

10-02-2008

Fid-9.15a.m. Quddiesa animata mit-Tfal tac-Centri tal-Katekizmu. Issir il-ġabra speċjali b’għajnuna ġeneruża għaċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.

09-02-2008

Fil-5.00p.m. fil-parroċċa ssir ċelebrazzjoni tar-Randan għat-tfal li fiha jingħata l-karus tal-karita` b’riżq il-missjoni ta’ Ħola, fil-Kenja.

08-02-2008

Fis-6.30p.m. fil-kon-katidral ta’ San Ġwann, Valletta, l-Arċisqof Pawlu Cremona op jiltaqa’ mal-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali

07-02-2008

Fil-5.00p.m. fl-Oratorju ssir l-Ewwel Qrara għat-Tfal fl-Ewwel Sena tal-Programm tal-Katekiżmu.

06-02-2008

L-Erbgħa, 6 ta’ Frar: L-Erbgħa ta’ Rmied. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-6.00p.m. isir pellegrinaġġ penitenzjali bil-vara tar-Redentur li jgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ għal quddiem il-mina ta’ Sta.

05-02-2008

Tifkira ta’ Sant’ Agata, Verġni u Martri. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija.

05-02-2008

Ir-4 Ħadd tas-Sena. (Missalin A/290). Jum il-Ħajja.

03-02-2008

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. (Missalin A/434). Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija li fiha jsir it-tberik tax-xema’.

02-02-2008

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita`. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards Ltd.” Fis-6.00p.m. quddiesa fil-parroċċa

01-02-2008

Fid-9.30a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir il-katekeżi għall-ġenituri li uliedhom qegħdin fir-Raba’ Sena tal-Programm tal-Katekiżmu.

31-01-2008

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-01-2008

It-Tielet Ħadd tas-Sena. Missalin A/261. Jum il-Lebbrużi. Fl-10.15a.m. issir ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija bis-sagrament tal-magħmudija.

27-01-2008

Tifkira tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Fil-5.30p.m. fil-knisja ta’ San Pawl quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija mill-Kapitlu. Fis-6.00p.m. fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann konċelebrazzjoni fl-ewwe

25-01-2008

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir katekeżi għall-ġenituri li uliedhom qegħdin fit-Tielet Sena tal-Programm tal-Katekiżmu.

24-01-2008

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini. Fis-7.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl issir adorazzjoni ewkaristika.

23-01-2008

It-Tieni Ħadd tas-Sena. Missalin A/256. Jum l-Emigranti u r-Reguġjati. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ b’ċelebrazzjoni animata ta’ l-ewkaristija u b’servizz t

20-01-2008

Tibda Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Knejjes Insara.

18-01-2008

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir katekeżi għall-ġenituri li uliedhom qegħdin fit-Tieni Sena tal-Programm tal-Katekiżmu. Fis-6.00p.m. l-Arċisqof Pawlu Cremona op. jiltaqa’ ma’ rappreżentan

17-01-2008

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Missalin A/122. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’

13-01-2008

Fid-9.15a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir katekeżi għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. (L-Ewwel Sena fil-Programm tal-Katekiżmu).

10-01-2008

It-Tlieta, 8 ta’ Jannar sal-Ħamis, 10 ta’ Jannar: “Live-In tal-Kappillani u l-Arċiprieti s-Seminarju, Tal-Virtu`. (L-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa ma jiftaħx).

08-01-2008

L-Epifanija tal-Mulej. Missalin A/116. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ bis-suġġett “Fidi u Talb”.

06-01-2008

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. fil-knisja ta’ San Pawl, adorazzjoni ewkaristika mill-Missjunarji tal-Karita`. Fil-11.00a.m. quddiesa waqt il- brejk għall-ħaddiema tal-“Malta Shipyards”. Fis-6.

04-01-2008

L-Ewwel Jum tas-Sena u Solennita` tal-Verġni Marija, Omm Alla. Missalin A/111. Jitfakkar Jum il-Paċi. Fl-10.30a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja, l-Arċipriet u l-Kapitlu jilqgħu rappreżentanti tal-Kunsill

01-01-2008

L-Aħħar Jum tas-Sena. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija (Missalin A/111) u wara l-kant tat-“Te Deum” b’ringrazzjament lil Alla u l-Barka Sagramentali.

31-12-2007

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu`, Marija u Ġużeppi. Missalin A/106. Fl-10.15a.m. ċelebrazzjoni tal-quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

30-12-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi ta’ qabel il-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

26-12-2007

Solennita` tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu` Kristu. Il-quddies minħabba l-obbligu jkun skond l-orarju tal-Ħadd. Missalin A/97.

25-12-2007

LEJLET IL-MILIED: It-Tnejn, 24 ta’ Diċembru: Fil-5.30p.m. fil-knisja ta’ San Pawl u fis-6.00p.m. fil-parroċċa quddiesa tal-vġili. Missalin A/87. Fis-6.00p.m. mill-M.U.S.E.U.M. Subien tibda d-di

24-12-2007

Ir-IV Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin A/79.Fl-10.00a.m. dimostrazzjoni bil-Bambin Fuq Verdala mit-tfal tal-M.U.S.E.U.M.

23-12-2007

Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija bit-tema “F’Ġesu` Kristu jiltaqgħu Alla u l-Bniedem”.

22-12-2007

Fid-9.15a.m. quddiesa għat-tfal ta’ l-iskola primarja “Marija Immakulata” fil-knisja ta’ Sta. Tereża. Fl-4.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja “party” għat-tfal li jattendu t-tagħlim tal-katekiżmu. Tema t

21-12-2007

Tema ta’ l-omelija: “Ġesu` hu l-Feddej tagħna”.

20-12-2007

Kunċert mill-Banda San Ġorġ fid-Dar ta’ l-Anzjani.

19-12-2007

Fis-6.00p.m. miċ-Ċentru Sagra Familja purċissjoni b’Ġesu` Bambin bis-sehem tat-tfal mat-toroq in-naħa ta’ San Pawl. Tema ta’ l-omelija: “L-Ubbidjenza ta’ Ġesu`”

18-12-2007

Żjajjar mit-tfal ta’ l-iskola “St. Francis” lill-anzjani li ma joħorġux mid-dar.

17-12-2007

It-III Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin A/74. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tad-Duttrina.

16-12-2007

L-Ottava tal-Kunċizzjoni u l-bidu tan-novena tal-Milied bit-tema “L-Iskola ta’ Bethlehem”. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija u wara r-repożizzjoni tar-relikwa

15-12-2007

Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib.

14-12-2007

Jum ir-Repubblika. Btala pubblika.

13-12-2007

It-II Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin A/68.

09-12-2007

Jum il-Volontarjat.

05-12-2007

L-1 Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin A/63. Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni tal-Kwadru ta’ Marija Immakulata.

02-12-2007

Il-Jum Dinji ta’ l-Aids.

01-12-2007

Fis-6.00p.m. jibdew il-ġranet tal-festa b’quddiesa ta’ l-Ewwel Salve u l-ħruġ tal-vara.

28-11-2007

Fl-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-11-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-11-2007

Solennita` ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Missalin Ċ/450. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

25-11-2007

Jum Internazzjonali tat-Tfal. Fis-6.00p.m. quddiesa ta’ l-Erbatax-il Sibt tal-Kunċizzjoni bi stedina għall-familji ta’ Toroq San Mikiel, il-Kunċizzjoni u l-Inkurunazzjoni.

