Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
Arkivji tal-Parroċċa - Avvenimenti

Event Name

Event Date

Jiltaqà il-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-05-2016

Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, Triq Santa Tereża, fejn ssir it-talb fil-kni

26-05-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqà il-Kummissjoni Liturġija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

24-05-2016

Solennità tat-Trinità Mqaddsa. Miss Ċ/ 244

22-05-2016

Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’Novembru li fiha jintwera il-Eurovision.

21-05-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

20-05-2016

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa Attività għall-familji tat-tfal li irċevew l-Ewwel Tqarbina fil-Mużew tas-subien, fis.7.00pm.

19-05-2016

Purċissjoni tal-Pentecoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospiscua Scout Group u l-Banda San Ġorġ li tgħaddi minn Triq l-Pellegrinaġġ, Triq l-Inkurunazzjoni,Triq Dom Mintoff, Triq il-Pellegrin

17-05-2016

Quddiesa tal-iskola Primarja. Il-Ħadd, 15: Jum l-Għid il-Ħamsin. Mis. Ċ/ 230 . Fid-9.30am ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina il-parroċċa. Ma jkunx hemm quddiesa fl-Oratorju. Fin-12.30pm tibda l-espożi

13-05-2016

Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am il-Parroċċa.

11-05-2016

Ġimgħa ta’ attivitajiet għall-familji tat-tfal li se jersqu lejn l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħadd 15 ta’ Mejju.

09-05-2016

Solennità ta’ tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss Ċ/ 223 Jiġi mfakkar Jum il-Karita’. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq Angela House fi G’Mangia. Jiġi mfakkar Jum l-Omm. Quddiesa bis-

08-05-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ April. Qabel l-quddiesa tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompei.

07-05-2016

Festa ta’ San Ġużepp u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Filgħaxija fis-6.00pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-i

06-05-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

03-05-2016

Il-Ħadd, 1: Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 217

01-05-2016

Jiltaqa' l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

29-04-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

25-04-2016

Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 212 Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am.

24-04-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

22-04-2016

Tiġi organizzata ħarġa mill-Parroċċa.

21-04-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-ċentru Sagra Familja. Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

19-04-2016

Ir-Rabà Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 207 .

17-04-2016

Quddiesa għal istudenti tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am fil-Parroċċa.

13-04-2016

It-Tielet Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/201.Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am il-parroċċa.

10-04-2016

Il-Quddiesa tas-6.00pm tkun immexxija mill-Kan. Dun Ġużepp Żammit f’għeluq is-60 sena mis-saċerdozju tiegħu.

09-04-2016

Tiġi organizzata l-quddiesa tat-tfal tal-iskola Primarja.

08-04-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm

05-04-2016

It-Tieni Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/195. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina fil-Parroċċa.

03-04-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Marzu. Il-Quddiesa tas-6.00pm tkun immexxija mill-Kan. Dun Ġużepp Żammit f’għeluq is-60 sena mis-saċerdozju tiegħu.

02-04-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

01-04-2016

Jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Sta. Tereża.

30-03-2016

Jibda l-kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.15pm.

29-03-2016

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

27-03-2016

Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232. Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

26-03-2016

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċ

25-03-2016

Hamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon- Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-r

24-03-2016

Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ, fis-7.30pm.

23-03-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

22-03-2016

Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba.

21-03-2016

Ħadd il-Palm, Missalin Ċ/174. Il-Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-knisja tal-Konservatorju. Wara t-tberik taż-żebbuġ tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq San Ġorġ, Triq l-Oratorj

20-03-2016

Pageant imtellà mill-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

19-03-2016

Jum id-Duluri. Fil-5.15 pm quddiesa bl-omelija u wara purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Nattività, Wiġi Rosata, San Franġisk, San Pawl, Misraħ G

18-03-2016

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Ftuħ tal-wirja tad-Domus Piju IX fis-7.00pm. Kan. Też. Dun Ġużepp Żammit jagħlaq 60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.

17-03-2016

Quddiesa organizzata fil-Parroċċa fejn fiha tiġi amministrata l-Griżma tal-Morda, fid-9.30am, bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija. Ftuħ tal-Wirja fis-Soċjetà Filarmonika San Ġorġ fis-7.30pm.

16-03-2016

Via Sagra organizzata fi Triq San Ġorġ, fis-6.45pm

15-03-2016

Servizz ta’ qrar fil-Bormla Home. Eżerċizzi għal Kulħadd organizzati fil-Knisja ta’ Santa Tereża waqt il-quddiesa tal-5.30pm. Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

14-03-2016

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/ 168 Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa.

13-03-2016

L-Ewwel Qrara għat-tfal li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fil-Mużew tas-subien fil-5.00pm.

10-03-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

08-03-2016

Eżerċizzi għal Kulħadd fil-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30am, immexxija minn Dun Reuben Vella. Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-03-2016

Ir-Rabà Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/162

06-03-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl.

04-03-2016

Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Tluq minn quddiem il-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30pm.

02-03-2016

Jibdew l-eżerċizzi għall-koppji u il-miżżewġin il-parroċċa. Quddiesa fis-6.00pm, fis-6.30pm ir-rużarju u fis-6.45pm jibdew l-Eżerċizzi immexxija minn Dun Gordon Refalo. Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketi

29-02-2016

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/156 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.

28-02-2016

Quddiesa b’talb għall-fejqan immexxija minn Dr. John fis-7.30pm il-parroċċa. Jiltaqa' il-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

26-02-2016

Eżerċizzi tal-istudent tas-St.Francis, flimkien mal-istudenti tal-iskola Primarja, immexxija mill-Arċipriet, fid-9.15am u fl-10.00am fil-Parroċċa.

23-02-2016

Jibdew l-Eżerċizzi fil-Home tal-Anzjani, fl-10.00am. Immexxija mill-grupp ta’ talb taċ-Ċintura. Jibdew l-Eżerċizzi fil-Knisja ta’ San Pawl fil-5.30pm, immexxija minn Dun Jonathan Farrugia.

22-02-2016

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/150 Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

21-02-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

19-02-2016

Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jinsabu fil-ħames sena tal-katekiżmu, fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

18-02-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali

16-02-2016

L-Ewwel Ħadd tar-Randan, Miss Ċ/144. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

14-02-2016

Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja.

11-02-2016

Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja.

11-02-2016

Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl,

10-02-2016

Ras ir-Randan. Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Fran

10-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Eżerċizzi għal Kulħadd fil-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30am, immexxija minn Dun Reuben Vella. Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa. Festa tat-tifkira ta’ Sant Agata.

05-02-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali. Festa tal-Gandlora u jiġi mfakkar il-jum tal-ħajja kkonsagrata. Fis-6.00pm issir iċ-ċelebrazzjoni bit-tberik tax-xema’ waqt quddi

02-02-2016

Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Bl-obbligu tal-quddies. Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Miss Ċ/458 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa. Matul dan ix-xahar jinfe

31-01-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Nov fis-7.15pm.

05-01-2015
 

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com