24-11-2007

19 ta' Novembru 2007

23-11-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

21-11-2007

Assemblea 2007 - Kitba ta' Emanuel Darmanin

20-11-2007

Fis-6.00p.m. konċelebrazzjoni kantata bl-omelija b’tifkira tal-pellegrinaġġ nazzjonali bil-vara u l-kwadru nkurunat ta’ Marija Immakulata li sar fl-1944. Wara jsir korteo, tqegħid ta’ kuruni u diskors

19-11-2007

It-33 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/444. Illum issir il-ġabra għall-iskejjel kattoliċi.

18-11-2007

It-Tlettax-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa bi stedina għall-familji tat-Toroq San Ġwann, Madonna tal-Grazzja, Mariano Gerada u Guglielmu.

17-11-2007

Kull membru tal-komunita` parrokkjali mħeġġeġ jieħu sehem fl-Assemblea tal-Parroċċa li fiha ssir evalwazzjoni tas-sena li għaddiet u pjanifikazzjoni għas-sena li ġejja. L-Assemblea tkun mis-6.45p.m. s

16-11-2007

It-32 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/438. Fid-9.15a.m. quddiesa animata għat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Illum issir il-ġabra speċjali tal-parroċċa.

11-11-2007

It-Tnax-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa bi stedina għall-familji ta’ Triq Feliċ, Triq San Franġisk, Triq Federiku, Sqaq l-Erwieħ u Bieb Bormla.

10-11-2007

Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Missalin B/477.

09-11-2007

Il-31 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/432. Fis-6.00p.m. is-seminarista Malcolm Agius li qed jagħmel l-esperjenza pastorali f’Bormla jirċievi l-ordni tad-djakonat.

04-11-2007

Il-Ħdax-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija għall-mejtin minn Novembru 2006 sa Ottubru 2007.

03-11-2007

L-Għid ta’ l-Imwiet. Missalin B/564. L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards Ltd.” mill-E.T. Mons. Arċisqof Pawlu Cremon

02-11-2007

Solennita` tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bit-talba ta’ l-għasar u l-omelija.

01-11-2007

Solennita` tad-Dedikazzjoni tal-Knisja. Missalin A/477. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

28-10-2007

Konferenza Nazzjonali: “Ilkoll flimkien favur Żwieġ b’Saħħtu”. L-Għaxar Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa għall-ġenituri u uliedhom fir-Raba’ Sena tal-Programm tat-Tagħlim Nisrani.

27-10-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal- magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

24-10-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

22-10-2007

Id-29 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/421. Ġurnata Missjunarja. Il-ġbir tal-“weekend” ikun b’riżq il-missjoni.

21-10-2007

Id-Disa’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa għall-ġenituri u uliedhom fit-Tielet Sena tal-Programm tat-Tagħlim Nisrani.

20-10-2007

Jum il-Festa ta’ Sta. Tereża ta’ Ġesu` ċċelebrata fil-knisja tal-Patrijiet Tereżjani. Fis-6.30p.m. quddiesa solenni konċelebrata bil-paneġierku.

15-10-2007

It-28 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/416. Jum it-Tagħlim Nisrani. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

14-10-2007

It-Tmien Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa għall-ġenituri u uliedhom fit-Tieni Sena tal-Programm tat-Tagħlim Nisrani.

13-10-2007

Jum is-Saħħa Mentali.

10-10-2007

Is-27 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/410.

07-10-2007

Is-Seba’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.,m. quddiesa għall-ġenituri ma’ uliedhom li jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju 2008.

06-10-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita`. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards Ltd.” Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-

05-10-2007

Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Jum l-Ambjent.

04-10-2007

Tifkira ta’ l-Anġli Kustodji. Fis-6.00p.m. fil-quddiesa ssir omelija.

02-10-2007

Tifkira ta’ Sta. Tereża tal-Bambin Ġesu`. Jum l-Anzjani. Fis-6.30p.m. fil-Kalkara Mons. Arċisqof Pawlu Cremona o.p. jiltaqa’ mal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali u r-Reliġjużi Rġiel u Nisa tal-Kottonera

01-10-2007

Is-26 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/403. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

30-09-2007

Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Festa ta’ l-Arkanġlu San Mikiel.

29-09-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

26-09-2007

Il-25 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/397.

23-09-2007

Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni.

22-09-2007

Jum l-Indipendenza. Btala Pubblika.

21-09-2007

L-24 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/390. L-offerti ta’ waqt il-quddies ikunu b’riżq il-missjoni tal-Patrijiet Franġiskani fl-Art Imqaddsa.

16-09-2007

Ir-Raba’ Sibt tal-Kunċizzjoni.

15-09-2007

Festa ta’ l-Eżaltazzjoni tas-Salib. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija. Missalin A/473.

14-09-2007

It-23 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/384. Fid-9.15a.. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

09-09-2007

Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. It-Tielet Sibt tal-Kunċizzjoni.

08-09-2007

Fit-8.00p.m. fix-Xatt ta’ Bormla servizz ta’ qrar u quddiesa għall-qaddiefa u d-dilettanti tar-Regatta.

07-09-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards”. Fis-6.00p.m. fil-parroċċa quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

07-09-2007

It-22 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/378.

02-09-2007

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni.

01-09-2007

Il-21 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/372. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

26-08-2007

L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija bi preparazzjoni għall-festa.

25-08-2007

Fit-8.00p.m. il-M.U.S.E.U.M. Subien jorganizza ċelebrazzjoni dwar il-Madonna quddiem il-qasam qabel ma jibdew il-ħmistax-il Sibt.

23-08-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

22-08-2007

Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir l-omelija b’tifkira ta’ San Piju X.

21-08-2007

L-20 Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/366.

19-08-2007

Solennita` tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Missalin Ċ/468. Minħabba l-obbligu tal-quddies, il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħall-Ħadd. It-Tlieta, l-quddiesa tas-6.00p.m. tkun tgħodd għall-għada.

15-08-2007

Id-19-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/360. Imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

12-08-2007

Festa ta’ San Lawrenz, Levita Martri.

10-08-2007

It-18-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Missalin Ċ/354.

05-08-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni organizzata fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards”. Wara l-quddiesa tas-6.00p.m. fil-parroċċa tkompli l-adorazzjoni.

03-08-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

30-07-2007

Fl-10.15a.m. issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

29-07-2007

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji li uliedhom huma tfal u adolexxenti.

27-07-2007

Il-Ħamis, 26 ta’ Lulju: Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Grupp ta’ tfajliet ommijiet.

25-07-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

24-07-2007

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

24-07-2007

Is-16-il Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/343.

22-07-2007

Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir laqgħa ta’ preparazzjoni dwar is-Sibtijiet tal-Kunċizzjoni.

20-07-2007

Tifkira tal-Madonna tal-Karmnu ċċelebrata mill-Patrijiet Tereżjani fis-6.30p.m. fil-knisja ta’ Sta. Tereża.

16-07-2007

Il-15-il Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/338. Imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar b’riżq il-parroċċa.

15-07-2007

L-14-il Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/332. Fit-8.30a.m. fil-kappella ta’ San Tumas issir il-festa tal-qaddis. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

08-07-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita'. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards”. Fis-6.00p.m. fil-parroċċa quddiesa u wa

06-07-2007

It-13-il Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/327 Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

01-07-2007

Solennita` ta’ San Pietru u San Pawl. Missalin B/540. Btala Pubblika.

29-06-2007

Jum Kontra l-Abbuż u t-Traffikar tad-Droga. Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

26-06-2007

Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir it-tifkira tal-102 anniversarju ta’ l-inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata fil-kwadru tas-santwarju. Matul il-ġurnata mid-9.00a.m. sal-5.00p.m. jingħad ir-Ru

25-06-2007

Solennita` tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Missalin A/451. Fl-10.15a.m. ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija waqt il-quddiesa. Illum issir il-ġabra b’risq il-ħidma pastorali u soċjali tal-Pap

24-06-2007

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji li għadhom irabbu l-familja.

22-06-2007

Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir it-tifkira ta’ San Alwiġi Gonzaga. Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet. Fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru ta’ l-Arti u l-Kultura fil-Kapp

21-06-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

20-06-2007

Il-11-il Ħadd matul is-Sena. Missalin Ċ/316. Jitfakkar Jum il-Missier.

17-06-2007

Fid-9.30a.m. laqgħa ta’ kuntatt ta’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

16-06-2007

Solennita` tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu`. Missalin Ċ/256. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bit-talba ta’ fil-għaxija u l-omelija.

15-06-2007

Fis-6.00p.m. laqgħa għas-saċerdoti djoċesani u reliġjużi rġiel u nisa tal-Kottonera u l-Kalkara fil-Monasteru ta’ Sta. Margerita.

14-06-2007

Solennita` tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Missalin Ċ/250. Il-quddiesa tad-9.15a.m. tkun animata mit-tfal taċ-ċentri tat-tagħlim nisrani. Illum imiss il-ġabra speċjali tal-parroċċa.

10-06-2007

Niċċelebraw il-festa ta’ “Corpus Christi”. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija u wara purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq

08-06-2007

Festa Pubblika.

07-06-2007

Solennita` tat-Trinita` Qaddisa. Missalin Ċ/224. Fl-10.00a.m. fil-pjazza tal-Vatikan tibda l-kanonizazzjoni tal-Beatu Ġorġ Preca mill-Papa Benedittu XVI.

03-06-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita`. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards”. Wara l-quddiesa tas-6.00p.m. adorazzj

01-06-2007

Fis-7.30p.m.fil-kolleġġjata parroċċa jsir kunċert bis-sehem tal-Chorus Urbanus, il-Vocalise Chamber Choir, il-Kor Amadeus u n-North West Choir.

30-05-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

21-05-2007

Solennita` tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Missalin Ċ/223. Jitfakkar Jum il-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali. Fl-10.15a.m. quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

20-05-2007

Fis-7.00p.m. f’diversi nħawi tal-parroċċa ssir ċelebrazzjoni Marjana organizzata minn diversi għaqdiet u gruppi tal-parroċċi. Dettalji jitħabbru fl-avviżi.

18-05-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

16-05-2007

Is-6 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin Ċ/217. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal taċ-ċentri tat-tagħlim. Illum jitfakkar Jum l-Omm.

13-05-2007

Tifkira tal-Beatu Ġorġ Preca, presbiteru u fundatur tas-Soċjeta` tat-Tagħlim Nisrani (M.U.S.E.U.M.)

09-05-2007

Wara l-quddiesa tat-8.30a.m. tingħad is-Supplika tal-Madonna ta’ Pompeii.

06-05-2007

Il-5 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin Ċ/282.

06-05-2007

Fis-6.00p.m. quddiesa animata mill-Kummissjoni Djoċesana Familja u ċċelebrata minn Mons. Charles Cordina, Segretarju Pastorali.

05-05-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni animata mill-Missjunarji tal-Karita` fil-knisja ta’ San Pawl. Fil-11.00a.m. quddiesa fil-“Malta Shipyards”. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrat

04-05-2007

Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Fit-8.30a.m. quddiesa b’talb għall-ħaddiema. Btala Pubblika.

01-05-2007

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid Missalin Ċ/207. Jum il-Vokazzjonijiet.

29-04-2007

Fis-6.30 u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi għan-nisa separati u l-koppji li għadhom irabbu uliedhom tfal u adolexxenti. It-Tieni Seminar organizzat mill-Istitut tal-Formazzjo

27-04-2007

Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

26-04-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

25-04-2007

L-Ewwel Seminar organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni għall-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali. Jieħu sehem Rev. Dr. Rene’ Camilleri.

20-04-2007

It-2 Ħadd ta’ l-Għid Missalin Ċ/195. Il-Ħadd tal-Ħniena Divina. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani. Fl-4.00p.m. adorazzjoni ewkaristika u fil-5.00p.m. quddiesa.

15-04-2007

Il-quddiesa tal-4.45p.m. tkun animata mill-Fundazzjoni Bormliża Persuni b’Diżabilita’.

14-04-2007

Fis-7.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja se jsir “Wine & Pizza Party” b’risq il-manutensjoni taċ-Ċentru. Biljetti mingħand il-“helpers” tal-parroċċa.

13-04-2007

Fis-6.30p.m. jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-knisja ta’ Sta. Tereża.

11-04-2007

Fis-7.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jibda l-kor “Tħejjija għaż-Żwieġ” għall-koppji għarajjes.

10-04-2007

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej Missalin B/271. Fit-8.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u fid-9.15a.m. tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ l-Irxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Marge

08-04-2007

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet Missalin B/232. Fit-8.00p.m. fil-parroċċa u fit-8.30p.m. fil-knisja ta’ Sta. Tereża tibda l-Liturġija tat-Tberik tad-Dawl, il-Liturġija tal-K

07-04-2007

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza Missalin B/211. Fit-8.00a.m. issir il-Liturġija tas-Sigħat. Fit-3.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl u ta’ Sta. Tereża u fit-3.3

06-04-2007

Fid-9.30a.m. fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann issir quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-Griżma Missalin B/190. Tifkira Solenni ta’ l-Ikla tal-Mulej. Fil-5.00p.m. fil-knisj

05-04-2007

Fid-9.30a.m. quddiesa mill-E.T. Mons. Ġużeppi Mercieca għall-morda u l-anzjani li fiha jkun amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Jieħu sehem il-kor tal-knisja ta’ Sta. Tereża. Fis-6.30p.m. f

04-04-2007

Fis-6.00p.m. ċelebrazzjoni tal-Via Sagra bil-qima tal-pjagi. Fis-7.30p.m. fil-knisja parrokkjali jsir kunċert ta’ kant b’rabta mal-Ġimgħa Mqaddsa mill-kor “Amadeus” immexxi minn Brian Cefai u Michell

03-04-2007

Fil-5.00p.m.fil-knisjassir ċelebrazzjoni tal-Via Sagra għat-tfal taċ-Ċentri tat-Tagħlim Nisrani li fiha jinġabar il-karus tal-karita' b’risq il-missjoni ta’ Ħola fil-Kenja. Fis-6.00p.m. ċelebrazzjoni

02-04-2007

Solennita` tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Missalin Ċ/174. Fid-9.00a.m. miċ-Ċentru Sagra Familja jsir it-tberik taż-żebbuġ u wara ssir purċissjoni fi Triq Wiġi Rosato, Triq il-Pellegrinaġġ għall-kni

01-04-2007

Jum il-Ħelsien. Btala Pubblika.

31-03-2007

Tifkira tal-Verġni Marija tad-Duluri. Fil-5.15p.m. quddiesa bl-omelija. Fis-6.00p.m. purċissjoni bil-vara li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Nativitaċ, Triq Wiġi Rosato, Triq San

30-03-2007

Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Grupp tat-Tfajliet Ommijiet. Fis-6.30p.m. fid-Domus Piju IX isir il-ftuħ tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Golgota.

29-03-2007

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-03-2007

Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej. Missalin A/447. Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-03-2007

Il-5 Ħadd tar-Randan. Missalin Ċ/168. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija.

25-03-2007

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi għan-nisa separati u l-koppji li għadhom irabbu l-familja.

23-03-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

21-03-2007

Solennita’ ta’ San Ġużepp. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bl-għasar.

19-03-2007

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Missalin Ċ/162.

18-03-2007

It-3 Ħadd tar-Randan. Missalin Ċ/156. Il-quddiesa tad-9.15a.m. tkun animata miċ-Ċentri tad-Duttrina. Imiss il-ġabra speċjali tax-xahar.

11-03-2007

It-2 Ħadd tar-Randan. Missalin Ċ/150.

04-03-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Ltd. u adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00p.m. fil-parroċċa, quddiesa u wara adorazzjoni

02-03-2007

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-02-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-02-2007

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. (Missalin Ċ/144). Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

25-02-2007

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji li qed ikabbru l-familja.

23-02-2007

Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tat-tfajliet ommijiet.

22-02-2007

L-Erbgħa ta’ Rmied. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-6.00p.m. pellegrinaġġ penitenzjali bil-vara tar-Redentur li jgħaddi mit-toroq Pellegrinaġġ għal Wiġi Rosato, S. Franġisk, S. Pawl, Pjazza Gavino Gulia

21-02-2007

Is-Seba’ Ħadd tas-Sena. (Missalin A/294). Issir spjegazzjoni tal-quddiesa waqt il-quddies kollu tal-“weekend”. Fid-9.30a.m. fis-Seminarju jibda seminar ta’ ġurnata għall-koppji tal-parroċċi tal-Kotton

18-02-2007

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir il-katekeżi għall-ġenituri li uliedhom qegħdin fit-Tielet Sena tal-Griżma.

15-02-2007

Is-Sitt Ħadd tas-Sena (Missalin A/288). Taħbat l-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes u jitfakkar Jum il-Morda. Il-quddiesa tad-9.15a.m. tkun animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu. Illum imiss il-ġab

11-02-2007

Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna, Patrun ta’ Malta. (Missalin A/440). Illum hija festa kmandata, bl-obbligu tal-quddies li jkun skond l-orarju tal-Ħdud.

10-02-2007

Fis-7.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp taż-żgħażagħ li janimaw il-quddiesa tal-Ħadd fil-11.45a.m.

09-02-2007

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir katekeżi għall-Ġenituri li uliedhom qegħdin fl-ewwel u t-tieni sena tal-Griżma.

08-02-2007

Fis-6.00p.m. fil-quddiesa ssir l-omelija b’tifkira ta’ Sant’ Agata. Fis-6.30p.m. Mons. Pawlu Cremona, Arċisqof ta’ Malta jiltaqa’ mal-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali f’konċelebrazzjoni f’San

05-02-2007

Il-Ħames Ħadd tas-Sena. (Missalin Ċ/282).

04-02-2007

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. (Missalin A/434) u l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl mill-Missjunarji tal-Karita’ u quddiesa għall-ħaddiema fil-“Malta Shi

02-02-2007

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata f’egħluq il-mitt sena mill-bidu tas-Soċjeta` tat-Tagħlim Nisrani, il-M.U.S.E.U.M.

01-02-2007

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

30-01-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

29-01-2007

Ir-4 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/276. Fl-10.15a.m. issir ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija bis-Sagrament tal-Magħmudija.

28-01-2007

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

28-01-2007

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi tan-nisa separati u tal-koppji żgħażagħ.

26-01-2007

Tifkira tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Fil-5.30p.m. quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija mill-kapitlu. (L-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx). Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp għ

24-01-2007

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekiżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini. Fis-7.00p.m. fil-knisja ta’ San Pawl issir adorazzjoni ewkaristika.

24-01-2007

It-3 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/270. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ b’ċelebrazzjoni animata ta’ l-Ewkaristija.

21-01-2007

Fis-6.30p.m. fil-parroċċa laqgħa għal-letturi tal knejjes kollha f’Bormla. Importanti li nattendu.

18-01-2007

Tibda Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Knejjes Insara.

18-01-2007

“Live-In” tal-Kappillani u l-Arċiprieti s-Seminarju, Tal-Virtu’. (L-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa ma jiftaħx).

18-01-2007

“Live-In” tal-Kappillani u l-Arċiprieti s-Seminarju, Tal-Virtu’. (L-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa ma jiftaħx).

17-01-2007

“Live-In” tal-Kappillani u l-Arċiprieti s-Seminarju, Tal-Virtu’. (L-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa ma jiftaħx).

16-01-2007

It-2 Ħadd tas-Sena. Missalin Ċ/264. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija animata mit-tfal taċ-ċentri tal-katekiżmu. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żw

14-01-2007

Fid-9.30a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir katekeżi għall-ġenituri u uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

11-01-2007

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Missalin Ċ/135

08-01-2007

L-Epifanija tal-Mulej. Missalin Ċ/129. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-żwieġ bis-suġġett “Fidi u Talb”.

07-01-2007

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa waqt il-brejk għall-ħaddiema tal-“Malta Shipyards”. Fl-10.30a.m. fil-knisja ta’ San Pawl adorazzjoni ewkaristika mill-Missjunarji tal-Karitaċ. Fis-6.00p

05-01-2007

L-Ewwel Jum tas-Sena u Solennita’ tal-Verġni Marija, Omm Alla. Missalin Ċ/123. Jitfakkar Jum il-Paċi. Fl-10.30a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja, l-Arċipriet u l-Kapitlu jilqgħu rappreżentanti tal-Kunsill

01-01-2007

Festa tal-Familja Mqaddsa. Fil-5.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija bil-kant tat-Te Deum u l-Barka Sagramentali.

31-12-2006

Purċissjoni bil-Bambin fid-Dar ta' l-Anzjani fis-6.00pm.

29-12-2006

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

26-12-2006

Solennita` tat-Twelid ta’ Ġesu` Bambin. Missalin C/99. Il-quddiesa tas-6.00a.m. ma ssirx.

25-12-2006

Purċissjoni bil-Bambin - mill-M.U.S.E.U.M. Subien u Bniet fis-6.00pm.

24-12-2006

Ir-Raba’ Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin C/91. Fl-10.15a.m. ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija waqt il-quddiesa. Fil-11.00p.m. kant ta’ għanjiet tal-Milied mill-kor Tota Pulchra, il-pageant imtell

24-12-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini. Fl-4.15p.m. party għat-tfal li jattendu ċ-Ċentru Sagra Familja.

20-12-2006

Purċissjoni bil-Bambin - miċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.00pm.

19-12-2006

It-Tielet Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin C/86. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu ċ-ċentri tal-katekiżmu.

17-12-2006

L-Ottava tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa bl-omelija tal-bidu tan-novena tal-Milied u wara r-repożizzjoni tal-relikwa.

15-12-2006

Jum ir-Repubblika. Btala Pubblika.

13-12-2006

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin C/80.

10-12-2006

Jum il-Volontarjat.

05-12-2006

L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin C/75.

03-12-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa l-Malta Shipyards waqt il-ħin tal-brejk.

01-12-2006

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-11-2006

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-11-2006

Solennita` ta’ Kristu, Sultan tal-Ħolqien Kollu. Missalin B/520. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija. Fl-4.00p.m. ċelebrazzjoni djoċesana ta’ xhieda li se ssir fil-par

26-11-2006

Fis-6.00p.m. quddiesa b’suffraġju tal-membri u l-bandisti tas-Soċjeta' Filarmonika San Ġorġ. Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi ta’ support għan-nisa separati u l-

24-11-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

23-11-2006

Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ support group ta’ tfajliet li huma ommijiet.

21-11-2006

Il-Jum Internazzjonali tat-Tfal.

20-11-2006

It-33 Ħadd tas-Sena. Missalin B/515. Fid-9.15a.m. waqt il-quddiesa kantata ssir it-tifkira tal-Pellegrinaġġ tad-19 ta’ Novembru, 1944 bis-sehem tal-First Cospicua Scout Group li jmexxu Church Parade u

19-11-2006

Assemblea Parrokkjali 2006 - It-Tieni Parti

14-11-2006

Assemblea Parrokkjali 2006 - It-Tieni Parti

14-11-2006

It-32 Ħadd tas-Sena. Missalin B/509. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal taċ-ċentri tad-duttrina. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

12-11-2006

Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Missalin A/482.

09-11-2006

Il-31 Ħadd tas-Sena. Missalin B/503.

05-11-2006

Il-11-il Sibt tal-Madonna. Fis-6.00p.m. quddiesa b’suffraġju tal-mejtin minn Novembru 2005 – Ottubru 2006.

04-11-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards waqt il-brejk. Fl-10.30a.m. fil-knisja ta’ San Pawl u fis-6.30p.m. fil-Parroċċa jsiru siegħa adorazzjoni quddiem Ġesu` Sagramentat.

03-11-2006

Solennita’ ta’ l-Għid ta’ l-Imwiet. Missalin B/564. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija u t-tberik ta’ l-oqbra.

02-11-2006

Solennita` tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bit-talba ta’ filgħaxija u l-omelija.

02-11-2006

Solennita` tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bit-talba ta’ filgħaxija u l-omelija.

01-11-2006

Solennita` tad-Dedikazzjoni tal-Knisja. Missalin A/477. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

29-10-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

25-10-2006

Id-29 Ħadd tas-Sena. Missalin B/492. Jum il-Missjoni. (L-Envelope bl-offerta għall-Missjoni jista’ jingħata lid-distributuri jew waqt il-ġbir fil-knisja. Fil-5.00p.m. tibda l-quddiesa li fiha jingħata

22-10-2006

Fil-5.30p.m. ċelebrazzjoni ta’ ferħ fl-Ispirtu s-Santu.

20-10-2006

Fil-5.30p.m. ċelebrazzjoni komunitarja tal-qrar Fis-7.00p.m. fil-M.U.S.E.U.M. Subien laqgħa għall-parrini.

19-10-2006

Fil-5.30p.m. fil-M.U.S.E.U.M. Subien issir laqgħa dwar “Membri Kbar tal-Knisja”

18-10-2006

Fil-5.30p.m. fil-M.U.S.E.U.M. Subien issir laqgħa dwar “Nixhed lil Kristu”

17-10-2006

Fil-5.30p.m. fil-M.U.S.E.U.M. Subien issir laqgħa dwar “Nagħżel ’l Kristu f’ħajti”

16-10-2006

It-28 Ħadd tas-Sena. Missalin B/487. Solennita' ta’ Sta. Tereża ta’ Ġesu` li tiġi mfakkra fil-knisja tal-Patrijiet Tereżjani. Fl-4.15p.m. quddiesa solenni bil-paneġierku minn Mons. Ewkaristiku Sultana

15-10-2006

Jitfakkar Jum is-Saħħa Mentali.

10-10-2006

Is-27 Ħadd tas-Sena. Missalin B/481. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tad-Duttrina. Imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

08-10-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa għall-ħaddiema tal-Malta Shipyards waqt il-brejk. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara purċissjoni bil-vara tal-Madonna tar-Rużarju li tgħadd

06-10-2006

Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Jum l-Ambjent.

04-10-2006

Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir it-Tifkira ta’ l-Anġli Kustodji.

02-10-2006

Is-26 Ħadd tas-Sena. Missalin B/475. Jitfakkar “Jum l-Anzjani”.

01-10-2006

Tifkira ta’ l-Arkanġli S. Mikiel, S. Gabrijel u S. Rafel. Fil-quddiesa tas-6.00p.m. issir l-omelija.

29-09-2006

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

25-09-2006

Jum it-Tagħlim Nisrani. Il-25 Ħadd tas-Sena. Missalin B/469. Fl-10.15a.m. issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

24-09-2006

Jum l-Indipendenza. Festa Pubblika.

21-09-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

20-09-2006

L-24 Ħadd tas-Sena. Missalin B/463. Jum l-Art Imqaddsa. Il-ġbir waqt il-quddies ikun għall-ħidma pastorali u soċjali tal-Patrijiet Franġiskani Minuri fil-postijiet imqaddsa.

17-09-2006

Festa ta’ l-Eżaltazzjoni tas-Salib. Missalin A/473. Fil-quddiesa ta’ fil-għaxija ssir l-omelija.

14-09-2006

It-23 Ħadd tas-Sena Missalin B/458. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tad-Duttrina. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

10-09-2006

Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija.

08-09-2006

Fit-8.00p.m. fix-Xatt ta’ Bormla ssir quddiesa għall-qaddiefa u d-dilettanti tar-Regatta.

07-09-2006

It-22 Ħadd tas-Sena. Missalin B/452.

03-09-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. issir siegħa adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl u quddiesa għall-ħaddiema tal-Malta Shipyards waqt il-brejk. Wara l-quddiesa ta’ fil-għaxija fil-parroċċa ssir u

01-09-2006

Il-21 Ħadd tas-Sena. Missalin B/446. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

27-08-2006

L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija.

26-08-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

23-08-2006

Tifkira ta’ San Piju X. Issir omelija fil-quddiesa tas-6.00p.m.

21-08-2006

L-20 Ħadd tsas-Sena. Missalin B/441.

20-08-2006

Solennita’ ta’ Sta. Marija. Missalin B/549. Hemm l-obbligu tal-quddies u għalhekk il-ħinijiet ikunu bħal tal-Ħdud.

15-08-2006

Id-19-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/436. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li jattendu ċ-Ċentri tad-Duttrina.

13-08-2006

Fit-8.00p.m. Ċelebrazzjoni Marjana ħdejn il-M.U.S.E.U.M. tas-Subien.

11-08-2006

Festa ta’ San Lawrenz, Levita, Martri.

10-08-2006

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Missalin A/459.

06-08-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa għall-ħaddiema fil-Malta Shipyards. Wara l-quddiesa tas-6.00p.m. isir ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

04-08-2006

Is-17-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/426. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.

30-07-2006

Fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji li għadhom irabbu tfal u adolexxenti.

28-07-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

26-07-2006

Is-16-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/421.

23-07-2006

Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tan-nisa separati.

21-07-2006

Il-15-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/415. Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-knisja tal-patrijiet Tereżjani.

16-07-2006

L-14-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/410. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-ċentri tat-tagħlim nisrani,bis-sehem tan-nanniet tagħhom.

09-07-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. issir quddiesa għall-ħaddiema fil-Malta Shipyards u siegħa adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl. Fis-6.30p.m. tibda adorazzjoni fil-parroċċa.

07-07-2006

It-13-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/404. Fit-8.30a.m. issir il-festa ta’ San Tumas Appostlu fil-kappella ddedikata lilu.

02-07-2006

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

01-07-2006

Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ support għan-nisa separati.

30-06-2006

Solennita’ ta’ San Pietru u San Pawl. Missalin B/540. Btala Pubblika.

29-06-2006

Fil-11.00a.m. fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

27-06-2006

Jum Kontra l-Abbuż u t-Traffikar tad-Drogi. Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

26-06-2006

It-12-il Ħadd tas-Sena. Missalin B/399. Fid-9.15a.m. waqt il-quddiesa kantata ssir it-tifkira ta’ l-inkurunazzjoni. Fl-10.15a.m. issir quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. Illum issir l-offerta

25-06-2006

Fid-9.00a.m. tibda tingħad it-talba tar-Rużarju quddiem ix-xbieha nkurunata ta’ Marija Immakulata fil-kor. Kull nofs siegħa sat-3.30p.m. gruppi differenti jmexxu r-Rużarju.

24-06-2006

Fis-6.00p.m. quddiesa bl-għasar u omelija fis-Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’. Missalin B/338. Issir espożizzjoni ewkaristika fil-knejjes ta’ San Pawl, Sta. Tereża u Sta. Margerita. Fis-7.30p.m. fiċ-Ċ

23-06-2006

Fis-7.00p.m. fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien u tal-Bniet issir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma ta’ l-Isqof f’Ottubru.

22-06-2006

Fis-6.00p.m. issir it-tifkira ta’ San Alwiġi fil-quddiesa. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

21-06-2006

Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi). Missalin B/331. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, fid-9.15a.m. it-tfal flimkien mal-missirijiet jieħdu sehem fil-quddiesa animata miċ-ċentri

18-06-2006

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u purċissjoni bis-sagrament għall-knisja ta’ Sta. Tereża u lura għall-parroċċa.

15-06-2006

Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa. Missalin B/325. Fid-9.30a.m. quddiesa għat-tfal ta’ l-Ewwel Tqarbina u l-ġenituri tagħhom. Issir il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

11-06-2006

Fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir ċelebrazzjoni komunitarja tal-qrar għat-tfal u fil-parroċċa servizz tal-qrar għall-ġenituri.

09-06-2006

Fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir laqgħa għat-tfal u fil-parroċċa laqgħa għall-ġenituri.

08-06-2006

Btala Pubblika. Fis-7.00p.m. fil-parroċċa ssir laqgħa ta’ tħejjija għat-tfal.

07-06-2006

Fid-9.00a.m. tibda l-adorazzjoni ewkaristika. Fil-5.30p.m. isir il-kant ta’ l-għasar u quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija. Wara ssir il-purċissjoni bis-Sagrament bis-sehem tal-First Cospicua S

06-06-2006

Fid-9.00a.m. tibda l-adorazzjoni ewkaristika. Fil-5.30p.m. isir il-kant ta’ l-għasar u quddiesa kantata konċelebrata li tispiċċa bl-adorazzjoni u l-barka sagramentali.

05-06-2006

Solennita’ ta’ Għid il-Ħamsin (Pentekoste) Missalin B/311. Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jsir l-egħluq tal-kors “Tħejjija għaż-Żwieġ”. Fin-12.30p.m. tibda l-ad

04-06-2006

Ċelebrazzjoni Djoċesana tal-Vġili ta’ Pentekoste fil-Fgura. Fis-7.30p.m. titlaq il-private minn Pjazza Paolino Vassallo.

03-06-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. fil-Malta Shipyards issir quddiesa u fil-knisja ta’ San Pawl siegħa adorazzjoni mmexxija mill-Missjunarji tal-Karita’. Fis-6.30p.m. il-Kan. Prim. Dun Ġużepp Za

02-06-2006

Fil-11.00a.m. laqgħa ta’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

30-05-2006

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

29-05-2006

Solennita` ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Missalin B/305. Jum il-Mezzi tal-Komunikazzjonijiet Soċjali. Fl-10.15a.m. Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija waqt il-quddiesa.

28-05-2006

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fl-Oratorju jiltaqa’ l-grupp ta’ support għan-nisa separati u l-grupp ta’ koppji li uliedhom għadhom mill-eta` ta’ pre-adolexxenti ’l isfel.

26-05-2006

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir il-katekeżi għall-ġenituri li uliedhom qegħdin fl-Ewwel u t-Tieni Sena tal-Griżma.

25-05-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

24-05-2006

Tifkira ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Fil-quddiesa tas-6.00p.m. isir ħsieb dwar il-qaddisa.

22-05-2006

Is-Sitt Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/299.

21-05-2006

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir il-katekeżi għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

18-05-2006

Fil-5.30p.m. fil-kunvent tas-Sorijiet Orsolini ssir it-tifkira tal-Madonna ta’ Fatima.

15-05-2006

Il-Ħames Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/294. Il-quddiesa tad-9.15a.m. tkun animata mit-tfal taċ-ċentri tat-tagħlim nisrani fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. Imiss il-ġabra speċjali ta’ kull xahar.

14-05-2006

Tifkira tal-Madonna ta’ Fatima.

13-05-2006

Tifkira tal-Beatu Ġorġ Preca. Fil-quddiesa tas-6.00p.m. isir ħsieb fuq Dun Ġorġ.

09-05-2006

Tifkira tal-Madonna ta’ Pompei. Fil-quddiesa tat-8.30a.m. tingħad is-supplika lill-Madonna.

08-05-2006

Ir-Raba’ Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/289. Jum il-Vokazzjonijiet. Fil-5.00p.m. il-Kanonku Penitenzier Dun Joe Abela jmexxi konċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr f’egħluq il-ħamsin sena ta’ l-ordinazzjoni s

07-05-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa l-Malta Shipyards waqt il-brejk. Fis-6.00p.m. fil-parroċċa, quddiesa u wara Adorazzjoni Ewkaristika.

05-05-2006

Fis-7.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jkompli l-kors “Tħejjija għaż-Żwieġ“.

02-05-2006

Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Fil-quddiesa tat-8.30a.m. isir it-tberik ta’ l-għodod u talb għall-ħaddiema.

01-05-2006

It-3 Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/284. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-ċentri tad-duttrina. Fl-10.15a.m. quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

30-04-2006

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Sta. Tereża, Pjazza Paolino Vassallo, Triq i

28-04-2006

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju ssir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom se jagħmlu l-Griżma ta’ l-Isqof.

27-04-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

26-04-2006

Fil-11.00a.m. tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara. Fis-6.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ s-support group għas-single mothers. Fis-7.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jkompli l

25-04-2006

L-Ewwel Sena mill-bidu tal-pontifikat tal-Papa Benedittu XVI. Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

24-04-2006

It-Tieni Ħadd ta’ l-Għid. Missalin B/279. Fid-9.15a.m. quddiesa bis-sehem tal-persuni b’diżabilita` u l-familjari tagħhom. Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00p.m. issir l-Adorazzjoni Ewkaristika u fil-5.

23-04-2006

Fis-6.30p.m. u fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu l-gruppi għan-nisa separati u għall-koppji żgħażagħ.

21-04-2006

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. issir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom qegħdin fl-ewwel u t-tieni sena tal-Griżma.

20-04-2006

Festa Tradizzjonali ta’ San Girgor.

19-04-2006

Fis-7.15p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jibda l-kors “Tħejjija għaż-Żwieġ”.

18-04-2006

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00a.m. quddiesa kantata bl-omelija u fid-9.15a.m. tibda l-purċissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. F

16-04-2006

Is-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/232. Fit-8.00p.m. fil-parroċċa u fit-8.30p.m. f’Sta. Tereża tibda l-Liturġija tat-Tberik tad-Dawl, il-Liturġija tal-Kelma, il-Lit

15-04-2006

Fit-8.00a.m. Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. Fit-3.00p.m. fil-knejjes ta’ San Pawl u Sta. Tereża u fit-3.30p.m. fil-parroċċa ssir Azzjoni Liturġika bil-kant tal-Passju, l-Adorazzjoni tas-

14-04-2006

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211.

14-04-2006

Fid-9.30a.m. fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-Griżma. Missalin B/190. Fis-6.30p.m. Tifkira Solenni ta’ l-Ikla tal-Mulej. Quddie

13-04-2006

Fis-6.30.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini. Fis-7.30p.m. fil-każin tal-banda ssir Lejla Funebri. Fit-8.00p.m. tibda Via Sagra Nazzjonali.

12-04-2006

Fis-6.00p.m. fil-parroċċa ssir Via Sagra bil-quddiesa fit-Tnax-il Stazzjon.

11-04-2006

Fil-5.00p.m. fil-parroċċa ssir Via Sagra għat-tfal u jinġabar il-karus tal-karita` b’riżq il-missjoni ta’ Ħola, fil-Kenja. Fis-6.00p.m. quddiesa u wara Ċelebrazzjoni bit-tema “Dan hu s-salib tiegħi...

10-04-2006

Solennita` tad-Dħul tal-Mulej Ġesu` f’Ġerusalem. Missalin B/172. Fid-9.00a.m. tberik taż-żebbuġ fid-daħla tad-dar ta’ l-anzjani u purċissjoni għall-parroċċa fejn issir quddiesa kantata konċelebrata. J

09-04-2006

Fid-9.30a.m. quddiesa għall-morda u l-anzjani li fiha jkun amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda.

08-04-2006

Fl-10.30a.m. issir siegħa adorazzjoni fil-knisja ta’ San Pawl immexxija mill-Missjunarji tal-Karita` u quddiesa fil-Malta Shipyards. Tifkira tad-Duluri tal-Madonna. Missalin A/499. Fil-5.15p.m. quddie

07-04-2006

Il-5 Ħadd tas-Sena. Missalin B/166.

02-04-2006

Jum il-Ħelsien, Btala Pubblika

31-03-2006

Fil-11.00am fid-Dar Parrokkjali tiltaqa’ l-Unita’ Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

28-03-2006

Ir-4 Ħadd tar-Randnan. Missalin B /160. Fl-10.15am ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija bil-quddiesa.

26-03-2006

Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej Missalin A / 447.

25-03-2006

Fis-6.30pm u fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqgħu il-Gruppi għan-nisa separati u koppji Żgħażagħ.

24-03-2006

Fil-5.30pm fl-Oratorju ssir l-Ewwel Qrara għat-tfal ta’ l-Ewwel Tqarbina.

23-03-2006

Fis-6.30pm fid-Dar Parrokkjali katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

22-03-2006

Solennita’ ta’ San Ġużepp. Missalin B/ 535. Fis-6.00pm quddiesa kantata konċelebrata li fiha jingħad l-Għasar. Fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ il-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

20-03-2006

Il-50 sena ta’ l-ordinazzjoni saċerdotali tal-Kan. Prim. Dun Ġużepp Zammit u tal-Kan. Pen. Dun Joe Abela.

17-03-2006

It-3 Ħadd tar-Randan. Missalin B/ 154

17-03-2006

It- 2 Ħadd tar-Randan, Messalin B / 148. Fid-9.15am quddiesa animata mit-tfal taċ-ċentri tat-Tagħlim Nisrani. Issir il-ġabra speċjali tax-xahar.

12-03-2006

Fil-5.00pm fil-parroċċa ssir iċ-ċelebrazzjoni tar-Randan għat-tfal li fiha jingħata l-karus tal-karita’ b’risq il-missjoni ta’ Ħola, fil-Kenja.

10-03-2006

Fid-9.00am u fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-katekeżi għall-ġenituri tat-tfal li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

09-03-2006

l-1 Ħadd tar-Randan. Messalin B / 143

05-03-2006

l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30am quddiesa fil-Malta Shipyards waqt il-brejk. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika b’talb biex l-eżerċizzi tar-Randan jattendu aktar nies għalihom u j

03-03-2006

L-Erbgħa ta’ l-Irmied. Jum ta’ Sawm u ta’ Astinenza. Fis-6.00pm pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa tar-Redentur li jgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Nativita’, Triq Wiġi Rosato, T

01-03-2006

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

27-02-2006

It-8 Ħadd tas-Sena. Missalin/B/376. Fl-10.30a.m. quddiesa bis-Sagrament tal-Magħmudija.

26-02-2006

Fis-6.30p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp ta’ nisa separati. Fis-7.00p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-grupp tal-koppji żgħażagħ.

24-02-2006

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

22-02-2006

Is-7 Ħadd tas-Sena. Missalin B/371.

19-02-2006

Fid-9.00a.m. u fis-7.00p.m. fl-Oratorju laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma ta’ l-Isqof

16-02-2006

Fid-9.00a.m. fis-Seminarju ssir laqgħa għas-saċerdoti ta’ l-Unitaċ Pastorali

14-02-2006

Is-6 Ħadd tas-Sena. Missalin B/366. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tad-Duttrina.

12-02-2006

Tifkira ta’ l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Jum il-Morda. Fit-8.30a.m. issir omelija waqt il-quddiesa.

11-02-2006

Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Bl-obbligu tal-Quddies. Missalin B/528.

10-02-2006

Il-5 Ħadd tas-Sena. Missalin B/361. Tifkira ta’ Sant’ Agata.

05-02-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards. Fis-6.00p.m. quddiesa u wara adorazzjoni ewkaristika.

03-02-2006

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Missalin A/434. Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Fis-6.00p.m. quddiesa li fiha jsir it-tberik tax-xema’.

02-02-2006

Tiltaqa’ l-Unita` Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

31-01-2006

Ir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Missalin B/356. Fl-10.15a.m. ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija bil-quddiesa.

29-01-2006

Fil-5.30p.m. konċelebrazzjoni mill-kapitlu fil-knisja ta’ San Pawl fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl bl-omelija minn Patri Mario Borg ocd, Pirjol ta’ Sta. Tereża. Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali

25-01-2006

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

23-01-2006

It-Tielet Ħadd tas-Sena. Missalin B/351. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’qabel iż-Żwieġ b’ċelebrazzjoni ta’ l-ewkaristija.

22-01-2006

Bidu ta’ Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes Insara.

18-01-2006

It-Tieni Ħadd tas-Sena. Missalin B/346. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-Żwieġ bis-suġġett “Formaz

15-01-2006

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Missalin B/134.

09-01-2006

L-Epifanija tal-Mulej. Missalin B/128. Fl-10.00a.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja ssir il-katekeżi ta’ qabel iż-Żwieġ fuq is-suġġett “Fidi u Talb”.

08-01-2006

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Quddiesa fl-10.30a.m. fil-Malta Shipyards Limited waqt il-brejk. Wara l-quddiesa tas-6.00p.m. issir l-Adorazzjoni Ewkaristika fil-parroċċa.

06-01-2006

L-Ewwel Jum tas-Sena. Jum il-Paċi. Solennita` ta’ Marija Omm Alla. Missalin B/124. Fl-10.30a.m. il-Kapitlu jilqa’ fiċ-Ċentru Sagra Familja rappreżentanti tal-Kunsill Lokali, Għaqdiet Reliġjużi, Pol

01-01-2006

L-Aħħar Jum tas-Sena. Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija, kant tat-Te Deum u Barka Sagramentali. Missalin B/124.

31-12-2005

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi. Missalin B/118.

30-12-2005

Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Festa Kmandata bl-obbligu tal-quddies. Missalin B/110.

25-12-2005

Fil-11.00p.m. fil-knisja parrokkjali jsir kant ta’ għanjiet tal-Milied mill-kor “Tota Pulchra” u pageant bl-isem “Il-Milied ta’ Fra Ġinepru” mill-Kummissjoni Parrokkjali Żgħażagħ u Adolexxenti. Wara s

24-12-2005

Fil-5.30p.m. purċissjoni bil-Bambin mis-Soċjeta’ tal-M.U.S.E.U.M. Bniet u Subien. Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: Ix-xandir tal-fidi.

23-12-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: Iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi.

22-12-2005

Fl-4.15p.m. party għat-tfal tad-duttrina fiċ-Ċentru Sagra Familja. Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: Ix-xhieda tal-fidi.

21-12-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: Il-fidi bħala ubbidjenza. Fis-6.00p.m. purċissjoni bil-Bambin Fuq San Pawl li tibda miċ-Ċentru Sagra Familja.

20-12-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: It-tfixkil tal-fidi.

19-12-2005

An occasion for those who wish to live the Christmas spirit to pay a visit to Bormla’s parish church for a concert of Christmas carols. As part of their annual Christmas programme, the Collegium Music

18-12-2005

Quddiesa tar-Raba’ Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin B/91.

18-12-2005

Quddiesa tar-Raba’ Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin B/91.

17-12-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa bit-tema: Il-Fidi tfisser Persuna. Il-Banda San Ġorġ tagħmel programm fid-Dar ta’ l-Anzjani.

16-12-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa ta’ l-Ottava tal-Kunċizzjoni. Tema: Tiġdid u Tħeġġiġ tal-Fidi.

15-12-2005

Jum ir-Repubblika. Btala Pubblika.

13-12-2005

It-Tielet Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin B/86. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tad-Duttrina.

11-12-2005

Laqgħa ta’ Kuntatt ta’ l-Unita’ Pastorali.

10-12-2005

Jum il-Festa Fis-6.00a.m. quddiesa minn Patri Martin Borg ocd. Fis-7.00a.m. quddiesa minn Patri Mario Borg ocd., Pirjol tal-Kunvent ta' Sta. Tereża. Fit-8.00a.m. quddiesa minn Mons. Victor Grec

08-12-2005

Lejlet il-Festa Fis-7.00a.m. quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Pen. Dun Joe Abela. Fil-5.00p.m. quddiesa bl-omelija minn Patri Leopoldu Tabone ofm. Cap. Fis-6.00p.m. Traslazzjoni Solenni

07-12-2005

Jum l-Operaturi Pastorali Fis-5.45a.m. quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Prim. Dun Guzepp Zammit. Fis-6.00p.m. quddiesa animata mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali u l-gruppi ta' voluntiera ċċe

06-12-2005

Jum il-Vokazzjonijiet Fis-5.45a.m. quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Kant. Dun Ġuzepp Bonello. Fis-6.00p.m. quddiesa bis-sehem tas-saċerdoti u membri tal-Ħajja Kkonsagrata ċċelebrata mill-E.

05-12-2005

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards Limited għall-ħaddiema.

02-12-2005

Fis-5.45a.m. tibda n-novena u fis-6.00p.m. quddiesa u ċelebrazzjoni tas-Salve.

29-11-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara l-ħruġ tal-vara ta’ Marija Immakulata min-niċċa.

28-11-2005

L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin B/75. Fis-7.00p.m. fil-kolleġġjata parroċċa ssir il-Cantata “Ave Maria Regina et Mater”, kliem ta’ Sunny Aquilina u mużika ta’ Mro. Ray Sciberras.

27-11-2005

L-14-il Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa bis-sehem tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

26-11-2005

Fis-7.00p.m. fil-kolleġġjata parroċċa jsir l-Oratorio dwar Marija Immakulata miktub mill-E.T. Dr. Ugo Mifsud Bonnici u kompożizzjoni ta’ Mro. Michael Camilleri.

25-11-2005

Fl-10.30a.m. tiltaqa’ l-Unita' Pastorali tal-Kottonera u l-Kalkara.

22-11-2005

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

21-11-2005

Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Missalin A/426. Issir il-ġabra għall-iskejjel kattoliċi. Fl-10.15a.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. Fl-4.00p.m. tibda l-manifestazzjoni ta’

20-11-2005

Fis-6.00p.m. quddiesa kantata konċelebrata bl-omelija b’tifkira tad-19 ta’ Novembru 1944 bis-sehem tal-korijiet ta’ l-Universitajiet ta’ Palermo u Malta.

18-11-2005

Fis-6.30p.m. fid-Dar Parrokkjali ssir il-katekeżi tal-magħmudija għall-ġenituri u l-parrini.

16-11-2005

Fis-6.00p.m. fl-okkażjoni taċ-ċentinarju, quddiesa animata mill-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Orsolini ta' Sant' Anġela Meriċi.

15-11-2005

It-33 Ħadd tas-Sena. Missalin A/420. Fid-9.15a.m. quddiesa animata mit-tfal taċ-Ċentri tad-Duttrina. Ġabra speċjali għall-paroċċa.

13-11-2005

It-12-il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa bi stedina speċjali lill-familji fejn jingħad ir-Rużarju.

12-11-2005

Rużarju fi Triq San Mikiel animat mill-Grupp ta' Talb għall-familji fit-toroq Dwardu, Guglielmu, Mariano Gerada, Madonna tal-Grazzja, San Ġwann, Wiġi Rosato u Kunċizzjoni.

11-11-2005

Dedikazzjoni tal-Knisja tal-Lateran. Missalin B/477.

09-11-2005

Mit-Tlieta 8 sal-Ħamis 10 ta' Novembru jsir l- Aġġornament tal-Kleru u għalhekk l-uffiċju parokkjali ma jiftaħx.

08-11-2005

It-32 Ħadd tas-Sena. Missalin A/415. Fis-6.00p.m. fil-parroċċa tas-Siġġiewi ssir l-ordinazzjoni tad-djakonat

06-11-2005

Il-11 -il Sibt tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00p.m. quddiesa b'suffraġju għall-mejtin minn Novembru 2004 sa Ottubru 2005.

05-11-2005

Fl-10.30a.m. quddiesa fil-Malta Shipyards għall ħaddiema. Fis-6.00p.m. quddiesa b'suffragju tal-kanonċi mejtin u wara adorazzjoni ewkaristika li għaliha huma mistiedna l-animaturi u l-letteri tal-parr

04-11-2005

L-Għid ta' l-Imwiet. Missalin B/564. Fis-6.00p.m. quddiesa

02-11-2005

Solennita' tal-Qaddisin Kollha. Missalin B/558. Fis-6.00pm. Quddiesa koncelebrata bl-ghasar u l-omelija.

01-11-2005

Fl-okkażjoni tas-Sena taċ-Ċentinarju tibda ġimgħa għall-familja.

02-10-2005

Is-27 Ħadd tas-Sena. Missalin A/389

02-10-2005

It-tieni Sibt tal -Kunċizzjoni

30-09-2005

Ir-Raba' Sibt tal-Kuncizzjoni

17-09-2005

Festa ta' l-Ezaltazjoni tas-Salib

14-09-2005

It-Tielet Sibt tal-Kuncizzjoni

10-09-2005

It-Twelid tal-Verġni Marija. Festa Nazzjonali

08-09-2005

Fit-8.00p.m fix-Xatt ta' Bormla jkun hemm quddiesa għall-qaddifa u d-dilettanti tar-Regatta.

07-09-2005

It-23 Ħadd tas-Sena. Missalin A/368

04-09-2005

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.30a.m. Fil-brejk, quddiesa fil-Malta Shipyards. Fil-paroċċa wara l-quddiesa tas-6.00p.m. Tkompli l-Adorazzjoni Ewkaristika.

02-09-2005

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent. Missalin B/80.

12-04-2005

Fis-6.45p.m. fiċ-Ċentru Sagra Familja jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

11/9/204
 

© 2015 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com